John Bok: Spolek Šalamoun podal trestní oznámení na znalce obžaloby v trestní věci Petra Kramného

31.07.2017 14:30 | Zprávy

Dne 31.7.2017 podal spolek Šalamoun trestní oznámení na znalce v odvětví soudního lékařství, konkrétně na MUDr. Margitu Smatanovou, MUDr. Marka Dokoupila a Doc. MUDr. Františka Vorla, kteří vypracovávali znalecké posudky v trestní věci Petra Kramného.

John Bok: Spolek Šalamoun podal trestní oznámení na znalce obžaloby v trestní věci Petra Kramného
Foto: Hans Štembera
Popisek: John Bok

Trestní oznámení byla podána cestou nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu dle § 346 tr. zákoníku za nepravdivý znalecký posudek. Trestní sazba v tomto případě je 3-10 let.

Celou trestní věc Petra Kramného, odsouzeného k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let, provází celá řada zcela zásadních pochybností. K jedné z těch nejzásadnějších patří opakované a úmyslné nevydání nekroptického (získaného při pitvě) materiálu nezávislým odborníkům. Tento zcela bezprecedentní stav, který nikdo nepamatuje, prolomila až interpelace poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Jany Černochové vůči ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který mj. ve své písemné odpovědi konstatuje, že ani on neshledává důvod k nevydání nekroptického materiálu.

Proto až v červnu 2017 byl tento nekroptický materiál vydán k přezkumu a k vypracování znaleckých posudků nezávislým autoritám řady oblastí.

Jako první je přezkoumal znalec v oboru patologie se specializací na myokard a cévy. Je to první znalec se zaměřením na myokard, který srdce Moniky a Kláry Kramných vůbec viděl.
Vzhledem k naprosto bezprecedentním obstrukcím ze strany Ústavu soudního lékařství v Ostravě s nevydáním nekroptického materiálu, nemohl žádný z posudků vzniknout dříve. Dokud se s těmito posudky neseznámí nezávislý soud, nelze je publikovat ani sdělovat jméno znalce.

Je nezměřitelnou škodou, že nelze v dané fázi uvést jméno znalce, protože by tím byla doživotně ukončena debata o nálezech na srdcích Moniky a Kláry Kramných. Lze však konstatovat, že kromě toho, že se jedná o předního znalce se specializací na myokard, jedná se zároveň o znalce, který v hiearchii znalců působících v trestní věci Petra Kramného stojí absolutně nejvýše. Jedná se o evropskou ikonu a autora řady odborných publikací přesahující daleko hranice České republiky.

Po přezkoumání 3 (slovy tří) vzorků myokardu Moniky a Kláry Kramných tento znalec vypracoval znalecký posudek, kterým podrobil dnes důvodně podezřelé MUDr. Smatanovou, MUDr. Dokoupila a MUDr. Vorla zcela zdrcující kritice, která nás vede, zcela oprávněně k podání trestních oznámení na shora uvedené znalce.

Je v kontextu celé věci nutno připomenout, že znalci MUDr. Smatanová a MUDr. Dokoupil našli na jimi vyhotovených 3 (slovy třech) vzorcích myokardu Moniky a Kláry Kramné známky účinku elektrického proudu tzv. kontrakční pruhy, které zpracovatel revizního znaleckého posudku Doc. František Vorel, označil dokonce za masivní.
S ohledem na shora uvedenou skutečnost není možné v této chvíli publikovat znalecký posudek v celém rozsahu. Lze však konstatovat tyto zásadní rozpory:

a) kontrakční pruhy nejsou vůbec přítomny

b) naprosto nedostatečný rozsah histologického vyšetření obou srdcí

c) popis histologických změn myokardu, které ve skutečnosti nejsou vůbec přítomny

d) prakticky doslovný popis histologie dvou různých srdcí

e) nelze dospět k diagnóze akutního selhání srdce při úrazu elektrickým proudem.

S ohledem na skutečnost, že důvodně podezřelí znalci MUDr. Smatanová, MUDr. Dokoupil a MUDr. Vorel nemají specializaci na histologii myokardu, jsou závěry tohoto znaleckého posudku natolik šokující, protože zcela vyvracejí a popírají původní závěry těchto všech tří důvodně podezřelých znalců. Dle našeho názoru nás vedou zcela oprávněně k podání těchto trestních oznámení.

Je nutno ve světle všech skutečností připomenout, že spolek Šalamoun podal již jednou na znalce MUDr. Smatanovou a MUDr. Dokoupila trestní oznámení, protože účinky elektrického proudu na srdcích Moniky a Kláry Kramných prokazovali na základě obrázku myokardu obou zemřelých. Bylo zjištěno, že se jedná o padělek, protože to byl obrázek jednoho a toho samého srdce, jen počítačově upravený a pootočený. V rámci šetření Policie ĆR, bylo zjištěno, že si tohoto údajného omylu všimli, ale nikomu o něm neřekli. Dále svůj postup vysvětlovali tak, že při fotografování řezu myokardu Moniky jej opět omylem zařadili do špatné složky a pootočení vysvětlili dalším omylem , že sklíčko vložili do mikroskopu omylem obráceně.

S absolutní vážností je nutno konstatovat fakt, že tito znalci na srdci Moniky a Kláry popisují tzv. kontrakční pruhy, které následně další důvodně podezřelý, Doc. Vorel označuje za masivní a zároveň za důkaz účinku elektrického proudu, které však přítomny vůbec nejsou. V tomto případě se tedy nemůže jednat o omyl, ale o úmyslný trestný čin se zvlášť závažným následkem, protože údajné nálezy na srdcích Moniky a Kláry Kramných jsou stěžejním důkazem o vině Petra Kramného.

Spolek Šalamoun zcela konstantně již 3 roky konstatuje, že trestní věc Petra Kramného je největší justiční zločin z nám známých kauz, které na svém občanovi spáchala česká justice.

John Bok
předseda spolku Šalamoun

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Pochybnosti

Paní senátorko,ukázal Vám osobně někdo tzv dopis na rozloučenou vraha Kozáka? Původně dokonce mluvila o dvou dopisech.Ověřoval někdo pravdivost textu těchto dopisů? Skutečně bylo objektivně a dokonale zjištěno,že spáchal i vraždu v Klánovicích? Je dostupná analýza shody zbraně? Vše je velmi bizardní...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vladimír Pelc: Oktrojírka mainstreamovými nálepkami

13:02 Vladimír Pelc: Oktrojírka mainstreamovými nálepkami

Nedávno Česká tisková kancelář učinila rozhodnutí, že nebude Hamás označovat jako teroristické hnutí…