Pavel Herman: Příběhy bezpráví VI. - Slovní vyhrožování na soudě kulovnicí a bagrem

25.09.2019 21:42

Žalobce na Okresním soudě Vyškově i při místním šetření prohlásil, že novou bránu včetně plotu srovná se zemí bagrem a v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví prohlásil na adresu firmy něco o použití kulovnice.

Pavel Herman: Příběhy bezpráví VI. - Slovní vyhrožování na soudě kulovnicí a bagrem
Foto: Facebook
Popisek: Pavel Herman
reklama

Obsah:

1) Z okresního soudu ve Vyškově

2) Závěrem č. 1: Vyjádření žalobce R. O.

3) K Vrchnímu soudu v Olomouci

4) Závěrem č. 2 : Schválnosti R. O.

1) Z okresního soudu ve Vyškově:

Žalovaný: S. HerXXX.

Žalobce: R. ObhXXX.

Ke sp. zn.: 9C 1096/2004

V objektu na adrese: Havlíčkova 26 existují dvě brány, tj. stará a nová brána.

Nová brána je součástí plotu z ulice 9. května, kterou zbudoval žalovaný S. H. svým vlastním nákladem. Není tedy v podílovém spoluvlastnictví žalobce R. O. a žalovaného S. H. mechanismus této brány je umístěn v přístřešku skladu, který je součástí celého skladu, který je rovněž ve výlučném vlastnictví žalovaného S. H.

Tento sklad zbudoval žalovaný S. H. sám na místě bývalého skladu, který byl zcela zbourán a znovu vystavěn v daleko větších rozměrech, jiné konstrukce a kvality, než bývalý sklad. I tento starý sklad byl zbourán se souhlasem žalobce R. O.

Žalobce R. O. k výstavbě tohoto skladu vč. přístřešku žalovanému S. H. nepřispěl. Je dost těžké si představit, že by někdo cizí měl právo užívat bez jakékoli náhrady věc patřící někomu jinému. Navíc ještě žádat, aby mu byly předány klíče od přístřešku, který je ve výlučném vlastnictví žalovaného S. H., kde má navíc uskladněn svůj skladový materiál.

Každé omezení vlastnického práva může být jen za náhradu, nikoli stanovené jako prostá povinnost. Podle advokáta Mgr. Freunda tedy vlastnické právo žalovaného nelze takto omezit, jak navrhuje žalobce R. O. V žalobě, navíc když v prostorách přístřešku má žalovaný svůj sklad. Tento postup není možný.

Stará brána je součástí starého plotu z ulice Havlíčkova. Brána v této části umístěná je bránou funkční a byla bez problémů užívána v době, kdy se stavěl nový plot. Tedy fakticky je tato brána funkční. Je uzamčena zámkem, od něhož má žalobce R. O. klíč.

S ohledem na výsledky místního šetření a na skutečnosti a důkazy, které strana žalovaná S. H. sdělovala již dříve soudu a i na základě tohoto vyjádření, máme za to, že žalobce nemůže být v tomto řízení úspěšný, neboť na základě jeho žalobního petitu by soud rozhodl o nedovoleném zásahu do vlastnického práva žalovaného S. H.

Žalobce R. O. může užívat starou bránu z ulice Havlíčkova, kterou může užívat bez dalšího výrazného finančního přispění. Pokud mu v případném užívání brání nějaká administrativní překážka, je jen na žalobci R. O., aby si na příslušném stavebním úřadě souhlas s tímto vjezdem (stará brána) poradil a případný souhlas, pokud je ho vůbec třeba, získal.

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=685700

2) Závěrem č. 1: Vyjádření žalobce R. O.

Vztahy mezi žalobcem R. O. a žalovaným S. H. nejsou dobré. Žalobce R. O. využívá situace, že žalovaný hradí veškeré náklady a investice spojené s objektem a dalšími nemovitostmi na ulici Havlíčkova 26 včetně oprav, údržby a úklidu. A dokonce si žalobce R. O. troufá po soudu, aby mu takové bezplatné užívání judikoval. Toto jednání žalobce je nemravné.

Žalovaného S. H. se navíc velmi dotklo vyjádření žalobce R. O., které pronesl při místním šetření, a to, že „novou bránu včetně plotu z ulice 9. května srovná se zemí bagrem.“ Toto vyjádření bere žalovaný velmi vážně, neboť se tak nestalo poprvé, a považuji je za nehoráznou výhrůžku.

Mgr. Freund proto požadoval, aby svou autoritou soud příště zasáhl, budou-li se takové výhrůžky při jednání soudu ze strany žalobce R. O. vůči žalovanému S. H. opakovat.

Zdroj: Advokát Mgr. Freund – ze dne 25. 9. 2008.

3) K vrchnímu soudu v Olomouci:

Žalovaná: B. Ob.

Žalobkyně: M. He.

