Překvapení ze SPOLU: Vondra zaslal odvážnou odpověď. Může mít dohru

13.05.2024 10:51 | Monitoring

Jaké jsou v EU hrozby pro svobodu projevu? Bude zastavení cenzury vaší prioritou? A musí se bojovat proti dezinformacím? Tyto otázky položila stranám, které kandidují v letošních eurovolbách, Společnost pro obranu svobody projevu. Odpovědělo jich sedm a k boji za svobodu slova se přihlásily. V detailech se ale strany liší. Například u STAČILO! byl detailně popsán mechanismus, jakým je možné boj s dezinformacemi zneužít. U SPOLU se zase za celou koalici vyjádřil sám Saša Vondra, ačkoliv postoje ostatních kandidátů budou zřejmě jiné.

Překvapení ze SPOLU: Vondra zaslal odvážnou odpověď. Může mít dohru
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandr Vondra

Nadcházející volby do europarlamentu se točí okolo řady témat. Od ekonomických přes energetická až po společenská. Do těch spadá i otázka svobody slova, která je vzhledem k tomu, jakou snahu vyvíjí Evropská unie v tom, aby ji společnosti provozující sociální média poslouchaly, vysoce aktuální. A právě tomuto tématu se věnuje Společnost pro obranu svobody projevu. Ta zaslala stranám a subjektům kandidujícím ve volbách do Evropského parlamentu dotazy ohledně jejich postoje ke klíčovým otázkám, které budou nepochybně v europarlamentu aktuální.

Anketa

Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu?

51%
44%
hlasovalo: 11341 lidí

Jednak otázku: „Jaké jsou podle vás nejvážnější hrozby pro svobodu projevu a pluralitní demokracii v EU?“ Potom konkrétnější: „Bude zastavení cenzury a podpora názorové diverzity mezi vašimi prioritami? Pokud ano, jaké konkrétní kroky vašich zástupců v EP lze čekat?“ A na závěr: „Jsou dezinformace v EU významným problémem? Budete usilovat o nějakou legislativní úpravu, příp. jakou?“ Na tyto otázky ani po urgenci dle SOSP neodpověděl nikdo od Pirátů, STAN ani ze Sociální demokracie.

Z ANO přišla odpověd, že ochrana svobody slova je pro hnutí klíčová nejen na domácí půdě, ale také v celé EU. „Bohužel se v současné době stále častěji ve společnosti setkáváme s nálepkováním těch, kteří mají odlišný názor a jsou označováni za ‚dezinformátory‘. Tento přístup pak vede nejen k prohlubování příkopů ve společnosti, ale také k vyřazení některých skupin obyvatel z veřejné diskuse. Současným největším problémem, se kterým se na toto téma potýkáme, je vylučování odlišných názorů ze společnosti skrze nálepkování, což není boj s dezinformacemi, ale prostá cenzura,“ uvedlo hnutí. Garantem této problematiky je u něho europoslanec Ondřej Knotek, který mandát obhajuje.

V obraně svobody slova prý hodlá hnutí pokračovat. „Heslo EU zní Jednotná v rozmanitosti a tato rozmanitost by se měla vztahovat i na podporu nebát se vyjádřit různé názory. V EP tak budeme dbát na dodržování názorové diskuse a bránit právo na odlišný názor i při schvalování evropských legislativ,“ říká.

Nicméně u „boje s dezinformacemi“ je odpověď dosti poplatná protidezinformačnímu narativu. ANO hovoří o tom, jak je dnes snadné tvořit tzv. deepfakes a obtížnější dezinformace rozeznat. „EU tak vytvořila Centra EU pro boj proti dezinformacím, která fungují ve všech členských státech EU. ČR, Slovensko a Polsko spadají pod Středoevropskou observatoř digitálních médií, která sídlí v ČR a je vedena Univerzitou Karlovou. Cílem těchto center je mimo jiné zvyšovat mediální gramotnost ve společnosti, což považuji za jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti dezinformacím,“ uvádí se v odpovědi.

