Podnikatelé ve volnočasovém průmyslu: Na rok zavřeno

15.04.2020 11:59

Iniciativa podnikatelů ve volnočasovém průmyslu v souvislosti s dopady opatření proti pandemii COVID-19 na tento segment hospodářství

Podnikatelé ve volnočasovém průmyslu: Na rok zavřeno
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Největší tuzemský hudební festival Colours of Ostrava
reklama

My níže podepsaní zástupci malých a středních firem a agentur, které řadu let podnikají v oblasti volnočasového průmyslu (kulturní, sportovní, společenské, eventové apod. akce) se znepokojením sledujeme každým dnem prohlubující se krizi v našem odvětví, která bezprostředně souvisí s opatřeními státu proti šíření pandemie coronaviru resp. nemoci Covid – 19 v České republice. Současně nás mrzí, že většina podpůrných opatření státu ve prospěch různých segmentů tuzemského hospodářství se nás vůbec netýká, nebo pro nás nepředstavuje řešení. Proto přicházíme s touto iniciativou, jejímž cílem je odstartovat diskusi s Vládou ČR k problémům našeho odvětví a co nejrychlejší přijetí nutných legislativních a dalších opatření, která zabrání platební neschopnosti a krachu našich společností a projektů s primárním i sekundárním dopadem na zaměstnanost a další segmenty hospodářství.

Naše společnosti řadu let organizují velké projekty v oblasti festivalů, koncertů, výstav, sportovních, kulturních, společenských a podobných akcí. Jedná se o projekty nemalého společenského významu, známosti a popularity, jež každoročně baví stovky tisíc lidí a často i zvyšují povědomí o České republice v zahraničí. Zpravidla tyto projekty realizujeme bez jakýchkoliv dotací či jiných forem finanční podpory ze strany státu. Naopak odvádíme do veřejných rozpočtů desítky milionů korun na DPH, dani z příjmu, silniční dani, místních poplatcích a zprostředkovaně i na spotřebních daních z PHM a alkoholu. Současně celoročně zaměstnáváme stovky a sezónně pak tisíce lidí, zahrneme-li i pracovníky subdodavatelů či nájemců jedná se až o desítky tisíc osob, které na našich projektech získávají obživu minimálně po část roku a z jejich práce odchází do veřejných rozpočtů daně z příjmu a pojištění. V neposlední řadě mají naše projekty výrazný vliv i na segment drobného živnostenského podnikání v regionech, kde se odehrávají a podporují regionální cestovní ruch. Pro hotely, penziony, restaurace, prodejny potravin, pronajímatele pozemků a další drobné služby v regionech jsou často tržby realizované v době konání našich projektů jednou z nejvýznamnějších ekonomických aktivit v kalendářním roce.

Rozumíme důležitosti různých opatření proti epidemii coronaviru – Covid – 19 a nechceme je nijak zpochybňovat. Zdraví obyvatel České republiky je pochopitelně na prvním místě. Vzhledem k tomu, že však naše celoroční podnikatelské aktivity mají faktický výstup výhradně během zhruba čtyř letních měsíců (červen – září), naše současná nejistota ohledně toho, zda naše projekty budou moci být realizované nebo nikoliv, má na naše podnikání naprosto zásadní a katastrofální dopady. Rozumíme problematické situaci různých zavřených maloobchodních provozů, restaurací, ubytovacích zařízení atp. Je ale třeba si uvědomit, že tyto podniky budou mít zavřeno „jen“ dva nebo tři měsíce (čímž nechceme nijak zlehčovat vážnost jejich problémů), ale my budeme „mít zavřeno“ celý rok, pokud během letošního léta nebudou smět probíhat akce s větší kumulací osob. Většinu festivalů, koncertů, společenských a sportovních akcí outdoorového charakteru prostě nelze dělat na sněhu, nebo když je pět stupňů nad nulou a prší. S tím pak zásadně stojí a padá ekonomická situace našich firem, zaměstnanců a rodin v časovém horizontu přesahujícím jedno daňové období.

Z výše popsaných důvodů žádáme projednání níže uvedených témat na úrovni Vlády ČR v co nejkratším možném termínu.

