Pisálci, lžete: Jan Schneider byl na shromáždění starých zbrojnošů, kde se mluvilo proti NATO. Pak přečetl bakalovský článek a naštval se

24.07.2017 13:04

Spolupracovník Lidových novin, analytik a bezpečnostní expert Jan Schneider pro ParlamentníListy.cz podává podrobné svědectví o průběhu nedávné bezpečnostní konference, kde vystoupilo na dvě desítky expertů a veřejně činných osob. Schneider akci, na níž sám vystoupil, popsal hlavně na základě reportáží jiných médií, které byly prý zmanipulované.

Pisálci, lžete: Jan Schneider byl na shromáždění starých zbrojnošů, kde se mluvilo proti NATO. Pak přečetl bakalovský článek a naštval se
Foto: Archiv
Popisek: vojáci

AKTUÁLNĚ.CZ JE FAKEMAKER

Ve středu 29. června 2017 pořádalo hnutí „Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita“ (BOS) ve spolupráci s klubem Veteráni Policie ČR, klubem Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, Klubem českého pohraničí a Svazem letců ČR konferenci s názvem „Jsi bezpečná, Česká republiko?“

Na programu byly následující tématické okruhy: Kam kráčíš, armádo? Komu slouží vnitro? Ubrání letectvo náš vzdušný prostor? Stav integrovaného záchranného systému. Rizika hromadné migrace.

Přednášejícími a diskutujícími byli: Jaroslav Štefec, Jaroslav Bašta, Jan Schneider, generál Miroslav Štěpán, Lukáš Lhoťan, Zdeněk Zbytek, Miloš Titz, Miloš Janda, Oldřich Pelčák, Ladislav Kovařík, Jiří Pavel Pešek, Zdeněk Ondráček, Zdeněk Čerešňa, Emil Kulfánek, Monika Hoření, Milan Richtr, Ladislav Petráš, Václav Papež, Václav Novotný, Maxera, Oldřich Krejčí. 

Téměř celý průběh konference je zveřejněn na YouTube.

CO TO JE „HNUTÍ BOS“?

Vznik Hnutí BOS můžeme popsat jako reakci občanů, kteří indikují některé specifické problémy současnosti, a to nejen proto, že jako bývalí profesionálové sledují vývoj ve své branži, ale i proto, že případná selhání v ní mohou mít velmi citelné důsledky pro obranu a bezpečnost republiky. Svedl je dohromady společný pocit, že je třeba překonat osobní animozity, rozdíly z minulosti i současnosti, a společná snaha hledat adekvátní postup při řešení zásadních problémů současnosti. To znamená nenechat se nalákat do jalových sporů, jak to předvádějí politické strany, ale nekompromisně analyzovat hrozby a rizika a nežvanit naplano, ale odpovědně na ně reagovat, tedy předložit své návrhy a podepsat je svými jmény – a solidárně postupovat, mělo-li by se komukoliv za to dít příkoří.

Hnutí nestanovuje hmotné cíle, ale deklaruje procesní principy, což jest velmi pozitivní, „dalekonosné“ a těžko napadnutelné. 

První takovou zásadou je ochrana a obrana územní celistvosti a svrchovanosti republiky jako základního předpokladu vnější i vnitřní bezpečnosti naší země a jejích občanů. Druhou zásadou je odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti. Třetí zásadou je solidarita a spravedlnost ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem. 

Ta solidarita v názvu, ta asi mnohé kritiky BOSu straší nejvíc, protože – vzpomeňme na Polsko osmdesátých let! – solidarita je nejlepším nástrojem proti autoritářství a totalitě, které naopak posilují systematickým rozdělováním společnosti. 

Dále je třeba výslovně zmínit požadavek BOS důsledného dodržování textu zakládající listiny NATO.

