Podvedení klienti: Pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění v řádu desítek procent

24.10.2019 13:45

Otevřený dopis členům Poslanecké sněmovny před vystoupením guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

Podvedení klienti: Pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění v řádu desítek procent
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ilustrační foto.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si vás oslovit touto veřejnou formou, abyste s ohledem na existující systémové právní vady u pojistných smluv produktu investičního životního pojištění vyvinuli tlak na guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který u Vás přednese zprávu o stabilitě finančního trhu v České republice za rok 2018.

Tzv. kauza Investičního životního pojištění se svým rozsahem týká řádově milionů smluv životního pojištění. S ohledem na existující judikaturu, včetně precedentů Nejvyššího soudu ČR či Soudního dvora EU, lze bezesporu konstatovat, že dotčené pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění o v pojistných smlouvách nesjednané náklady a jiné poplatky, a to v řádech desítek procent. Stejně tak jsou již zjevné systémové excesy, když i velké pojišťovny nejednají v souladu s vlastními pojistnými smlouvami a například neoprávněně krátí odkupné či porušují sjednanou alokaci pojistného, když jeho část odklánějí ke škodě klientů.

Jde přitom o produkt hojně využívaný v rámci zabezpečení prostředků na penzi, tudíž vytvoření korektního prostředí je ve veřejném zájmu, a to i s ohledem na daňové úlevy, kterými stát tento segment podporuje. Preference zájmů zahraničních akcionářů pojišťoven na úkor spotřebitelů, ať už ve formě daňových úlev či zjevné nečinnosti orgánu dohledu, je v aktuální situaci těžko obhajitelná.

Obrana samotných spotřebitelů je přitom díky neexistenci institutu hromadné žaloby velmi ztížena. Fakticky je možné se žalobou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele pouze domáhat zdržení se protiprávního jednání, například právě neoprávněného snižování pojistného plnění o nesjednané náklady a jiné poplatky u dosud aktivních dotčených pojistných smluv. Takovou žalobu proti České pojišťovně a pojišťovně Generali aktuálně podávají spotřebitelské spolky Asociace občanských poraden a Podvedení klienti, další žaloby proti ostatním pojišťovnám vycházející z mnoha rozhodnutí finančního arbitra i obecných soudů budou následovat bez zbytečného odkladu.

Tato kauza je svým rozsahem a dopadem na počet spotřebitelů podstatně větší, než aktuálně médii propíraná kauza H-Systém, které svou pozornost věnovali dokonce vláda či prezident České republiky. Zcela jistě pro mnoho otázek spojených se správností postupů a včasností zásahů orgánů státní správy, a zejména pak s ohledem na skutečnost, že důsledky celé této kauzy opakovaně nesou jen poškození klienti. Potenciální škody způsobené protiprávním jednáním pojišťoven jsou přitom ve svém důsledku větší, než suma ztrát spojená s krachem všech kampeliček dohromady. Česká národní banka se v této kauze IŽP, odstartované fakticky na základě právních názorů finančního arbitra někdy již v roce 2015, nijak neangažuje, minimálně nejsou patrné žádné aktivity ve prospěch poškozených spotřebitelů.

Česká národní banka se pouze obrnila mlčením, a to navzdory tomu, že získala mnoho podnětů a důkazů o excesech pojišťoven při správě investičního životního pojištění, hraničícího i s trestněprávní rovinou. Přitom nezřídka Česká národní banka vydává různá doporučení a varování před subjekty, jednajícími ke škodě spotřebitelů, ne však v tomto případě. Celá komunikace České národní banky totiž daleko více vyvolává dojem, že v tomto případě je primární snahou nevyvolat u dotčených spotřebitelů záminku problém řešit.

Česká národní banka má přitom povinnost nejenom dohlížet na stabilitu pojistného trhu, ale má rovněž chránit zájmy spotřebitelů. To se podle našeho názoru neděje, a to navzdory počtu řádově milionů pojistných smluv, které jsou podle stovek rozhodnutí finančního arbitra a podle desítek rozhodnutí soudů neplatné (třeba jen zčásti), neboť neplatná jsou typová smluvní ujednání kopírovaná do jednotlivých verzí pojistných podmínek. Jde o systémový problém, s potenciálními škodami v rozsahu desítek miliard korun, s dopadem do hospodaření pojišťoven a finanční stability celého pojistného trhu v České republice.

Proto Vás žádáme: ptejte se guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka během jeho vystoupení před Poslaneckou sněmovnou na to, jak hodlá tuto kauzu řešit a jaká opatření přijala Česká národní banka, aby nedošlo ke zhroucení pojistného trhu podobně, jako tomu bylo například v Nizozemsku. Nejde přitom jen o nastavení pravidel pro futuro, ale daleko důležitější je řešení nápravy problémů spojených s pojistnými smlouvami vzniklými v letech 2005 až 2013 v době účinnosti zákona o pojistné smlouvě.

Závěrem si nelze odpustit malé srovnání – skupina Generali, do které spadá i Česká pojišťovna a tuzemská Generali pojišťovna, dostala v Itálii za posledních 11 let pokuty ve výši 23 milionů EUR ve skoro třech tisících správních řízeních! V České republice za tu dobu všechny pojišťovny dostaly souhrnně pokuty ve výši maximálně okolo 3 milionů korun. Při přepočtu na počet obyvatel z toho vyplývá, že dohled České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele neplní svou úlohu a spotřebitele nechrání.

Předem vám děkujeme za vaši podporu a jsme připraveni všechny případné dotazy okamžitě zodpovědět.

S přátelským pozdravem

Jiří Chvojka, člen výboru spolku podvedení klienti, z. s.
Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden, z. s.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petice: Vládne ten, kdo vyhrál volby

20:17 Petice: Vládne ten, kdo vyhrál volby

První etapa zastavení podvodu na voliče