Jan Campbell: Uzavřený kruh

14.05.2017 11:45

Většina autorů, komentátorů a rádoby analytiků ve státech EU popisují zajímavě, nebo méně zajímavě dění doma a ve světě, vyhýbají se nazývat příčiny dění a působí tak jako sluhové umírajícího systému v naději, že se jim smrt vyhne.

Jan Campbell: Uzavřený kruh
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Campbell

Minuty před odesláním příspěvku jsem se dověděl o referátu profesora Rainera Mausfelda na téma Strach mocenských elit z národa: management demokracie skrze techniky měkké síly, který zveřejnil KenFM na YouTube, a v češtině Sputnik: https://sptnkne.ws/ewdD. Myslím si, že příspěvek Uzavřený kruh,na příkladu z ČR představuje další vysvětlení příčin dění ve světě, nabízí srovnání argumentů a vybízí k širší diskuzi.

Většina autorů, komentátorů a rádoby analytiků ve státech EU popisují zajímavě, nebo méně zajímavě dění doma a ve světě, vyhýbají se nazývat příčiny dění a působí tak jako sluhové umírajícího systému v naději, že se jim smrt vyhne. Protože umíme mnohé, ne však produkovat a prodlužovat nám osudem daný čas, je dobré si uvědomit omezenost a smrtelnost, svojí a systému, ve kterém žijeme. Je dobré si uvědomit, že umírat v klidu, beze strachu, válek a ničení, zanechávajíc za sebou kvalitní dědictví je pro dědice a životní prostředí výhodnější. Příspěvek jako příklad popisuje jednu z mnoha příčin současného dění v ČR. Protože dění v ČR je typické i pro EU a USA, příklad dovoluje vytvářet si představu příčiny (i příčinu příčiny) dění v Rusku a ČLR, samozřejmě i jinde ve světě. Jedná se o fakt, který má své kořeny ve vědecky prověřené skutečnosti dělení buňky, a historií prověřené skutečnosti, že jakákoliv výkonná autorita je vždy více organizovanou menšinou, která ovládá různým způsobem a různými prostředky méně organizovanou většinu nerozumějící biologii a principu a působení tzv. uzavřeného kruhu.

Situace v ČR po demisi a – ne-demisi premiéra Sobotky a nepřítomnost prezidenta republiky v akutní krizi dokazují platnost uvedeného faktu. Všechny politické strany ČR zastoupené ve vládě a Parlamentu ČR mimo ANO, vytvořily během posledních 27 let uzavřený kruh. Ten se zcela oddělil od dění a vývoje společnosti, které spolu-umožnila neorganizovaná, na konzum orientovaná a stále méně vzdělaná většina. Vzdělání je nezbytným základem každého sociálního systému. Současně je předpokladem pro boj s mýty, jako souhrnem ideálních představ společnosti o sobě samé. Jestliže jsou mýty vždy vzdálené od reality, tak neorganizovaná většina po čtvrtstoletí demokratického vývoje není vzdálena realitě. Setkání se souhrnem realit a mýtů, transformuje neorganizovanou většinu, ztrácející přirozenou individuální důstojnost, pociťující na vlastní kůži sociální nespravedlnost a dezorientaci, způsobenou novými informačními technologiemi, do nebezpečí pro výkonnou autoritu působící v uzavřeném kruhu a její reprodukci.

Šlechtické rody čas od času dopustí vstup nešlechtice do uzavřeného kruhu z důvodu nebezpečí degenerace. Podobně je to s těhotenstvím a uzavřeným kruhem výkonné autority. Těhotenství vyžaduje přípravu a určité chování před otěhotněním a během těhotenství do porodu, má-li být potomek zdravý. Výkonná autorita musí také čas od času dovolit vstup cizího prvku do uzavřeného kruhu, aby následná reprodukce či regenerace, dovolila držet kruh uzavřeným a životaschopným pro prodloužení své moci nad neorganizovanou většinou.