Hnutí BOS má potenciál sdružit a kultivovat hlas odborné veřejnosti. Deklaruje, že mu nejde o ovládnutí společnosti manipulací se strachem a „odkloňováním“ nemalých částek ze státního rozpočtu výdaji fiktivně určenými na zbrojení proti neexistujícím hrozbám nebo nesmyslně nadsazeným rizikům, které pravidelně končí – přefiltrovány přes vojensko průmyslový komplex – zase v kasách politických stran. 

Hnutí BOS se ale ostře vymezuje proti „plíživé islamizaci“ a proti „stále viditelnějšímu působení islamistických fanatiků na území naší vlasti“, přičemž na druhou stranu prohlašuje: „Nejsme populisté. Neslibujeme a neděláme nic, co neumíme a čemu nerozumíme.“ Jak je vidět, BOS má mnoho co dolaďovat, a kdyby se pisálkové lépe připravili, mohli svoji kritiku postavit na mnohem reálnější půdu.

Přes jisté nedostatky však BOS evidentně vzbuzuje obavy mnoha současných politiků, protože v přímé předvolební konfrontaci se může ukázat, jací jsou hlupáci a jak strašně si vymýšlejí, a že jsou zadarmo drazí. Proto se možná následně odehrálo to, co se odehrálo.

SRAZ NEONACISTŮ?

3. července 2017 se na webové stránce aktuálně.cz („Předrevoluční příslušníci chtějí na výsluní, Zbytek jim radí. Zeman a Klaus jsou zrádci, znělo sálem.“) a v Hospodářských novinách („Bývalí lampasáci vábí extremisty, pomáhá jim Zbytek. Podporují Rusko a chtějí vystoupení z NATO.“) objevil téměř identický text, podepsaný Jakubem Zelenkou a Janem Štětkou (dále jen „pisálci“).

Pisálci mimo jiné o akci napsali: „Ta místy vypadala jako sraz neonacistů. ‚Židáci,‘ neslo se často sálem. Zněly i ostré výpady proti NATO či Evropské unii. Vášně se často snažil krotit Zdeněk Zbytek, někdejší plukovník, který pomohl Miloši Zemanovi na Hrad.“ --- „Výpady proti NATO, Evropské unii, polistopadovému směřování země, ale i proti Židům zaznívaly na bezpečnostní konferenci, kterou minulý čtvrtek uspořádalo v hotelu Olšanka na pražském Žižkově nové politické hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita). To chce sdružovat bývalé příslušníky bezpečnostních složek, často i těch předrevolučních.“ --- „Z publika ovšem v jiné chvíli zaznívaly i hlasy, které spíš připomínaly setkání neonacistů. ‚Jsou to Židi, s židákama tu nejsou dobré zkušenosti. Proč je sem tahají? My chceme být Češi,‘ ozývalo se také z davu.“

Proto jak hnutí BOS, tak i Zdeněk Zbytek požádali vydavatele „aktuálně.cz“ a „Hospodářských novin“ o tiskovou opravu a omluvu. Vydavatel reagoval negativně, a to takto: „v našich textech neuvádíme, že na konferenci výrazy typu ‚Židáci‘ pronesl některý z řečníků nebo účastníků diskuse. Tyto výroky pronášeli v sále někteří z posluchačů během přednášek. Naši redaktoři byli v sále přítomni a mají tyto výroky pronesené během přednášek nahrány na diktafon.“

PODIVNÁ MEDIÁLNÍ ODEZVA

Podívejme se nyní podrobněji, co se na konferenci vlastně odehrálo a co z toho udělali pisálci.

První věta jejich článku je snad jediná bez výhrad: „Hnutí BOS složené z bývalých příslušníků bezpečnostních složek uspořádalo konferenci o ochraně Česka.“ Ano, vysloužilci se sešli, aby rokovali. Mladí pisálkové ale hned začali kádrovat a pokoušeli se dehonestovat akci řečmi o předlistopadových lampasácích. 