A dále: „Zároveň EU iniciovala vznik evropského Kodexu zásad boje proti dezinformacím. Jedná se o první nástroj svého druhu, jehož prostřednictvím se hlavní on-line platformy, subjekty v reklamním průmyslu a další aktéři v tomto odvětví dohodli na samoregulačních normách pro boj proti dezinformacím. Mezi signatáře kodexu patří například společnosti Google, Meta, TikTok, Adobe či Microsoft. Nyní je důležité dohlédnout na dodržování těchto zásad a nevytvářet další regulace, které v konečném důsledku nepomohou v boji proti dezinformacím, a naopak mohou zasahovat do práva svobody projevu.“

U strany PRO Jindřicha Rajchla jsou odpovědi celkem krátké. „Je to celkový trend progresivních liberálů na řízení společnosti i jednotlivce ve stylu – My ti nejlépe řekneme, co smíš a co nesmíš, a tím tě zbavíme nadbytečné odpovědnosti za sebe i společnost. Samozřejmě se také budeš muset vzdát řady svých práv,“ odpovídá PRO na to, co je nejvážnější hrozbou.

Soudí, že je stále potřeba bojovat jednak za svobodu slova, ale i myšlení. „Což samozřejmě s sebou nese podporu různorodosti názorů. Patří sem právě boj za zrušení DSA,“ uvádí strana s narážkou na Digital Services Act, který byl v parlamentu schválen v červenci roku 2022.

Také kategoricky odmítá boj s dezinformacemi. „Nejsou, respektive snahy o jejich podchycení, rozpoznání či určení, co je dezinformace a co není, jsou větším nebezpečím pro demokracii i svobodu slova, než dezinformace samy o sobě,“ říká. Garantem PRO je místopředseda strany Marek Zeman.

Krátké odpovědi má také SPD, která kandiduje společně s Trikolorou. U nich jsou garanty jednak lídr kandidátky Petr Mach a pak také předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. „Za nejvážnější hrozbu považujeme snahy omezovat svobodu projevu pod pláštíkem boje s dezinformacemi a nenávistnými projevy,“ říkají o hrozbách a dodávají, že pro ně jsou občanské svobody a svoboda slova posvátné. Boj proti „novodobé cenzuře“ je jedním z bodů programu pro volby do europarlamentu.

Ohledně dezinformací SPD s Trikolorou konstatuje, že problém je neuchopitelnost pojmu a spornost ohledně toho, co je dezinformace. „Obáváme se, že institut ‚důvěryhodných oznamovatelů‘ bude prodlouženou rukou nové levice a nástrojem politického boje. Názor nebo argument nemá být předmětem výkladu. Chtěli bychom proto z nařízení o digitálních službách institut ‚důvěryhodných oznamovatelů‘ vypustit,“ uvádí konkrétně k DSA.

Delší odpovědi k těmto tématům má koalice STAČILO!, kde je garantem právník Ondřej Dostál. I tam považují za hrozbu omezování svobody projevu pod rouškou boje proti dezinformacím. Tyto tendence jsou dle STAČILO! jak na evropské, tak na národní úrovni.

Varuje ovšem konkrétně, i s mechanismem. „Obdobně vážnou hrozbou se může stát i monopol technologických gigantů, který potlačuje veškeré jemu nepohodlné názory cenzurou a nastavením algoritmu, kdy i kritika tohoto monopolu může být cenzurována. Obojí je nebezpečné v situaci, kdy silné byznysové skupiny (farmaceutické, zbraňové či jiné) za své takřka neomezené zdroje nakoupí ‚fact-checkery‘ a účelové ‚neziskovky‘, těm zaplatí masivní reklamu a potlačení kritiky, a využijí lobbistického tlaku na veřejné činitele, aby právě tito aktéři byli pověřeni ‚bojem proti dezinformacím‘,“ deklaruje koalice a dodává: „Výsledkem může být stav, kdy je nemožné projevit opoziční názor, neboť ten je ‚překřičen‘ algoritmy sociálních sítí, dochází k blokování účtů, nepohodlný obsah je nahlašován, odstraňován jako dezinformace a ve finále postihován veřejnou mocí. Svoboda slova musí být chráněna proti mocenským i byznysovým vlivům.“