Současná vládní situace a vztah vlády k prezidentovi ČR, dokumentují, že se výkonné autoritě nepodařilo přijetí cizích prvků – ANO a výsledku přímé volby prezidenta – do uzavřeného kruhu a úspěšně integrovat ANO a prezidenta republiky podle pravidel a zákonu působení uzavřeného kruhu. Paradox, který definuje fakt, že předseda ANO, který se dobrovolně zřekl prospěchu, který nabízel tzv. Lánský puč, a který svého času podpořil současného ještě – premiéra, a tímto zřeknutím přispěl v součinnosti prezidenta republiky k záchraně tzv. demokracie, se stal terčem v koncentrovaném odstřelu všemi členy uzavřeného kruhu pod vedením premiéra. Současně všichni členové výkonné autority obviňují šéfa ANO a prezidenta ze lži a nemorálnosti, neomaleně ignorujíc skutečnost, sami obelhávají své voliče celá desetiletí, zcela určitě ne méně, než obviňovaný šéf ANO, a chovají se nemorálně ne méně než obviňovaní, bez jakéhokoliv studu.

Výsledné předvolební divadelní představení, jež sledujeme v přímém přenosu, má odvést pozornost voličů od skutečnosti, že lež, mlžení a emoce jsou neoddělitelnými prvky politické práce. Proto mne nepřekvapuje, jestli zvolený prezident v USA, DJT, nebo ve Francii zvolený EM, brzo po svém zvolení zapomínají plnit předvolební sliby. Obchodník s nemovitostmi se zkušeností v TV show, stejně jako odkojený bankéř a jeho manželka se nemohou nikdy opravdu ztotožnit s myšlením, řečí a chováním těch, kteří jsou mimo uzavřený kruh výkonné autority. Paradoxy a patologie, které vznikají na základě oddělení přísně organizované menšiny od méně neorganizované většiny, nemohou členové uzavřeného kruhu zásadně vyřešit. Proč? Stačí se i povrchně seznámit s Buněčnou teorií, kterou v roce 1838 definovali botanik Matthias Jakob Schleiden a fyziolog Theodor Schwann.

Každý organismus je přímo složen z buněk, nebo na jiných buňkách existenčně závislý (viry). Žádná buňka nemůže vzniknout jinak než zase z buňky. Mateřská buňka předává dceřiné buňce potřebnou děděnou informaci k reprodukci sebe sama ke své funkci. Vzhledem k omezené životnosti jednotlivých buněk závisí přežití organismu na buněčném dělení. Z jedné mateřské buňky vznikají vždy dvě dceřiné. Během buněčného dělení dochází nejprve ke zdvojení genetické informace a následně k prostorovému rozdělení obou kopií do nově vznikajících dceřiných buněk. Rychlost a přesnost buněčného dělení je řízena řadou vzájemně propojených signálů, které umožňují vzniknout pouze takovému množství buněk, jaké je v daném okamžiku potřeba. Působením vnějších vlivů, např. ionizující záření, UV-C záření, v politice například ztrátou komunikační schopnosti a ochoty, působením tzv. neviditelné ruky trhu, veřejnosti nepřístupných jednání bankéřů, a vydíráním na základě strachu z komprimátů, nebo hromaděním chybných rozhodnutí, nebo odsouváním rozhodnutí, dochází ke vzniku nežádoucích mutací. Pokud tyto mutace způsobí aktivaci onkogenů, nebo poškodí geny bránící rozvoji nádorů (tumor supresory) dochází k nekontrolovanému dělení buněk. To je příčinou nádorového bujení. Současná společnost se podle mého hodnocení, které jsem podrobněji popsal v knize Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7), již nachází ve stavu zhoubného nádorového bujení, malignity. Současná výkonná autorita si tuto malignitu nepřipouští, nechce se dobrovolně vzdát moci založené na uzavřenosti a oddělenosti kruhu od okolí, a proto nebude schopná svůj stav zlepšit, ani s pomocí poradců, kteří jsou, nebo budou schopni definovat paradox a jeho teoretické řešení.