Čtvrt století po předání moci (přiléhavý výraz Petra Pitharta, který důsledně odmítá mýtus o „sametové revoluci“) rozlišují pisálci příslušníky bezpečnostních služeb na „předlistopadové“ a ostatní. Je to ubohé bolševické kádrování, které pisálci musí mít opravdu zažrané až v genitáliích. (Chudáci jejich děti, ale příroda si někdy dovede poradit.) Je to současně hodnocení velmi deformované, protože mnoho z těch přítomných nasloužilo „po listopadu“ víc roků než „před listopadem“. 

Podle pisálků se prý nejbližší spolupracovníci současného prezidenta „téměř výhradně orientují na Rusko“. Je to sice názor ideologicky jasný, avšak s realitou nemá téměř nic společného. Ano, někteří spolupracovníci prezidenta Zemana se specializují na Rusko, jiní zase na Spojené státy či Orient. To je však zřejmě za intelektuálním horizontem autorů článku (a jestli ne za intelektuálním, pak rozhodně za horizontem mravním).

Pisálky dále vzrušilo, že „zazněly i ostré výpady proti NATO, Evropské unii či polistopadovému směřování země“. Pisálci by se asi cítili nejlépe v Severní Koreji, kde se protivládní a protistátní a vůbec jakékoliv protivné řeči prostě nevedou. K jejich žalu tu však máme demokracii, nedokonalou sice, ale přesto. A důkazem její existence je právě svobodné vedení takových všeobecně protivných řečí a následná svoboda těch protivných řečníků.

NEGRAMOTNOST?

V článku se píše: „Diskuzi otevřel apokalyptickým srovnáním současnosti se situací před vypuknutím třicetileté války a první světové války Jaroslav Bašta.“ Tak pouze tento dojem si odnesli autoři článku z celého Baštova vystoupení, a to přesto, že Bašta provedl velmi aktuální srovnání podmínek, kdy v historii vznikly válečné střety. Pro pisálky to je velmi špatné vysvědčení. Asi byli myšlenkami jinde, nebo je nemohli sehnat dohromady. Nebo byli zaúkolováni jinak?

Poté pisálci poměrně zmateně a zpřeházeně uvedli několik „kádrových charakteristik“ osob, které se konference zúčastnily nebo měly zúčastnit. Jejich kádrovému cítění se zřejmě příčilo to, že „pohraničníci seděli vedle bojovníků za svobodu“. A kde by měli sedět? Chtějí snad pisálci zavést nějaký kastovní systém? Nebo byli snad někteří naši spoluobčané zbaveni občanských práv? Nebo jen pisálkům kape na karbid?

ÚLET?

Další část článku se týká mě osobně: „Vystoupil také bezpečnostní analytik Jan Schneider, jenž ve svém dřívějším komentáři pro Českou pozici přirovnal průjezd konvoje NATO Českem ke zvacímu dopisu z roku 1968, jímž část tehdejší KSČ chtěla legitimizovat okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.“

Příroda zřejmě byla k pisálkům velmi skoupá. Mají totiž zmatek nejen v hlavách, ale i ve svých kádrováckých záznamech. Ta pomatenost, kterou mi chtějí přičíst, je totiž zřejmě jejich interpretací této pasáže z mého článku na České pozici: 

„Devět zemí východního bloku NATO – Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharska a Česko – se ve středu 4. listopadu v Bukurešti rozhodlo napsat ‚zvací dopis‘ a požádat o trvalou přítomnost cizích vojsk na svém území. Nepříjemně tím evokovalo dobu před srpnem 1968, kdy se vyskytly podobné aktivity, jejichž výsledkem byla ‚legální‘ vojenská přítomnost vojsk zemí Varšavské smlouvy na území ČSSR. Mezi jednu z nejhanebnějších aktivit patřil ‚Dopis 99 pragováků‘, kteří protestovali proti snahám o urychlení odchodu sovětských vojsk po skončeném červnovém cvičení s tím, že ‚každému poctivému, čestnému občanu naší vlasti… nemůže být na překážku… přítomnost vojsk Varšavské smlouvy. Ba naopak, musí se cítit bezpečněji.‘ Nyní si někteří politici, historií a realitou nepoučení chtějí zřejmě něco podobného zopakovat, ale s vojsky zemí NATO. Jejich ideologická argumentace je jako přes kopírák.“

