Plán, který rozdělí nelegální migranty, hlavně muslimy, do všech zemí EU. Odmítneš? Přijde trest. Jiří Kobza připomíná, co se chystá

19.05.2021 20:30 | Rozhovor

Všechny je identifikovat, zaregistrovat otisky a DNA, zamítnout jejich žádost o azyl pro porušení imigračních zákonů, posadit na loď a repatriovat. Tak by se Evropská unie měla postavit k obrovskému nárůstu migrace, který v současnosti sužuje maličký italský ostrůvek Lampedusa, říká poslanec a bývalý diplomat Jiří Kobza (SPD). Nápad eurokomisařky Johansson o vzájemné „solidaritě“ členských zemí odmítá. „Je to stejná solidarita, jako když u souseda hoří a vy si ze solidarity zapálíte vlastní dům.“ Připomíná také, co by pro Česko mohlo plynout z Nového paktu o migraci a azylu. Řeč přišla i na vnitřní krizi ve Francii. Podle Kobzy je otázkou, ne zda v zemi galského kohouta dojde k občanské válce, ale spíše kdy.

Plán, který rozdělí nelegální migranty, hlavně muslimy, do všech zemí EU. Odmítneš? Přijde trest. Jiří Kobza připomíná, co se chystá
Foto: SPD
Popisek: Jiří Kobza, poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Je členem zahraničního výboru a místopředsedou výboru pro životní prostředí

S teplejším počasím se v EU opět otevřel problém migrace, italský ostrov Lampedusa je v těchto dnech doslova přeplněn nově příchozími uprchlíky. Jde podle vás o nezvládnutí situace ze strany Frontexu, nebo problém leží jinde?

V první řadě jde o totální zvládnutí prosazení nelegální imigrace do Evropy ze strany EU. Je celkem pochopitelné, že litorální státy EU, a zejména ty s koloniální minulostí, jsou nejzranitelnější a nemají téměř žádnou šanci tlak migrantů, podporovaný eurounijními agenturami, masmédii a spoustou dobře placených promigračních neziskovek, ustát. Agentura Frontex, která se namísto hlídání jižních hranic EU soustředí na „zachraňování trosečníků“ a jejich transport do EU, namísto aby je odvezla zpět do Afriky, je nasazena očividně za jiným účelem než ostrahou.

Anketa

Považujete Srby za bratrský národ?

96%
4%
hlasovalo: 13288 lidí

Čísla hovoří sama za sebe: k 18. 5. 2021 přistálo v Itálii od začátku tohoto roku 13 358 migrantů, což je více než trojnásobkem počtu těch, kteří zde přistáli ve stejném období v loňském roce. Je samozřejmé, že s teplým obdobím se imigrační vlna dala očekávat. Vidina postupného covidového rozvolňování v rámci letní sezóny a vidina lepších povětrnostních podmínek také svojí měrou přispívají k nárůstu počtu příjezdů migrantů do Itálie včetně příjezdů na menších soukromých plavidlech. Zarážející je, že k tomu může docházet stále v době nouzového stavu, který v Itálii platí nepřetržitě více než rok (zatím do 31. 7. 2021).

Bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini, který této nelegální migraci bránil, byl několikrát zažalován za to, že chránil hranice své země a nakonec i hranice Evropy. Minulý pátek byl ukončen tzv. proces Gregoretti s tím, že Salvini souzen nebude, protože případ (trestný čin) se nestal. Zbývá ovšem ještě dořešit další soudní proces se Salvinim, který začne v září a který se týká lodě španělské neziskovky Open Arms, ve kterém je na soudní orgány vytvářen velký mediální a politický nátlak. Jde jednoznačně o politické procesy.

Současná italská ministryně vnitra Luciana Lamorgese tuto migrační situaci vůbec nezvládá – také proto, že dosud poskytovala přístavy různým lodím nevládních organizací, což působí jako poselství, že se do Itálie může vydat nelegálním způsobem doslova kdokoliv. Nedivme se tedy, že je hotspot Lampedusa na pokraji zhroucení – jeho maximální kapacita je 250 osob, ale po přistáních 9. května se tam najednou sešlo 1 750 imigrantů, 1 500 uvnitř budovy a 250 na náměstí před vchodem. Doslova namačkaní na sobě – v době epidemiologických opatření.

