Senátorka Emmerová volá po reformě vzdělávání lékařů

13.04.2016 12:22

Hrozí českému zdravotnictví kolaps? Jak zlepšit podmínky vzdělávání lékařů a jak zabránit odchodu mladých lékařů do zahraničí? To jsou jen některé otázky, které jsme položili senátorce a lékařce Miladě Emmerové (ČSSD). Řeč přišla ale také na migraci uprchlíků a s tím spojená zdravotní rizika. Je na ně Česko dostatečně připraveno?

Senátorka Emmerová volá po reformě vzdělávání lékařů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátorka Milada Emmerová

Šéf České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek nedávno znovu zopakoval, že za současné situace ve zdravotnictví už není komora schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče. Hrozí podle vás kolaps českého zdravotnictví?

Prezident ČLK má do jisté míry pravdu, poněvadž personální úbytek zdravotníků je citelný. Pokud pracoviště nesplňuje personální standardy, je nutné omezit jeho kapacitu například co do počtu lůžek anebo ho úplně uzavřít. Tím je narušena zejména dostupnost péče. Pokud by pracoviště trpělo dlouhodobě nedostatkem personálu, jsou přetěžováni ti ostatní, což může vést k chybám ve výkonech, respektive je ohrožena bezpečnost péče.

Česká lékařská komora také již na počátku roku vyzvala otevřeným dopisem vládu, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví. Měl by obsahovat třeba pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce. Lékaři vedle toho požadují i speciální zdravotní daň na tabák a alkohol nebo zvyšování platů zdravotníků minimálně o 10 procent každý rok. Co vy na to?

Že je naše zdravotnictví podfinancované, s tím lze jen souhlasit. Zvyšování příjmů je tedy na místě, ale na druhé straně je nutné pečlivě sledovat i výdajovou stránku. Již dávno měly být vypracovány standardy zdravotní péče, měla by být prováděna pečlivě kontrolní činnost jak z pozice zřizovatele, tak i zdravotních pojišťoven apod. Není přece lhostejné, že třetina zdravotních zařízení je v mírném plusu, třetina má vyrovnané hospodaření a třetina je v těžkém propadu. Toto jsou údaje sice starší, zhruba před třemi lety platné, ale nic se patrně nezlepšilo.

České zdravotnictví má dostatek peněz na provoz, ale nemá peníze na investice. Důvodem je nehospodárnost. Tak reagoval nedávno v otevřeném dopise prezidentovi České lékařské komory vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček považuje jeho výroky za výsměch zdravotníkům. Jak se na problém s financováním českého zdravotnictví díváte vy? Má podle vás pravdu ČLK, nebo se přikláníte na stranu Andreje Babiše?

Osobně bych dala zapravdu spíše p. Babišovi. Co brání tomu, aby se na základě důkladných kontrol vyjevilo, co je pravda? Srovnat hospodaření nemocnic stejného řádu, například zřizovaných kraji… Tam má právo konat kontrolu jen jejich zřizovatel. Pokud by se rozšířila pomocí novely zákona o NKÚ jeho pravomoc, pak by měl právo takovou kontrolu provést on. Pak by se pravda asi vyjevila.

Krátkodobým řešením současné situace ve zdravotnictví je podle ministra financí motivovat vedení státních a krajských nemocnic ke zlepšení hospodářských výsledků. Souhlasíte? Skutečně dochází ve zdravotnictví k plýtvání penězi, například za nákup drahých přístrojů, jak tvrdí Babiš?

Ani toto nemohu vyloučit. Bez systematické kontroly dle jasného zadání pro všechny srovnatelné nemocnice lze těžko učinit jakékoliv soudy. Jde stále jen o domněnky bez relevantních ukazatelů. Opakovaně jsem na tato témata vystupovala v PS i nyní v Senátu, ale nic se nezměnilo.

Jaká řešení se podle vás nabízí z dlouhodobějšího hlediska?

Kromě zmíněných systematických kontrol by se mělo pečovat o postavení samotných zdravotníků. Jako hejtmanka jsem založila se spolupracovníky nadaci, zkráceně ZDRAVOTNÍK, kam měli přispívat donátoři. Měla sloužit k poskytování stipendií těm medikům a budoucím zdravotním sestrám, kteří podepíší smlouvu s krajem. Po ukončení studia by pak šli do té nemocnice, kam „kraj“ potřebuje. Vzbudilo to velký zájem, ale bohužel, s mým odchodem do PS PČR po dvou letech působení v hejtmanské funkci, měl kdosi vlivný prohlásit, že je to zbytečnost… A tak jsem nadaci rušila ještě déle, než trvalo její ustavení… Nedávno na to vzpomněla jedna novinářka, když jsme diskutovali nedostatek zdravotnického personálu.