Pisálci z aktuálně.cz by se měli ucházet o místo v Rádiu Jerevan, protože nešlo o průjezd konvoje NATO, ale o žádost o trvalou přítomnost cizích vojsk na našem území, odůvodněnou podobně lživými frázemi jako tehdy!

Krom tohoto odsudku se mého vystoupení na konferenci nedotkli ani slovem. Možná pro ně bylo příliš náročné, možná chtěli zatajit páně Polreichův a můj apel na to, aby členské státy NATO dodržovaly zakládající dokument NATO. Reakce pisálků-kádrováků z aktuálně.cz tedy doslova kopírovala reakci komunistického vedení z počátku roku 1977, kdy apel signatářů Charty 77 na dodržování zákonů země označilo za útok proti režimu. Zde se změnil apel na dodržování základního dokumentu NATO na „ostrý výpad“ proti NATO!

PROTIZÁPADNÍ SEVEROATLANTISMUS!

Pisálci měli nesmírné potíže, jak udržet aspoň zdání své neudržitelné ideologické koncepce článku, v němž chtěli konferenci BOS vyhrotit proti NATO. Hlavní protagonista Jaroslav Štefec totiž přes určitý nesoulad v sále deklaroval, že je pro setrvání v NATO! Nikdo ho nekamenoval, pouze rozvířil diskusi. Tento výrazně demokratický moment se autoři článku pokusili nějak pokroutit, tak aspoň o Štefcově vystoupení napsali, že „působil při prezentaci programu své formace jako chytrá horákyně. ‚Jsem zásadním odpůrcem vystoupení z NATO,‘ odrážel kritiku Severoatlantické aliance z publika. ‚Je lepší nyní zůstat v NATO než se nechat tlačit Evropskou unií do společné evropské armády,‘ naznačil vzápětí, že jeho severoatlantická orientace má i protizápadní osten.“

To už je opravdu snad diagnóza, napsat něco takového. Severoatlantická orientace má protizápadní osten! Štefec pisálky zřejmě totálně vyhodil z konceptu.

DESINFORMAČNÍ POINTA

Autoři článku se ještě trochu otřeli o Zdeňka Zbytka, i když jim nutno přiznat, že v jednom okamžiku mu přiznali snahu uklidnit nějaké zbytečné emoce. Pak se však v pomlouvání konference sami zapletli do svých lží, když napsali: „Jakkoli zazněly na konferenci BOS často protichůdné názory a účastníci se i vzájemně osočovali, společným jmenovatelem formujícího se proudu je protizápadní uvažování. Přispěl k němu i exministr Bašta, když připomněl, že v boji proti přílivu migrantů či islamistů by šlo využít i předválečnou soustavu pevností na západní hranici.“

Takže neonacistická akce s protichůdnými názory? Severoatlanticky protizápadní uvažování? Neměl by šéfredaktor aktuálně.cz zvážit delší zdravotní dovolenou na rekonvalescenci zjevně mátožné psychiky jeho pisálků?

Příznačné je, že emeritní generál hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán novinářům z referátu jaksi vypadl, protože zřejmě nebylo jak ho pomluvit, aby to bylo v linii jejich pamfletu. Podobně i ostatní referující, jejichž příspěvky zřejmě byly na autory článku velmi odborné, anebo je taktéž nenapadlo, jak se je pokusit zhanobit.

Je tedy zřejmé, že pisálci – možná po vzoru tehdejšího Rudého práva, které psalo o Chartě 77, aniž by s jejím zněním čtenáře seznámilo – též nenapsali nic kloudného o vlastním obsahu konference. Čtenáři si to mohou ověřit poslechem příspěvků z konference na YouTube a následným porovnáním s textem jejich článku. 