1) Žádáme, aby v časovém horizontu do 15. 5. 2020 příslušný orgán státu rozhodl a relevantním způsobem veřejně informoval, zda během období červen – září 2020 budou či nebudou moci být realizované outdoorové akce s větší kumulací osob v řádu tisíců jedinců, popř. zda v části tohoto období. Pokud ano, tak za jakých podmínek. Toto je pro nás klíčová informace, jelikož máme nasmlouvané dodávky služeb na naše akce v rozsahu stovek milionů korun a nemáme v tuto chvíli relevantní právní důvod tyto kontrakty vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci. Jediný jasný termín je v současnosti nouzový stav s platností do 30. 4. 2020. Může se nám tak stát, že např. koncem června stát uvolní podmínky pro shromažďování většího počtu osob (čili i realizaci našich projektů) a naši smluvní dodavatelé budou chtít, abychom od nich služby odebrali a zaplatili jim za ně. My však již nebudeme z časových důvodů schopni akce zorganizovat a prodat dostatečný počet vstupenek, čímž se ocitneme v naprosto neřešitelné situaci.

2) Žádáme, aby do termínu 15. 5. představitelé státu či příslušných poradních orgánů nevydávali vzájemně si protiřečící nezávazná stanoviska typu „Letním festivalům šanci nedáme – Prymula / Některé letní festivaly bychom mohli povolit – Zaorálek“. Vyvolává to naprostou nejistotu a chaos mezi našimi subdodavateli a spolupracovníky, výsledkem čehož je zvyšující se ekonomický tlak na naše firmy.

3) Žádáme, aby rozhodování o tom, jaké ekonomické aktivity se během léta smí či nesmí realizovat, probíhalo na základě jasných, transparentních a počitatelných kritérií. Nikoliv tedy „festivaly NE; cyklozávody MOŽNÁ, koupaliště ANO“, ale „akce s kumulací osob do čísla X ANO; akce s kumulací osob od čísla Y do čísla Z ANO za splnění nějakých podmínek; akce s kumulací osob nad číslo Z NE“. Jsme totiž přesvědčeni, že z hlediska zdravotních rizik je velmi podobná ne-li stejná situace, jestli bude vedle sebe několik tisíc lidí na koupališti nebo na festivalu či jiné akci.

4) Pokud bude rozhodnuto, že se během letní sezóny žádné hromadné akce NESMÍ uskutečnit, žádáme o následující:

 • Přijetí podobného legislativního opatření, o jakém se hovoří v souvislosti s cestovními kancelářemi (poukazy převádějící zakoupené zájezdy na příští rok). Jsme totiž ve stejné situaci. Z dosud prodaných vstupenek jsme odvedli DPH, zaplatili provize předprodejům, reklamu, zálohy na služby, režijní a mzdové náklady. Není tak naprosto v možnostech našich firem dosud vybrané vstupné vrátit a není to naší vinou. Není tak spravedlivé, aby hněv návštěvníků, kteří si již vstupenky koupili a my jim nebudeme schopni vrátit peníze, dopadal jen na naše hlavy a čelili jsme stovkám či tisícům individuálních či skupinových žalob ze strany neuspokojených zákazníků.
 • Kompenzaci vzniklých nákladů na reklamu, režii a další prokazatelně vynaložené náklady (viz. předchozí bod) v souvislosti s přípravou projektů.
 • Příspěvek na mzdy stálých zaměstnanců ve výši 80 % mzdových nákladů na dobu do konce kalendářního roku v obdobné formě, jako je to v současnosti v průmyslu, ovšem s tím rozdílem, že my budeme „mít zavřeno“ celý rok. Žádáme, aby z hlediska kritéria poklesu tržeb nebylo pro firmy podnikající ve volnočasovém průmyslu relevantní časové období březen – duben, ale později, kdy realizují hlavní zdroj svých tržeb.
 • Finanční podporu nerealizovaných projektů formou neinvestiční provozní dotace. Navrhujeme v rámci spravedlivého a transparentního rozdělení takovýchto prostředků, aby to bylo formou konkrétní jednotné částky za každou prodanou vstupenku na stejný projekt v sezóně 2019 (resp. 2018 u projektů s dvouletou periodicitou).
 • Přijetí příslušných legislativních opatření, aby se naše firmy (v případě celoročního výpadku tržeb a tím pádem logické mnohamilionové ztrátě v účetním roce 2020) nestaly z hlediska bankovního sektoru nebonitními či rizikovými subjekty. V takovém případě totiž našim firmám hrozí na jaře 2021 okamžité zesplatnění či neprodloužení úvěrů, což povede k naprostému ekonomickému kolapsu.