Těm, kteří nemají zájem o biologii a genetiku doporučuji se seznámit s dílem Josifa Alexandroviče Brodského (1940 – 1996). Tento sovětský básník, disident ruské národnosti, americký esejista a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1987), známý v Evropě především esejí z roku 1989 Vodoznaky, svého času prohlásil, že Svět se pravděpodobně nedá zachránit, ale jednotlivého člověka zachránit, to je možné.

V kontextu stavu ČR je proto možné a potřebné si představit, že americký prezident DJT již svým bombardováním Sýrie bez souhlasu US Kongresu, výpovědí šéfa FBI, James Comey, s uvedením a pozdějším vysvětlováním důvodů, které uvádět nemusel na základě prezidentské pravomoci, a rozhodnutím instalovat THAAD v Jižní Koreji, vstoupil do pasti, která ukazuje na impeachment a přípravu volební kampaně demokratů. Ty nebude již představovat Hillary Clinton. Trhliny ve vztahu k občanům USA a asymetrickým spojencům v EU, NATO a jinde ve světě, nezmizí, ba naopak. Budou se zvětšovat.

Proto je nezbytné si umět mimo jiné představit, že ruský prezident VVP připravuje nástupce, kteří mohou svým konáním překvapit Západ až k neuvěření. Jedním z připravovaných nástupců může být například gubernátor Tulské oblasti, Aleksej Gennadjevič Djumin (1972). Nová vláda po prezidentských volbách 2018 nebude sestavena z politických rotujících veteránů, na které je Západ zvyklý. Neúčast oligarchů a jejich potomků v Nesmrtelném pluku, podobně jako opěvování hrdinů války předraženými estrádními pěvci prvního kanálu RT, provokativní divadelní inscenace bez kontextu, ocenění Centra Jelzina v Ekaterinburgu jako jednoho z nejlepších muzeí Evropy, se zcela jistě promítnou do povolebního dění v Rusku a kulturní a zahraniční politiky RF.

ČR se nachází v nezávidění hodné pozici vlastní vinou. Postkomunistická výkonná autorita si neuměla představit následky konání posledního nomenklaturního kádra ÚV KSČ, prezidenta Havla, a následky působení uzavřeného kruhu. Bude-li se povolební vláda ČR orientovat více na USA než na EU, bude mít problém v EU. Bude – li se povolební vláda ČR orientovat více na EU než na USA, bude mít problém s USA. Tento problém bych vůbec nepodceňoval již proto, že všichni účastníci budoucí výkonné autority budou i po volbách v současném systému ČR, EU, NATO a USA mimo jiné vydíratelní pomocí komprimátů, strachu a nedostatku morálky. Na střední cestu ČR nejsou prostředky, důvěra a potřeba velmocí a čas. Proto doporučuji se seznámit s Definicí kruhem, jako logickým klamem, nebo seznámit se 22. epizodou 6. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána, zvaném Kruh se uzavírá. Náročnější doporučení představuje stěžejní šestisvazkové historické dílo Winstona Churchilla, za které obdržel v roce 1953 Nobelovu cenu za literaturu. Pátá část díla se nazývá, Kruh se uzavírá. Že se kruh opravdu uzavírá, dokumentuje vydírač – virus WanaCrypt0r 2.0. Minimálně 74 států se stalo cílem útoku, který představuje varování před mýty, uzavřenými kruhy výkonných autorit bez komunikace s prostředím, a v neposlední řadě před závislostí na financích a neomezené kontrole neorganizované většiny organizovanou menšinou. Demokratický systém omezující moc menšiny, nemůže proto nikdy být ničím jiným než mýtem.

Souhlasu netřeba. 

Jan Campbell

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Ježek: Drahoš nerozumí ekonomice ani politice

18:40 Petr Ježek: Drahoš nerozumí ekonomice ani politice

Konstatování, že nějaký člověk prokazuje svou nepoučenost v oblastech ekonomiky a politiky, by v prů…