Institut Aleny Vitáskové: Odmítáme nadále tolerovat možnost objednat si trestní stíhání

13.09.2020 14:43

Otevřený dopis Institutu Aleny Vitáskové politikům ke stavu justice v České republice

Institut Aleny Vitáskové: Odmítáme nadále tolerovat možnost objednat si trestní stíhání
Foto: archiv
Popisek: Alena Vitásková

Vážený pane premiére,
vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo Senátu,
vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení předsedové poslaneckých klubů parlamentních stran, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) ve spolupráci s dalšími spolky a občanskou veřejností více než tři roky vyvíjí svoji činnost v oblasti dodržování lidských práv, vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Naše analýzy prokázaly jejich porušování a to nikoliv selháním jedince. Jedná se o systémový problém, poškozující občany ve všech oblastech života.

Mnozí státní zástupci (jako nevolená struktura) si vytvořili „jakýsi“ neústavní pilíř moci, kterou si „uzurpovali“ bez jakékoliv zodpovědnosti a tím boří pilíře demokracie. Nedostatečné, mnohdy chabé znalosti zákonů z jejich strany způsobují státu, tudíž občanům, značné škody, což je v rozporu s veřejným zájmem. Nikoliv v ojedinělých případech selhává i justice.

Jedním z výstupů naší více než tříleté práce byl mimo jiné seminář na téma: „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ uspořádaný IAV pod záštitou poslance Jiřího Kobzy, Manifestu IAV, jednotlivých spolků, a odborníků v oblasti práva. Seminář se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 7. 9. 2020 za nebývalého zájmu veřejnosti. Jednání bylo zahájeno „Zdravicí prezidenta republiky Miloše Zemana“, kterou vám zasíláme.

Z jednání semináře vyplynuly následující závěry, ze kterých je zřejmé, že občanská veřejnost odmítá, požaduje a navrhuje následující:

ODMÍTÁME

 • nadále tolerovat „možnost“ objednat si trestní stíhání, či trestní nestíhání
 • aby ti, kteří mají nad dodržováním spravedlnosti bdít, padělávali důkazy, aby mohli stíhat nevinné, či naopak krýt trestné činy
 • nadále tolerovat, aby za tyto činy nebyl nikdo odpovědný, či vzájemně si trestnou činnost pokryli v tzv. „kárných řízeních“ a to nakonec bez trestu
 • nadále nést narůstání celospolečenských škod, které tímto vznikají a jsou v rozporu s veřejným zájmem
 • dosavadní hanebný postup státu při odškodnění občanů poškozených státem

POŽADUJEME

 • nápravu státního zastupitelství (dále jen SZ) v personálním obsazení a odvolání těch, kteří nesou plnou odpovědnost za stávající neutěšený stav SZ
 • aby výběrová komise pro jmenování státních zástupců vč. vedoucích pozic nebyla jmenována z pracovníků státního zastupitelství
 • dále, aby tato komise byla složena: 1x Ministryně spravedlnosti (zároveň předsedkyně komise), 1x poslanec (předseda ústavně-právního výboru), 1x senátor (předseda ústavně-právního výboru), 1x justice (předseda Soudcovské unie), 1x vysokoškolský pedagog z oblasti práva, 2x zástupci Institutu Aleny Vitáskové z.s. (Ochrana lidských práv a svobod)
 • umožnit účast ve výběrovém řízení všem uchazečům, kteří splňují vzdělání a praxi v právní oblasti (advokáti, soudci, policisté, vysokoškolští pedagogové, státní zástupci…) nikoliv pouze praxe na státním zastupitelství (pozn. u vedoucích pozic).

Tím chceme přispět k očistě státního zastupitelství, protože se potvrdilo, že vnitřní očistný proces zde neexistuje.

Dále požadujeme:

 • Přijeti novely zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců a soudců (není možné škody jimi způsobené skrýt za tzv. „právní názor“)
 • Zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců a soudců s pravomoci prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i zpětně
 • Postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti
 • Náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti
 • Požadujeme nový zákon o odškodnění občanů a firem poškozených státem, odpovědnost státu za odškodnění i zpětně, zásadní úprava výše odškodnění
 • Požadujeme, aby mandát soudců i státních zástupců byl omezen na funkční období
 • Skoncovat s nedůvodným vazebním omezením osobní svobody a důkladně nepodloženým obestavováním majetku

Dále požadujeme:

 • Zařazení Institutu Aleny Vitáskové z. s. jako povinně připomínkové místo v mezirezortním připomínkovém řízení při přípravě legislativy, nových zákonů, novel zákonů a podzákonných norem
 • Jmenování zástupců Institutu Aleny Vitáskové z. s. do Legislativní rady vlády (LRV)

NAVRHUJEME PARLAMENTNÍM STRANÁM A POSLANCŮM, ABY BYLA ZŘÍZENA:

 • PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE k problematice „zločinu“ fotovoltaických elektráren. Netransparentní zmatečné legislativy, výše dotací, vyvolání boomu, poškození investorů, podnikatelského prostředí a podnikatelů, s negativním dopadem na jejich důvěru v právní stát. S tím spojeného závažné poškození veřejného zájmu, porušení lidských práv. IAV je připraven odborně spolupracovat na šetření tohoto závažného problému, který má dopad do veřejných financí v rozsahu stovek miliard korun.
 • PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE k prověření možného „prokurátorského převratu - puče“ v kauze expremiéra Petra Nečase (pád vlády) za účastí státního zastupitelství.

Veřejnost má právo být informována, zda se jednalo o politický převrat a přepsání politické mapy ČR nedemokratickou cestou.

Předem děkujeme za vyrozumění, jak jste s naším podnětem naložili. Stanovisko prosíme zaslat i v elektronické podobě, abychom mohli zpřístupnit široké veřejnosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně v.r.
Mluvčí a signatářka MIAV

Zbyněk Prousek v. r.
člen výkonné rady IAV
signatář MIAV

Institut Aleny Vitáskové, z. s.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Janeček: Šibenice nebyla součastí demonstrace Chcípl PES

20:57 Jiří Janeček: Šibenice nebyla součastí demonstrace Chcípl PES

Dnes 25.1. 2022 na demonstraci, kterou pořádal Chcípl PES, byla umístěna na křižovatce Sněmovní a M…