Alena Vitásková: Nesmírně si vážím nejvyššího ocenění mé práce

29.10.2018 9:32

Prezident Miloš Zeman udělil dne 28. října 2018 na Pražském hradě u příležitosti významného státního svátku – Dne státnosti a 100. Výročí vzniku Československa státní vyznamenání Aleně Vitáskové.

Alena Vitásková: Nesmírně si vážím nejvyššího ocenění mé práce
Foto: Daniela Černá
Popisek: Kandidátka do Senátu Alena Vitásková na zahájení kampaně v Ostravě
reklama

„Nesmírně si vážím nejvyššího ocenění mé práce, jakého jsem mohla dosáhnout. Vážím si toho, že prezident republiky Miloš Zeman ohodnotil moji práci a snahu být prospěšná našemu národu. Celých 45 let a 6 měsíců jsem pracovala s plným nasazením a odváděla práci ku prospěchu naší vlasti, občanů a celé společnosti, jako celá řada poctivých občanů naší země. Měla jsem po celou pracovní kariéru štěstí na své spolupracovníky, podnikatelé a lidi, kteří měli stejně jako já, smysl pro spravedlnost, radost z úspěšné a kvalitní práce a jejího celospolečenského prospěchu. Nestydím se za to, že mám národní cítění, že jsem vlastenka. Vážím si práce všech našich poctivých občanů, vážím si toho, čeho jsme společně dosáhli.

Ocenění mé práce se vztahuje k mému působení na ERÚ, kdy jsem se zasloužila o definici „tunelování veřejných financí“ prostřednictvím podivně nastavených podpor pro obnovitelné zdroje, především pro fotovoltaické elektrárny. V této souvislosti považuji za nutné vzpomenout celou řadu poctivých pracovníků ERÚ, kteří společně se mnou pomáhali zastavit proces, který v oblasti „nezřízených“ dotací a nastavení povinných plateb za energie ohrožoval hospodářství, konkurenceschopnost, ekonomiku a životní úroveň našich občanů.

Společnou práci jsme „ušetřili“ nejen spotřebitelům miliardy korun, které by jinak byli nuceni pravidelně hradit ve svých účtech za energie. O to bolestivěji nesu katastrofální nespravedlnost k některým z nich, kteří nyní jsou ve výkonu trestu, přestože nespáchali žádný trestní čin. Považuji za nutné jmenovat Ing. Michaelu Schneiderovou, která za právní názor ve správním řízení byla odsouzena na 7 let. V srpnu letošního roku NS svým usnesením vydal judikát, že takováto možná pochybení nejsou trestním činem. Nicméně paní Schneiderová je ve výkonu trestu dále. Další zaměstnanci jsou opakovaně vláčení po soudech a jsou to ti, kteří na ERÚ nastoupili, aby selhání této instituce v létech 2006 – 2010 napravili. Místopředsedové ERÚ a další výkonní pracovníci byli v létech 2012 – 2017 pravidelně dehonestování, a to dokonce policií a státními zástupci, byla navozena atmosféra strachu a vydírání. K čemu a komu měli sloužit tyto kroky ve snaze destabilizovat úřad je jednoznačné.

Rozhodně to nemohlo být ve veřejném zájmu a prospěchu naší vlasti a jejich občanů.

Vážím si statečnosti zaměstnanců ERÚ, kteří i přes tyto útoky odváděli v té době bezvadnou práci.

Státní vyznamenání mě zavazuje, zavazuje mě k tomu, abych ve svém úsilí nepolevila. Zavazuje mě, abych i nadále pokračovala v práci pro náš národ pro naši vlast. Nemohu připustit, aby slušní lidé si odpykávali trest ve vězení jen proto, že složitou problematiku kolem licencí u solárních elektráren část státních zástupců a soudců vůbec nechápe a nenechá si odborníky a znalci nic vysvětlit. Nemají tolik osobní statečnosti, aby si připustili, že jednali v rozporu se zákonem, že nesprávně právně posoudili skutek, který nemohl být trestním činem. Je to lhostejnost, hloupost, neznalost, arogance, lenost anebo dokonce úmysl! Musí obětovat nevinné, aby ochránili aktéry zločinu, kteří tunel do veřejných financí nastavili a spokojeně si bohatnou.
Za zmínku stojí skutečnost, že na státní vyznamenání jsem byla navržena poslancem parlamentu ČR již v roce 2016. Prezident Miloš Zeman mě v létech 2016 a 2017 nevyznamenal. Státní vyznamenání prezidenta republiky jsem obdržela v letošním roce a jsem opravdu nesmírně potěšena.