Koalice hodlá mít svobodu slova jako prioritu už při sestavování Evropské komise, u které se prý nesmí dopustit, aby toto portfolio po Jourové dostal člověk s „cenzorskými sklony“. „Případně se zasadit o to, aby toto ‚ministerstvo pravdy‘ zaniklo, neboť EU vnímáme jako nástroj hospodářské spolupráce členských států,“ navrhuje STAČILO!. Ale hodlá být aktivní i co se týče legislativy. „Také nepodpoříme žádné rezoluce oktrojující určitý názor jako jediný správný, ať už na výklad historie, na řešení epidemií nebo na jakékoliv jiné otázky, kde musí být zachována svoboda bádání,“ slibuje.

Ohledně boje proti dezinformacím vnímá STAČILO! cenzuru, která se tímto bojem maskuje, jako větší problém. „Za dezinformace se často považují pouze odlišné, nepohodlné názory. Budeme usilovat o zrušení či alespoň upravení legislativy, která prosazuje cenzuru a budeme se zasazovat o co největší transparentnost financování politických reklam. Jsme přesvědčeni, že nejlepším nástrojem proti skutečným dezinformacím není cenzura, ale otevřená diskuse, názorová pluralita a také transparentnost toho, jak jsou financovány politické neziskovky a aktivisté. Zejména jde-li o financování ze strany zahraniční velmoci nebo velkého byznysu majícího zájem na aktuální agendě, ať už zbraňové, farmaceutické, klimatické či jiné,“ shrnuje.

U koalice SPOLU je zajímavé, že odpovědi zřejmě psal Alexandr Vondra. Jednak kvůli použití první osoby, ale i vzhledem k narážkám a postojům, které nejsou v souladu s tím, co hlásají další dva garanti, tedy Tomáš Zdechovský od lidovců a Luděk Niedermayer z TOP 09.

Za největší hrozbu Vondra považuje autocenzuru. „I když ve většině zemí EU nehrozí přímo trestněprávní postihy, jsou i zcela legitimní, většinové, a ještě před pár lety všeobecně uznávané názory ostrakizovány jako nepřijatelné. Tak triviální otázka jako kolik máme pohlaví, je najednou politicky nekorektní. Tady je to pak o osobní statečnosti. Jsem ochotný říkat věci, za něž ‚dostanu‘? Vzpomínám si na příklad Jardy Kubery. Ten se nikdy nebál říkat, co si myslí. Popřál bych nám všem více odvahy,“ napsal Vondra. Slíbil také, že nepodpoří žádné návrhy, které by omezovaly svobodu projevu.

Ohledně boje proti dezinformacím Vondra říká: „Ano, dezinformace existují a do jejich šíření jsou zapojeni i cizí státní aktéři, například ruské zpravodajské služby, proti čemuž je samozřejmě nutné bojovat.“

Nicméně dodává: „Pak tu ale máme spoustu věcí označovaných za ‚dezinformační narativ‘ a podobně, kdy je zřejmé, že se toto označení používá jen jako zbraň proti politickým oponentům. Standardní definicí dezinformace je, že je to lež, která je záměrně šířena za účelem oklamání lidí. Když dám příklad, ukázková dezinformace je, když vezmu přelidněný vlak z Indie, přifotošopuji jej na nádraží v Chlumci nad Cidlinou a budu tvrdit, že to jsou migranti proudící do Česka. To má být označeno jako lež a původce by měl nést zodpovědnost. Jenže většinou to tak jednoduché není, a je potřeba k tomu přistupovat mimořádně obezřetně. Stávající česká legislativa mi připadá dostačující.“

U Svobodných je garantem sám lídr kandidátky Libor Vondráček. „Nejvíce nyní ohrožuje svobodu projevu boj s dezinformacemi, autocenzura, která pramení z toho, že se lidé bojí získat za svůj názor nelichotivé nálepky, nové evropské regulace, které utahují svobodě slova šrouby, a postupující ideologizace,“ říká s tím, že u strany se jedná o jednu z dlouhodobých priorit.