Ke sp. zn.: 1Co 63/2011

Věc: Závěrečný návrh

Předmětný incident nebyl první. Žalovaná B. O. urážela žalobkyni a jejího manžela dlouhou dobu před tímto incidentem. Z počátku na tyto urážky žalobkyně delší dobu nereagoval. Ze strany žalované B. O. Těchto urážek přibývalo, např. její původní přítel L. B. vyhrožoval synu S. H. mladšímu žalobkyně M. H., že jej i matku zabije. Žalovaná B. O. mimo jiné urážela žalobkyni, nařkla ji z nevěry manžela a uváděla, že má styky se soudci, že jsou na její straně, že to má žalobkyně M. H. marné.

Dále ze strany jejího manžela R. O. začaly přibývat další schválnosti, např. začal prohlašovat, že firmu I. M. - H. zničí, že objekt na ulici Havlíčkova 26 srovná se zemí buldozerem a v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na adresu této firmy R. O. prohlásil něco o použití kulovnice a umožnil v prostorách firmy pobyt asociálních živlů, kteří obtěžovali zaměstnance a klienty (urážky, nutili je tancovat, poničili služební auto) a mnoho dalších.

Manželům H. tedy nezbylo nic jiného než se začít bránit, a to i prostřednictvím této žaloby. Žaloba byla podána dne 8. 8. 2008. Pokud jde o přestupkové řízení, pak třeba soud upozornit, že rozhodnutí v přestupkovém řízení bylo vydáno až dne 1. 12. 2008, tedy dlouhou dobu po podání žaloby.

Žalovaná má tedy právo na satisfakci, a to jak morální, tak i finanční, protože nelze přehlédnout skutečnost, že žalovaní se vůči žalobkyni jakožto osobě starší dopustili na místě veřejnosti přístupném, přede svědky, takových hrubých a nepravdivých urážek, že tyto ve značné míře snížily vážnost žalobkyně ve společnosti. Ve smyslu OZ § 13 má žalobkyně právo bránit se útokům na její čest a má právo požadovat nároky, které jsou zde uvedeny (viz. dokument).

Ještě je zapotřebí se vyjádřit i k uplatnění odvolacímu důvodu, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce. Dle ust. § 14 odst. 1 o.s.ř. Je soudce vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V odvolání jsme uvedli okolnosti, které svědčí k vyloučení tohoto soudce pro poměr k žalobkyni a jejímu právnímu zástupci. Na tyto jen odkazuji. V tomto ohledu zcela jasně hovoří usnesení VS Olomouc, č. j. Nco 33/2009-117 ze dne 30. 9. 2009, které uvádí, že soudce Mgr. M. R. je vyloučen z řízení sp. zn. 24 C 13/2008, když projevil nepřípustně negativní vztah k zástupci žalobkyně.

Nevyloučení tohoto soudce z předmětného řízení rovněž považuje žalobkyně z újmu na jejich právech, když okolnosti svědčící pro pochybnost o jeho nepodjatosti byly již dříve vrchnímu soudu známé a měl i v tomto řízení jej vyloučit. Žalobkyně hledala u soudu pomoc a bohužel v jejím případě došlo k porušení jejich práv na spravedlivý proces, když soudce projevil negativní vztah k ní, jejímu manželovi a právnímu zástupci.

Je nutno ve věci rozhodnout tak, že napadený rozsudek se podle ustanovení § 219 odst. 1 o. s. ř. zrušuje (neboť ve věci rozhodoval vyloučený soudce) a věc se vrací soudu prvního stupně s tím, že věc projedná a rozhodne jiný samosoudce.

Zdroj: https://herman.blog.respekt.cz/pribehy-bezpravi-vi-slovni-vyhrozovani-na-soude-kulovnici-a-bagrem/

4) Závěrem č. 2: Schválnosti R. O.

Ze strany R. O. začaly přibývat schválnosti, např. začal prohlašovat, že firmu I. M. - H. zničí, že objekt na ulici Havlíčkova 26 srovná se zemí buldozerem a v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na adresu této firmy R. O. prohlásil něco o použití kulovnice a umožnil v prostorách firmy pobyt asociálních živlů, kteří obtěžovali zaměstnance a klienty (urážky, nutili je tancovat, poničili služební auto) a mnoho dalších.

Ve věci rozhodoval vyloučený soudce. Dle ust. § 14 odst. 1 o.s.ř. je soudce vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Nevyloučení tohoto soudce z předmětného řízení rovněž považuje žalobkyně z újmu na jejich právech, když okolnosti svědčící pro pochybnost o jeho nepodjatosti byly již dříve vrchnímu soudu známé a měl i v tomto řízení jej vyloučit.

Zdroj: Advokát Mgr. Freund – Závěrečný návrh – K vrchnímu soudu v Olomouci.

P. S: Zřejmě asi pan R. O. často sleduje akční a hororové filmy typu Somrák s brokovnicí (Hobo with a Shotgun) nebo Bagr zabiják (Crawler).

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Obrovské stimuly na povzbuzení uvadlých ekonomik

7:32 Jiří Paroubek: Obrovské stimuly na povzbuzení uvadlých ekonomik

Při projednávání státního rozpočtu v Národním shromáždění francouzský premiér v pondělí zdůraznil, ž…