Jak zdůvodňoval poslanec parlamentu České republiky návrh na mé státní vyznamenání již v roce 2016? Přečtěte si níže:“

Stručná charakteristika a životopis navrženého :
Ing. Alena Vitásková vystudovala fakultu pozemních staveb VUT v Brně a od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a.s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a.s. a RWE Transgas, a.s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období 2004–2007 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a.s. Za svoji více než 40letou pracovní kariéru byla mnohonásobně oceněna za svoji práci, ocenění obdržely také firmy, které manažersky řídila a pod jejím vedením dosahovaly vynikajících výsledků.
Trvale podporuje charitu, působila v nadačních fondech a neziskových organizací.

V roce 2002 byla vyhlášena manažerkou roku. Energetický regulační úřad pod jejím vedením obdržel v roce 2015 historicky poprvé ocenění za svoji činnost. Od roku 2011 působí ve funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu.
Vitásková se nebála poukázat na špatně nastavenou podporu obnovitelných zdrojů, především solárních elektráren, nebála se poukázat, že se solární byznys v ČR vymkl kontrole, poukázala na devastující dopad této podpory na veřejné finance, ekonomiku a hospodářství ČR a to v rozsahu více než bilionu korun, se zátěží na několik desítek let. Nebála se poukázat na výplaty podpor u solárních elektráren, kde není znám majitel, řada z těchto elektráren má sídlo v zahraničí, daňových rájích, či krizových oblastech, upozornila na bezpečnostní riziko těchto plateb v řádech mld. korun ročně a to pravidelně po 20 let.

Již v roce 2011 vystoupila proti novele zákona 165/2012 a žádala poslance a senátory, aby nepřipustili rozsáhlou podporu biometanových stanic, které by dodávaly plyn přímo do plynárenských zařízení za tak vysokou cenu, že by došlo k povinnému zdražení energií o dalších až 25 mld. Kč ročně, tak jako tomu bylo u fotovoltaik. Tento krok se zcela zdařil a podpora zůstala pouze u bioplynových stanic. Bezodkladně zahájila kroky k omezení podpory obnovitelných zdrojů pro nové zdroje od roku 2014, což se ji rovněž povedlo a zastavila tím nekontrolovaný růst podpory obnovitelných zdrojů z veřejných financí. Nejen těmito kroky znemožnila různým zájmový skupinám další čerpání veřejných financí s dopadem především na konečného spotřebitele a snižování tak životní úrovně v ČR. Zvolila si těžkou cestu k ochraně národních zájmů. Zajistila svým postupem pro regulované subjekty (elektřina,plyn,teplo) stabilní prostředí a dostatek, nikoliv nadbytek finančních prostředků tak, aby mohli zajistit bezpečné dodávky a to za přijatelnou cenu pro konečného spotřebitelé. Pod jejím vedením se za 5 let cena energií téměř nezvyšovala. Nepřipustila změnu tarifů v energetice, která bypoškodila celou řadu konečných spotřebitelů z řad domácností, především zranitelných zákazníků. Mnohdy sama proti všem brání zájmy občanů ČR.

Toto její hrdinské chování, kterým hájila a stále hájí zájmy České republiky, ji vyneslo opakovaná vyhrožování, zastrašování, která vyústila až ve dva pokusy o vraždu, či zakládání finančního fondu na její likvidaci, (dle klíče příspěvku se mohlo vybrat až 340 mil. Kč). I přes snahu o fyzickou likvidaci, dehonestaci a nutnost osobní ochranky se paní Vitásková nebojí, což prokazuje tím, že se nehodlala vzdát vedení ERÚ. Vitásková je v současnou chvíli nepravomocně odsouzena, což je podle mého názoru jen spiknutím a snahou o její úplnou diskreditaci.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Radek Sárközi: Navzdory doporučení MŠMT školy na slovní hodnocení nepřešly

21:37 Radek Sárközi: Navzdory doporučení MŠMT školy na slovní hodnocení nepřešly

Pedagogická komora, z. s., uspořádala ve své facebookové skupině Ředitelé škol sobě (PK) anketu.