Iniciativa Za bydlení: Zákon o dostupnosti bydlení řeší jen velmi úzký segment komplexního problému

01.04.2021 12:15 | Zprávy

Hned ve třech výborech poslanecké sněmovny se ve středu 31. března projednával komplexní pozměňovací návrh poslanců za ČSSD a ANO, který pod hlavičkou „zákon o dostupnosti bydlení“ primárně řeší otázku zakládání veřejně prospěšných společností v oblasti bydlení.

Iniciativa Za bydlení: Zákon o dostupnosti bydlení řeší jen velmi úzký segment komplexního problému
Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

Hned ve třech výborech poslanecké sněmovny se ve středu 31. března projednával komplexní pozměňovací návrh poslanců za ČSSD a ANO (1),  který pod hlavičkou „zákon o dostupnosti bydlení“ primárně řeší otázku zakládání veřejně prospěšných společností v oblasti bydlení. Právě na to, že současný návrh se zabývá jen dílčím řešením komplexního problému, poukazují organizace, které se problematikou dostupného bydlení, a to i pro ty nejohroženější, dlouhodobě zabývají.

„Snahu poslanců kvitujeme a souhlasíme s tím, že Česká republika zákon o dostupném bydlení potřebuje. Tento komplexní pozměňovací návrh však zdaleka neřeší problematiku dostupnosti bydlení v celé její šíři a  už vůbec nenahradí potřebný zákon o podpoře v bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, o který dlouhodobě usilujeme,“ komentuje pozměňovací návrh Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení. Ta je jednou ze 40 podporovatelských organizací iniciativy Za bydlení (2), která včera poslala členům poslaneckých výborů projednávajících KPN dopis shrnující klíčové připomínky k tomu, co je potřeba do návrhu zapracovat a na co je potřeba dávat pozor, pokud má nová legislativa skutečně přispět k potřebnému zlepšení v oblasti bydlení.

Vít Lesák dále dodává, že zavádějící je už samotný navrhovaný název zákona, který ve vztahu k obsahu považuje za příliš ambiciózní. „Návrh reálně cílí jen na zakládání nových společností a veřejně prospěšných právnických osob v oblasti bydlení. Pokud by byl tento úzce vymezený legislativní návrh schválen pod navrhovaným názvem, bude to vytvářet mylný obraz, že Česká republika již disponuje komplexním zákonem v oblasti řešení dostupnosti bydlení. To může negativně ovlivnit snahy o potřebné změny v budoucnosti,“ varuje Vít Lesák.

Komplexní pozměňovací návrh vzbudil pozornost už před dvěma týdny, kdy se poprvé objevil na pořadu jednání sněmovny. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová tehdy využila již existující návrh poslance Jana Birkeho z ČSSD o veřejně prospěšných společnostech bytových a spolu s předkladateli původního zákona k němu připojila komplexní pozměňovací návrh, což je ale ve skutečnosti úplně nový zákon.

„Název se sice tváří, že chce vyřešit veškerou problematiku dostupného bydlení, ale předkladatelé sami přiznávají, že se návrh reálně zabývá ustanovením nového typu veřejně prospěšných právnických osob v oblasti bydlení. Jejich definici je však potřeba dotáhnout,“ myslí si Vít Lesák. Hlavním principem komplexního pozměňovacího návrhu zůstává možnost založit veřejně prospěšnou společnost v oblasti bydlení, která se vztahuje na obce, kraje i stát. „To představuje sice potřebný, ale jen dílčí nástroj v řešení dostupnosti bydlení,“ doplňuje Vít Lesák.

Podobným způsobem je podle Lesáka nutné dotáhnout návrh i po ekonomické stránce. „Návrh neřeší, jak pro navrhované změny zajistit udržitelné, stabilní a předvídatelné financování. Chybí v něm vypracování odpovídajícího ekonomického modelu pro jednotlivé typy společností,“ komentuje nedostatky návrhu v oblasti financování Vít Lesák. Další úskalí skýtá i navrhovaný ekonomický model poskytování bydlení. Plošné nastavení limitů mezd vycházející z průměrné mzdy i jednotný strop nájmů pro celou Českou republiku neberou v potaz regionální odlišnosti.

Problematické jsou i části návrhu týkající se oblasti sociálních služeb v bydlení. „Z návrhu není jasný ani výběr oprávněných subjektů a činností, které mohou služby poskytovat, ani praktická implementace. Nedotažené je také financování a podpora posilování kapacit,“ vyjmenovává dílčí nedostatky návrhu Iva Kuchyňková z Charity Česká republika. „Myslíme si, že rozšíření sociálních služeb o zajišťování služeb prevence ztráty bydlení a nových činností obcí s rozšířenou působností by mělo odpovídat zvýšení dotace na sociální služby a kapacity výkonu sociální práce, poskytované ministerstvem práce a sociálních věcí,“ dodává Iva Kuchyňková.

Ačkoli mezi navrhovateli pozměňovacího zákona je i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, samo ministerstvo k návrhu zákona vydalo pouze neutrální stanovisko. „Z jednání výboru pro sociální politiku je zřejmé, že si ministerstvo pro místní rozvoj uvědomuje potřebu zákon dopracovat a zohlednit podněty, které se k němu sešly. Oceňujeme, že ministerstvo vyslechlo naše připomínky a ústy náměstkyně Jany Hanzlíkové nám přislíbilo spolupráci při dalších úpravách zákona. Je tak stále možné, že zákon bude přijat ještě v tomto volebním období, přestože se připravuje ve spěchu,“ myslí si Iva Kuchyňková. Podobného názoru jsou i poslanecké výbory – členové ústavně právního výboru, výboru pro sociální politiku i výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zatím pozměňovací návrh odložili a vrátili jej k dopracování.

„Souhlasíme s tím, že otázku dostupnosti bydlení je nutné řešit, a to prostřednictvím nové legislativy a pokud možno co nejdříve,“ domnívá se v souladu s vládními poslanci Vít Lesák. Hlavním úskalím současného návrhu je však podle něj to, že je zaměřen příliš omezeně. „Paralelně s tímto úzce vymezeným zákonem doporučujeme napřít síly ke společné práci nejen na dopilování současného návrhu, ale i na další legislativě, která bude mít reálný potenciál řešit uceleně dostupnost bydlení a prevenci ztráty bydlení s využitím systémové podpory již osvědčené praxe,“ uzavírá Vít Lesák.

(1) Komplexní pozměňovací návrh z 18. března 2021 poslanců Jana Birke, Kláry Dostálové, Jana Hamáčka, Petra Dolínka, Jana Chvojky, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 952).

(2) Iniciativa Za bydlení chce vyvolat konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Sdružuje čtyři desítky organizací z nevládního, akademického i veřejného sektoru, které se dlouhodobě snaží o zlepšení stávajícího systému pomoci lidem a rodinám v bytové nouzi.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

frakce

Tomu nerozumím.Frakce kterou založili Babiš Orbán a spol.nebudou mít žádny vliv Evr.Parlamentu ale můžou ohrozit a jsou nebezpečím pro Evropu

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Česká média opět dělají z bílého černé a opačně

15:22 Jiří Paroubek: Česká média opět dělají z bílého černé a opačně

Je zajímavé sledovat reakci českých mainstramových médií na vítězství francouzské levice v parlament…