„Svoboda slova a názorová diverzita jsou stavebními kameny každé diskuse, bez nichž se nedá nikdy dojít ke smysluplnému závěru. Jakákoli regulace povede vždy k totalitním praktikám. Proto nejenže nebudeme zvedat ruce pro novou legislativu regulující svobodu projevu, ale navíc budeme usilovat o zrušení takovýchto regulací,“ uvádí. Ani Svobodní nepodporují boj s dezinformacemi. „Zdravá demokratická a svobodná společnost si s nepřesnými či nepravdivými informacemi dokáže bez potíží poradit, má-li dostatek zdrojů, z nichž může informace čerpat,“ zní od Svobodných, kteří chtějí, aby se na boj s dezinformacemi přestaly dávat peníze. Včetně podpory neziskovek filtrujících informace.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci

Detailně mají tuto problematiku zpracovánu Motoristé sobě. Podle nich je hrozbou pro pluralitní demokracii samotná EU, a to už z její podstaty a kvůli demokratickému deficitu. „Tam, kde je ubíráno demokracie, logicky hrozí, že jako první bude obětována právě svoboda projevu. Pravda totiž musí být jen jedna, ta oficiální. Bez jediné oficiální pravdy bychom si snad mohli přestat myslet, že globální oteplování a klimatické změny dnes způsobuje výlučně člověk, a již ne například miliony let působící astronomická cyklická proměnlivost slunečního záření na severní polokouli planety Země,“ uvádí motoristé, u nichž je garantem tématu Petr Macinka.

Naráží pak na slova v Evropském klimatickém paktu: „Občany, kteří změnu klimatu popírají, pochybují o ní nebo zdržují opatření, je nutné v rámci konstruktivního a otevřeného dialogu vycházejícího z vědeckých důkazů přesvědčit o správnosti oficiální linie.“ A komentuje: „Za komunismu se podobné věty užívaly v duchu tzv. VTR, neboli marxistické vědecko-technické revoluce. Jak to tehdy se svobodou slova vypadalo, to asi víme všichni.“

„Domníváme se, že dlouhodobě existují dobře popsané a etablované, přirozené a dostatečné trestněprávní limity (pomluva, podvod, šíření poplašné zprávy atp.). Jakékoli další zužování možnosti projevu je nežádoucí. Bojíme se, že přetrvá-li současné nastavení Evropské komise, které je názorové pluralitě značně nepřející, bude na místě spíše opoziční postoj,“ uvádí k otázce ohledně zastavování cenzury.

Podle motoristů nejsou dezinformace významný problém. „Jsou za významný problém pouze vydávány – za účelem omezování svobody projevu a pokusu o názorovou unifikaci. Jediná účinná forma obrany společnosti proti tzv. dezinformacím je vzdělání. Cesta regulace a omezování je cestou do nesvobody. Není možné trestně postihovat lidi za názor, i kdyby byl mimořádně hloupý. S výjimkou již popsaných trestných činů,“ říkají.

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Karel Šebesta

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Dotace pro zemědělce

Dobrý den, ANO je prý proti tomu, aby získávání dotací pro zemědělce bylo navázáno na ekologické prvky. Zajímá mě proč jste proti? Vychází to z nějakého průzkumu, který dělal irozhlas. Na jednu stranu mi to přijde docela logické, ale nevím teda, co je těmi ekologickými prvky myšleno a zas je fakt, ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

v případě schválení nějakého orgánu pro boj s dezinformacemi, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepink panter , 13.05.2024 11:24:30
mě zajímá v případě Vondry, jak dlouhá je promlčecí doba zločinů dezinformace vzhledem k jeho "Ruskému dopisu" který zveřejnil v televizi.

|  20 |  0

Další články z rubriky

Kokain ve sněmovně: „Všichni vědí, kdo to tam nosí. I Pekarová.“

9:17 Kokain ve sněmovně: „Všichni vědí, kdo to tam nosí. I Pekarová.“

„Že se ve sněmovně šňupe jak o život a že po ‚odchodu‘ hlavního distributora Feriho jeho místo zauja…