Ministryně vnitra Lamorgese navrhuje pouze dočasné řešení. Nastalou situaci by nejraději řešila redistribucí problému, což je irelevantní a jen to oddaluje explozi obrovského sociálního konfliktu. Chtěla po zemích Evropské unie, které na podzim roku 2019 signovaly tzv. maltskou dohodu, aby okamžitě znovu zahájily mechanismus automatického přerozdělování migrantů, kteří přistáli v Itálii. Ale do toho se nyní nikomu nechce. Klíčové země této dohody, jako jsou Německo a Francie, mají nedlouho před volbami a ani nikdo další nemá zájem si komplikovat situaci s takto palčivým problémem s devastujícími dopady na vnitropolitickou situaci.

Co je v otázce Lampedusy nyní potřeba udělat?

Anketa

Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021)

3%
hlasovalo: 17042 lidí
Podle mne všechny tyto „uprchlíky“ či snad „trosečníky“ pečlivě identifikovat, zaregistrovat jejich bioidentifikátory (otisky prstů, DNA), zamítnout jejich žádost o pobyt či azyl pro porušení imigračních zákonů, posadit na loď a repatriovat. Toto opatření nebude ale průchozí do té doby, než EU začne za odvoz odmítnutých migrantů platit a mafie na tom vydělávat.

K omezení migračních toků potřebujeme dohody s partnery v zemích, odkud migranti přicházejí, a dokázat do stejného balíčku zahrnout rozvojové projekty a opatření proti obchodování s lidmi. Chceme-li chránit životy migrantů, nejlepším způsobem je zabránit jejich odjezdům, a tím předejít i jejich budoucnosti v rukou kriminálních organizací, anebo utonutí na moři.

Sněmovna ČR přijala již v roce 2018 usnesení, aby rozvojová pomoc byla přednostně poskytována zemím, které spolupracují při repatriacích svých občanů, kteří nesplnili kritéria pro pobyt v EU. Bohužel Ministerstvo zahraničí, vedené ČSSD, se tímto usnesením naprosto neřídí.

Je řešením jakási unijní solidarita s Itálií, tedy následné přerozdělování migrantů do dalších členských států, jak vyzývá eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová?

To rozhodně není. Je to stejná solidarita, jako když u souseda hoří a vy si ze solidarity zapálíte vlastní dům. Jediné řešení je dohoda se severoafrickými státy (jako byla s Muamarrem Kaddáfím) o ostraze jejich jižních hranic a jejich nepropustnosti. Dalším opatřením bude zastavení financování VŠECH promigračních neziskovek. V momentě, když z migračního kšeftu nepotečou peníze, skončí stejně, jako v roce 2015 začal. Jsou to totiž i naše peníze, které přes rozpočty EU končí v kapsách neziskovek a mafií.

V souvislosti s nelegální imigrací do Evropy však především nesmíme zapomínat na to, co je v této době klíčové a motivující imigraci. Jedná se o promigrační aktivity orgánů Evropské unie v čele s nejnovějším plánem Evropské komise o tzv. reformě společné azylové a migrační politiky pod názvem Nový pakt o migraci a azylu, který má za cíl, byť v jiné, záludnější, formě, než tomu bylo v roce 2015, přerozdělovat nelegální, především muslimské migranty do jednotlivých členských zemí Evropské unie i proti jejich vůli.

Anketa

Mělo by dětem být dovoleno sundat ve škole roušky?

94%
3%
3%
hlasovalo: 7068 lidí

Tento plán představila v září loňského roku právě unijní komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Odůvodnila to tím, že Evropské unii zoufale chybí společná azylová a přistěhovalecká politika.

Návrh má za cíl naprosto rozbořit dosavadní systém tzv. dublinských pravidel pro přistěhovalectví do Evropy, kdy migrant má povinnost požádat o azyl v tom státě, kde do Evropy vstoupí. A naopak, návrh se snaží rozložit zodpovědnost za neúspěšné navracení migrantů, kterým byly žádosti o azyl zamítnuty (což je případ dvou třetin všech žadatelů), do zemí jejich původu, na všechny členské státy Evropské unie.