Do jaké míry je podle vás namístě upravit podmínky vzdělávání lékařů?

Jde o nezbytnost. Máme příliš odborností, nesmyslné počty let, jak a co splnit. Poměry jsou spíše stanovené na podmínky velkého města s přítomností lékařské fakulty. Toto není jistě náhoda – příkladem je hlavní město Praha. I když tyto zásady vytyčují renomovaní odborníci, nedomyslí, že pražské poměry nelze generalizovat pro celou republiku. Leckde, a přitom většinově, jsou poměry zcela odlišné a tam jejich dobře myšlené zásady nemohou fungovat. Předrevoluční systém fungoval a navíc nebyl zatížen komerčními zájmy školitelských pracovišť. Nedostatky v organizaci vzdělávání je jeden z důvodů odchodů lékařů na západ od nás… I s tímto zřetelem je nutná reforma vzdělávání!

Co se musí stát, aby nepřibývalo lékařů, kteří za prací odchází do zahraničí? Podle registru ČLK se počet emigrujících lékařů v letech 2008–2013 téměř zdvojnásobil.

ČLK argumentuje s tímto číselným údajem, ale už nevypočítává, kolik lékařů odchází do ambulantní praxe jednak jako náhrada za lékaře v důchodovém věku, jednak nevylučuji ani vznik nových ambulantních pracovišť, i když jsem žila v domnění, že již dávno existuje stop-stav z hlediska zdravotních pojišťoven. Ty však často nemají přehled o tom, kolik mini-úvazků má v součtu více než 1,0 tentýž lékař, kdo jej supluje v ordinaci, když je momentálně v jiné, také nasmlouvané a ve shodné ordinační době apod. V našem století počítačové techniky si nedovedu tento nepořádek vysvětlit… To by snad lépe pokryl zastaralý a zavrhovaný systém kartoték. A navíc – ten když neshořel, nemohli na něj žádní hackeři, pokud někdo nezapomněl jej uzamknout. To se však běžně nestávalo…

Ne příliš diskutovaným tématem v souvislosti s imigrační krizí jsou zdravotní rizika a šíření chorob. Jsou podle vás obavy namístě? A můžete být případně konkrétnější?

Tento problém mám stále na mysli. Jestliže však imigrant nemá ani osobní doklady, bylo by naivní od něho požadovat očkovací průkaz. Bez významu není ani přirozená jazyková bariéra. Vstupní vyšetření v detenčních zařízeních asi těžko obsahují např. vyšetření na přítomnost parazitů. V jiných zemích Evropy nejsou zajištěny ani základní životní podmínky (např. ochrana před zimou, dostatek stravy) a ani hygienické zásady (tisícové obsazení stanových táborů s bahnem, deštěm a zimou, nedostatek WC, přenos kapénkové infekce, zavlečení tropické nemoci atd.). Jako vykřičník chci uvést současný odpor některých matek či obou rodičů, že nechtějí dát očkovat svoje dítě proti nákazám našeho regionu. Dávají důvěru raději homeopatii, a to možná podle českého podvědomí, že „to, co je zadarmo, nestojí za nic“, zatímco homeopatické přípravky a pohovor s příslušným léčitelem či dokonce lékařem homeopatem je k nezaplacení. Odmítají jeden z klíčových pilířů účinné prevence.

Domníváte se, že jsou u nás namístě nějaká zdravotní opatření, nebo se domníváte, že je Česká republika na případná zdravotní rizika spojená s přílivem uprchlíků připravena?

Poněvadž se nedá předjímat budoucnost uprchlické vlny, nelze ani předjímat rozsah a kvalitu náležitých opatření. Taková krizová opatření jsou jistě v dokumentech vlády, resp. jednotlivých ministerstev, krajských úřadů, hygieniků a zdravotníků na všech úrovních. Nakonec i integrovaný záchranný systém, zřízený zákonem, má takováto ustanovení v prováděcích předpisech. Jen je třeba na ně pamatovat a jejich instrukce dodržovat.

reklama

autor: Kateřina Synková

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kostlivec Vondry? „Úplatky v Promopro. Věděl o nich. Možná si sám odnesl igelitku.“ Zasvěcený promluvil

22:35 Kostlivec Vondry? „Úplatky v Promopro. Věděl o nich. Možná si sám odnesl igelitku.“ Zasvěcený promluvil

Česká vláda, jedna z nejmilitantnějších vlád na světě, vsadila vše na strašení válkou, a vychází jí …