Aniž by cokoliv dokázali, přikročili pisálci k závěrečnému pokusu o mediální shození celé konference: „Ohlasy na žižkovskou konferenci hnutí BOS v řadách odborníků na bezpečnost jsou téměř výhradně negativní.“ Je docela možné, že na základě této novinářské zpitvořeniny se někteří lidé vyjádřili ke konferenci negativně, aniž by však věděli, o co tam šlo. Analogii s Antichartou, kdy lidé (včetně „odborníků“) se vyjadřovali negativně k něčemu, co neznali, se nabízí zcela přirozeně a sedí jak prdelka na hrníčku.

JAK SE RODÍ FAKE

Podívejme se však na to, z čeho pisálci udělali téměř skandál. V průběhu konference prý zazněly nějaké protižidovské výkřiky.

Ze žádného záznamu však nevyplývá, a ani nemůže vyplývat výpad proti Židům, který by odůvodnil přirovnání konference ke srazu neonacistů, protože jednoduše v rámci konference nic takového nezaznělo. Pisálci však natočili jakousi provokaci z publika, všechno to hodili do jednoho pytle a naservírovali svůj nechutný eintopf čtenářům. 

Ve druhé zmínce o „protižidovských výrocích“ sice už napsali, že ony hlasy vycházely z publika, nicméně opakovali žvást o „setkání neonacistů“. To by se ale muselo vyznačovat neonacistickou intencí, kterou tato konference prokazatelně neměla. Pouze byla narušena provokací v protižidovském duchu, přičemž se ony inkriminované výroky neozývaly „často“, jak blouzní pisálci, ale jednorázově. 

Šlo o naprosto marginální záležitost, kterou videozáznamy téměř nezachytily – a provokatéři se před na ně se otáčející kamerou rychle vypařili.

Velmi zajímavé v této souvislosti tedy je, že ačkoliv pisálci průběhu konference nevěnovali téměř vůbec žádnou pozornost, jediné, co se jim údajně podařilo zdokumentovat, bylo jakési choromyslné povídání kohosi, kdo se vzápětí vytratil. Ale oni pisálkové byli hned u toho! Opravdu jen náhoda?

Napsal jsem, že z hlediska konference šlo o naprosto marginální věc. Pisálkové však udělali z komára velblouda a konferenci prezentovali téměř jako sraz neonacistů. A že to zapůsobilo, a mnoho škody nadělalo, o tom svědčí i reakce ctihodného ředitele Židovského muzea doktora Pavláta, který přepečlivě eviduje cokoliv protižidovského. Neexistence videozáznamů o téměř neexistující události ho však zatím příliš neuspokojila, tak sugestivně byl článek napsán.

CO NA TO VNITRO?

Článek je tedy typickým případek toho, čemu se moderně říká „fake“. V tomto případě je doložitelně postiženým nové politické hnutí, které půjde do voleb, takže celý případ spadá do kompetence samozvaného útvaru CTHH na Ministerstvu vnitra. V únoru 2017 během debaty se studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze prohlásil totiž nový vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Benedikt Vangeli, že v rámci CTHH začala fungovat speciální skupina, která má chránit průběh voleb tím, že bude soutěžící politické subjekty chránit před škodlivým dopadem desinformací.

Takže jsme velmi zvědavi, jak na celou událost onen „hybridní útvar“ zareaguje. Nebo nepracuje podle zásady legality, ale podle zásady oportunity, jak to podle všeho vypadá? Pracuje vůbec?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jan Schneider

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pod duhovou vlajkou a větrníky. Putování předvolebním Německem

9:04 Pod duhovou vlajkou a větrníky. Putování předvolebním Německem

REPORTÁŽ Oslovují se familiárně Markus a Armin, ale německá liberální média vděčně čekají na jakýkol…