Nový migrační pakt počítá s tím, že když některá unijní země nahlásí tzv. kritický stav v oblasti imigrace a počtu žádostí o azyl, vznikne ostatním členským státům povinnost solidarity a pomoci. Evropská komise poté určí tzv. spravedlivý podíl (tzn. množství) žadatelů o azyl, které si jednotlivé členské země budou muset rozebrat.

A to buď přímo, za „odměnu“ deset tisíc eur na osobu, anebo tzv. na dálku, formou sponzorování a poté i praktického provádění návratů neúspěšných žadatelů o azyl do domovských zemí.

Pokud se tato repatriace nezdaří zrealizovat do osmi měsíců, přebírá nelegálního migranta se vším všudy na své území ten stát, kterému byla solidarita nařízena. Ten má možnost zadržovat ho během procedury vyhošťování v detenci pouze maximálně dvakrát na dvanáct týdnů. Ve zbylém čase mu musí umožnit volný pohyb a živit ho.

I české Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku k paktu jasně říká, že „…ačkoliv je v otázce solidarity zdůrazňována flexibilita solidárních opatření, dle návrhů uvedených v paktu skrývají i tyto nově navržené formy solidarity úskalí, která by v určitých scénářích mohla vést k povinnosti relokovat na území členského státu nelegálně pobývající osoby (např. v případech, že by se v rámci tzv. návratového sponzorství nepodařilo osoby do země tranzitu či původu navrátit)…“.

Pokud bude vyhlášen stav tzv. absolutní krize, přebírá země s nařízenou solidaritou ilegála – a starost o jeho repatriaci – již po čtyřech měsících. O tom, kdy stav krize přechází do stavu absolutní krize, rozhoduje, jaký div, Evropská komise. Což znamená, že může cílovým státům de facto nadiktovat přemístit na své území nařízený počet migrantů.

Co je to jiného než nové migrační kvóty?!!!

Co bude Česko čekat, když případně takový „solidární“ plán odmítne?

Anketa

Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše?

11%
86%
hlasovalo: 19806 lidí
To je známé, státy, které projeví nedostatek demokracie, nebudou moci čerpat z fondů EU (rozuměj, když si odmítneme solidárně zapálit dům…), budeme tedy bez peněz. Ale i to se dá vyřešit, když neodvedeme EU povinný desátek.

Plus proces před Soudním dvorem EU, na jehož konci budou drakonické finanční sankce a zastavení převodu peněz z fondů EU, do kterých přispívají i čeští daňoví poplatníci nemalými částkami.

Jak vnímáte činnost agentury Frontex? Jsou to účelně vynaložené peníze?

Viz dříve, rozumně vynaložené peníze to budou, až se změní jejich rozkazy a začnou skutečně chránit pobřežní státy EU.

Pokud je ale účelem a cílem její činnosti rychlé zvyšování počtu ilegálních migrantů v Evropě z kulturně a civilizačně nekompatibilních zemí, pak to účelně vynaložené peníze nepochybně jsou…

Někdejší francouzský ministr zahraničí a vyjednavač pro brexit Michel Barnier požaduje zastavení migrace do Francie a zemí EU až na pět let. Překvapuje vás tato pozice od člověka, kterého dříve takřka zbožně vzývali třeba ti Britové, kteří si přáli setrvání v EU?

Barnierovi nejspíš došlo, že v případě pravděpodobného vítězství Marine Le Penové bude jeho další kariéra už jenom důchodcovská. Snaží se očividně naskočit na její vlnu.

Nelze mluvit o velkém překvapení, unijní špičky spojuje jeden jev – totální bezzásadovost, neřítomnost jakýchkoli pevných názorů a hodnot, totální oportunismus.

Takže jim nedělá problém názorová otočka o 180 stupňů v jakékoli oblasti. Včetně těch oblastí, kde zavinili totální chaos, rozvrat a ohrožení bezpečnosti Evropanů, jako je právě např. oblast migrace do Evropy.

