Karel Januška: Předsedovi Ústavního soudu

28.05.2020 9:20

Spolehlivá cesta k ekonomickému krachu republiky. Úvaha pro předsedu Ústavního soudu, zákonodárce, vládu i občany.

Karel Januška: Předsedovi Ústavního soudu
Foto: FB Karel Januška
Popisek: Karel Januška
reklama

Zdravotnictví je obor, který je založený na počtu pravděpodobnosti. Nikdy nemůže lékař s jistotou tvrdit, ža občan se spolehlivě uzdraví, když bude dodržovat nějaká pravidla. Výsledek každé léčby lze vždy stanovit pouze z nějakou pravděpodobností. Zákonodárci, kteří tuto skutečnost nerespektují, vedou ekonomiku země ke krachu.

Stejně si vedou, zákonodárci, kteří nerespektují tisíciletá pravidla pro spravedlivý demokratický stát. V demokratickém státě je pravda tou nejvyšší hodnotou. Nikolilv pravda současné justice. Naše soudy pohrdají pravdou. U Ústavního soudu leží víc jak tisíc sporů, které nejsou rozhodnuté podle pravdy. Po sametové revoluci si zákonodárci v Parlamentu upravovali soudní postupy a předpisy takovým způsobem, který zaručoval a zaručuje maximální výhody pro ně samotné. Ústavní soud nekoná podle Ústavy a Listiny práv a svobod. Klidně konstatuje, že došlo k nespravedlivému rozhodnutí obecného soudu, ale neučiní žádný krok, který by zabránil vzniku obdobné nespravedlnosti. Vysoké školy nechtějí pochopit, že bez pravdy se náš stát ze současného marazmu nedostane.

Správní soudy a soudci správnćh soudů nepatří mezi obecné soudy. Jestliže se správní orgány státu nemohou domluvit na správném řešení nějakého sporu, pak jejich spor musí vyřešit obecný soud. Pouze soudci obecných soudů mohou rozhodovat o právech a povinnostech každého občana. Po dobu kdy zákonodárci jsou chránění imunitou, tak jejich případná provinění se může řešit až po skončení jejich mandátu, vzešlého z demokratických voleb.

Připomínám preambuli Ústavy, která nesmí být opomenutá našimi zákonodárci:

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Pane předsedo Ústavního soudu,

výkladem právních norem nelze oprávnit ohrožení základů demokratického státu. Ústavní soud je také soud. Každý soudce musí rozhodovat podle litery Ústavy. Žádný soudce nesmí nutit jiného soudce, aby rozhodoval v rozporu se svým svědomím. Když se na váš soud obrátilo asi 1500 občanů, je vaší povinností všechny jejich stížnosti rozhodnout. Nemáte právo vracet stížnosti bez jasného rozhodnutí. Když jste nalezl rozpor mezi tvrzením žaloby a výrokem soudce, je vaší nezpochybnitelnou povinností zjistit rozpor mezi výrokem soudce a tvrzením občana. Je vaší povinností zjistit příčinu tohoto rozporu. Je vaší povinností upravit právní normy a postupy soudce, který nespravedlivý výrok vynesl. Je vaší povinností vrátit řešení sporu soudci který nespravedlivý výrok vynesl, aby svůj výrok opravil.

Domnívám se, že byste jako nejvyšší představitel moci soudní měl na svou funkci rezignovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pavel Chrastina: Podobnost čistě náhodná

2:47 Pavel Chrastina: Podobnost čistě náhodná

Nedávno jsem obdržel video s podstatnými částmi projevů, které zazněly na posledním Světovém ekonomi…