5) Pokud bude rozhodnuto, že se během letní sezóny hromadné akce MOHOU uskutečnit, žádáme o následující:

 • Je třeba si uvědomit a zohlednit, že výpadek prodejů vstupenek po dobu nouzových opatření (2 - 3 měsíce) již nebude možné dohnat, ale již nasmlouvané náklady na naše projekty se nesníží.
 • Dočasné snížení sazby DPH ze vstupenek na 10 % do konce roku 2021 (čili stejně jako je tomu v případě knih, tisku a dalších položek); pokud to jednotná daňová legislativa EU umožňuje, uplatnit do konce roku 2021na tyto vstupenky sazbu 0 %.
 • Dočasné osvobození od platby místních poplatků ze vstupenek a ubytování do konce roku 2020.
 • Posunutí startu poslední vlny EET k datu 1. 1. 2021. Nejsme principiálně proti EET na našich projektech, ale z hlediska obdobných projektů, kde jsou desítky prodejních míst, to vyžaduje investiční výdaje na techniku v řádu stovek tisíc korun, což je v aktuální ekonomické situaci zatěžující.
 • Pokud s pořádáním hromadných akcí budou spojené významné a dosud nepředpokládané zvýšené náklady na bezpečnostní a hygienická opatření, žádáme o kompenzaci těchto prokazatelných výdajů.
 • Bezplatnou prezentaci volnočasových projektů ze strany veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) za jasných a transparentních podmínek.
 • Rozvolnění podmínek pro sponzoring volnočasových projektů ze strany energetických a dalších firem s majoritní majetkovou účastí státu za jasných a transparentních podmínek.

V Praze 13. dubna 2020

Projekty, které se připojily k iniciativě
(celková návštěvnost přes 700 tisíc osob)
90s EXPLOSION - 90s Explosion, s. r. o.
BACKSTAGE AGENCY, s. r. o. - Lukáš Lauman
ČEŘÍNEK FEST – Miloš Jurač
FESTIVAL OKOŘ - Agentura Petřinová, s. r. o., Hana Petřinová
FINGERS UP – Fingers up Production, Petr Elgner
FOOD FESTIVALY Náplavka, Humpolec, Mladá Boleslav, Dobřichovice atd. - Food Event, s.r.o., Štefan Oršoš
FOOTFEST – Footfest, s. r. o., Martin Janoušek
GLENN MILLER TOUR – Central Event Europe, s. r. o., Viktor Mastník
HOLEŠOVSKÁ REGATA - Agentura Velryba, s. r. o., Michal Žáček
HRADY CZ - Riff Raff, s. r. o., Viktor Souček, Nedomysleno, s. r. o. Michal Šesták
JAMROCK – Festival Jam Rock, Libor Pavlata
JATKA FEST PACOV - Jaroslav Šafarik
JENOM PÍSNIČKY TOUR – ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
JÍZDÁRNA FEST - Jízdárna fest s.r.o.
KARPATY FEST – Spolek Zvonek, Marcel Zvonek, Šárka Valčíková
KOLLERFEST.CZ – Tomáš Staněk
KONCERTY V JIŽNÍCH ČECHÁCH – Fantastic, s. r. o., Jiří Zevl, Eliška Zevlová
KRYŠTOF KEMPY - ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
LABEFEST – Martin Řehoř
LEGENDY - Cube Production, s. r. o., Lubor Kos
LÉTO S RYCHTÁŘEM - ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
MONSTER MEETING TOUR - ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
PARDUBICKÝ MAJÁLES – Go agency, s. r. o., Honza Mayer
PIVNÍ SLAVNOSTI - ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
PLZEŇSKÝ MAJÁLES - ZL Production, s. r. o., Jan Lippert
PŘEHRADY FEST – Festival u vody, s. r. o., Tomáš Staněk
SLAVNOSTI PIVA POD KOMÍNEM – ZAK Promotion, Lumír Zakravač, Jakub Zakravač
STOMP TOUR – Central Event Europe, s. r. o., Viktor Mastník
TICKETSTREAM, s. r. o., Viktor Mastník
ÚSTECKÝ MAJÁLES – Tomáš Staněk
VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ - Nedomysleno, s. r. o., Michal Šesták
VOTVÍRÁK – Votvírák spol. s r. o., Roman Fejt, Martina Jablanovská

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Hampl: Důchodové spoření do fondů? Smečka manažerů zbohatne na poplatcích za správu

21:21 Petr Hampl: Důchodové spoření do fondů? Smečka manažerů zbohatne na poplatcích za správu

Jak je možné, že rozkrádačka označovaná jako “důchodové spoření do fondů” tehdy tak snadno prošla a …