A dodal bych, že Barniera v posledních měsících jednání o brexitu vzývali hlavně britští zastánci brexitu, protože svým povýšeným a arogantním protibritským přístupem ve vyjednávání dokázal na britských ostrovech zcela spolehlivě sjednotit voličskou a občanskou většinu, která odmítla jakékoli snahy o revizi rozhodnutí o brexitu a návrat do lůna EU.

Francií hýbe již druhý dopis, varující před islamizací a případnou občanskou válkou. Nyní je situace vážnější o to, že signatáři se nově rekrutují ve velké míře z řad aktivní armády. Je to jistým svědectvím o politické nestabilitě současné Francie?

Anketa

Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu?

hlasovalo: 15949 lidí
Naprostým základem současné politické nestability ve Francii – a rozpadu jejího politického a společenského řádu, základních hodnot, bezpečnosti, práva a spravedlnosti – je to, že postupem doby ovládla všechny její důležité společenské (školství, média…) a politické instituce politická generace revolučního roku 1968 – tedy radikální maoistická levice sympatizující s anarchií a terorismem, generace vyznávající legalizaci drog a privilegizaci homosexuality, politická generace adorující multikulturalismus a masovou migraci, generace vzhlížející k islámu. Tito politici postupně ovládly všechny hlavní francouzské mainstreamové strany a začaly tvrdě prosazovat svoji agentu. Francie dnes sklízí hořké plody tohoto procesu.

Už v roce 2015 jsem napsal blog o budoucí vlně uprchlíků ze západní Evropy (Odmítněme ilegální migranty z Afriky, ale připravujme se na skutečné uprchlíky z Evropy – Blog iDNES.cz). Nyní dochází na má slova a je celkem pochopitelné, že vysocí důstojníci, kteří ještě mohou pamatovat dobu De Gaulla a vidí po čtyřech letech, kdy je Francie prakticky na kraji občanské války, vidí rozvrat své země a snaží se varovat. Je nepopiratelným faktem, že k vítězství Macrona přispěli velkou měrou právě místní muslimové, a že tedy je jim prezident „vděčný“. To vše jen urychluje zásadní společenské změny ve Francii, které podle mne překročily bod návratu za pomoci demokratických nástrojů. Světová historie nás učí, že v určitých převratných okamžicích je to právě armáda, která převzetím moci udrží v zemi klid (Turecko, Řecko, Egypt...).

Dopisy jsou i svědectvím o hluboké politické a společenské krizi Francie, o krizi státu i režimu.

Na francouzského prezidenta se krátce po sobě obrátili otevřenými dopisy penzionovaní armádní generálové a nyní i vojáci činní v aktivní službě.

Obě skupiny signatářů prezidenta Macrona varují, že nemohou nadále přihlížet vzrůstajícímu napětí ve francouzské společnosti, které může podle jejich názoru rezultovat až v občanskou válku. A pokud by k tomu vývoj skutečně směřoval, deklarují tito vojáci připravenost zjednat pořádek všemi dostupnými prostředky.

V případech obou dopisů se jedná o vymezení se jejich autorů proti agresivním projevům islamismu a násilí muslimů, zejména imigrantů a jejich potomků, ve Francii. To podle nich rozvrací a ničí francouzskou společnost a vede to rovněž k nenávisti mezi jednotlivými etnickými a náboženskými skupinami.

V mnoha částech Francie již mnoho let de facto neplatí ústava a není vymáháno dodržování zákonů ze strany muslimů. I to je znamení rozkladu právního státu a společnosti. Stejně tak jako dlouholetá existence muslimských ghett a tzv. no-go zón, kde bují islámský radikalismus a pohrdání sekulárními principy francouzské republiky.

S hlavním bodem těchto dopisů, tedy s deklarací připravenosti armády k zásahu do vnitrostátního dění podle průzkumu společnosti Harris Interactive souhlasí 49 % oslovených Francouzů. Souhlas s ostatními částmi dopisu je pak ze strany veřejnosti ještě mnohem silnější.

Příčiny tohoto neblahého stavu jsou naprosto evidentní, byť se o nich v mainstreamových médiích – nejen ve Francii – pokrytecky mlčí:

Vytrvalá migrace, zejména muslimská, z Afriky a Blízkého východu, v počátcích krátkozrace zdůvodňovaná dovozem potřebné levné pracovní síly a později nebezpečným sněním levice o tzv. multikulturalismu a bezproblémovém soužití obyvatel nejrůznějších etnik a vyznání, vedla ve Francii k postupné změně demografických a kulturních poměrů. A de facto i ke ztrátě kontroly francouzské centrální moci nad některými regiony země.

Francii mimo jiné již čtvrtým rokem sužují protesty tzv. žlutých vest. Sílí podle vás v zemi protiimigrační a protisystémová rétorika? Pokud ano, kde spatřovat hlavní důvody?

Není se čemu divit, pokud Macronova administrativa zavedla systém, kdy před násilím ze strany migrantů není obrana a lidi se večer bojí vystrčit nos na ulici.

O hlavních důvodech jsme již hovořili – je jimi nekontrolovaná a předchozími vládami a EU podporovaná nelegální muslimská migrace, jejímž důsledkem je exploze islámského násilí, prožidovských a protikřesťanských útoků, ekonomický úpadek, sociální krize a všudypřítomný strach a ztráta bezpečí.

Vnímáte potenciální hrozbu občanské války ve Francii vážně?

Co se týče rizika občanské války – upozorňuji na ně již minimálně 8–10 let ve své publikační a politické činnosti. A mnozí další bezpečnostní a političtí experti rovněž. Možná že otázka už dokonce nestojí tak, jestli ve Francii občanská válka vypukne, ale kdy k tomu dojde.

Předpokládám, že po vítězství Marine Le Penové v prezidentských volbách dostane policie a armáda širší pravomoci zasáhnout, že budou zrušeny tzv. mikrochalífáty (anebo jinak no-go zony) a nastolí tvrdý režim, který zajistí pořádek a bezpečí i na pařížských předměstích, v Marseille a dalších kritických místech. V tom případě občanská válka nenastane. V opačném případě se minimálně rozsáhlé občanské nepokoje nedají vyloučit.

Pokud se podíváme na možnost postcovidové hospodářské obnovy v rámci EU, analytici Raiffeisenbank vidí budoucnost eurozóny temně. Podle nich bude jen stěží dohánět fiskálním impulzem stimulovanou ekonomiku USA. Ztrácí EU konkurenceschopnost? A pokud ano, kde spatřujete příčiny?

Stoprocentně ano. Míra zadlužení států EU roste, některé jsou již hodně hluboko v dluzích a ambiciozní plány EU (Fond obnovy, Migrační fond, Zelený úděl atd.) povedou k dalšímu zadlužování.

Příčinou je nesmyslná direktivní regulace ekonomiky, práva i politiky členských států ze strany nadnárodních orgánů Unie, která jde proti zdravému rozumu i proti všem ekonomickým zákonitostem. V poslední době v tom hraje prim hlavně tzv. Zelený úděl – plán likvidace evropské ekonomiky a energetiky, a následně životní úrovně Evropanů, jehož objem se počítá v bilionech eur. A vše je ještě umocněno postupným astronomickým zadlužováním členských států z unijního bruselského centra za hranicí splatitelnosti.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Marek Korejs

Ing. Zbyněk Stanjura byl položen dotaz

Oddluženi

Dobrý den proč nemají občané stejné podmínky jak firmy co jdou do insolvence ?? Proč nestačí splatit 30% dluhu do 7 let ??

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Havel-Pavel? Aplauduje se lidem, kteří stáli proti Havlovi!“ Hořký vzkaz voličům generála. Podepsána Natálie Kocábová

21:48 „Havel-Pavel? Aplauduje se lidem, kteří stáli proti Havlovi!“ Hořký vzkaz voličům generála. Podepsána Natálie Kocábová

Poté, co hudebník Michael Kocáb odsoudil, že o křeslo prezidenta bojují osobnosti s komunistickou mi…