Salman Hasan: Objasnění od naší Služby

5. 4. 2016 13:52

1. března jsme Nadačnímu fondu Generace 21 (dále jen Generace 21) napsali e-mail poté, co se od nás distancovali kvůli ‚politickému komentáři‘, který jsme uvedli a řekli jsme jim o našich záměrech.

Salman Hasan: Objasnění od naší Služby
Foto: Hans Štembera
Popisek: Salman Hasan
reklama

Mohli přijít a mluvit s námi, aby se věci objasnily; čekali jsme 14 dní a nic se nestalo: přerušili s námi kontakt, nepsali ani nevolali a v Iráku dělali věci bez našeho vědomí. Telefonicky jsme informovali Daniela Žingora den předtím, než jsme zveřejnili náš další krok, ale stále nás nikdo nekontaktoval. 16. března jsem 5x volal Davidovi Loulouvi, ale neodpověděl a odepsal: „Salmane, promiň, zavolám ti zítra. David“. Ale nekontaktoval nás a místo toho poslal e-mail velkému počtu lidí. V e-mailu, který nám nedávno poslal, napsal, že jsem překročil přikázání Pána Ježíše Krista (ale neřekl mi jaké) a řekl, ať činím pokání; stát za pravdou není hřích a jsem smutný z Davidovy impulsivní reakce! Já ho prosím, aby činil pokání, protože proti mně zhřešil, když mě obvinil z překročení přikázání, i když jsem řekl pravdu. Teď to dělám podle Matouše 18:15 a doufám, že porozumí a bude prosit Pána o odpuštění. Už jsem se za něj modlil, odpustil mu a vyhlásil nad ním požehnání a moudrost shora.

Dnes bychom chtěli uvést tato fakta: Od našeho prohlášení 14. března jsme neslyšeli od Jana Talafanta, ale zdá se, že David Loula mluví místo něj a tvrdí o nás nějaké věci. Naše služba je veřejnosti známá a oni mohou soudit, co děláme. Pro pravdu píšeme následující a prosíme Davida Loulu, aby to přeposlal stejným lidem, kterým poslal svoje vyjádření, aby měli informace z obou stran.    
   
1. Pokud jsem udělal Janu Talafanatovi cokoli zlého, ON měl za mnou přijít podle Bible: „Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.” Matouš 18:15-16. Ale nepřišel za mnou, nezavolal ani nic nenapsal. POKUD jsem se mýlil, mohl jsem se veřejně omluvit. 

2. Uvedl jsem, že Jan Talafant byl kandidátem Strany zelených pro místní volby do zastupitelstva města Kroměříž v roce 2014 a proto s ním už nemůžeme pracovat, protože program této strany je proti principům naší víry. O tom jsme se dozvěděli potom, co jeden bratr, který podporuje naši Službu chtěl zjistit, zda prohlášení Generace 21, že jsou politicky neutrální je pravdivý. On zjistil pravdu o pozici Jana Talafanta a informoval nás o tom. My jsme to pak hledali a ověřili si toho pravdivost a proto jsme učinili naše rozhodnutí.  David Loula se tomuto bodu úplně vyhnul. Ve skutečnosti nás měl David Loula o této skutečnosti informovat už od začátku, když nám Jana Talafanta a Generaci 21 představil. Věřili jsme mu a začali naši spolupráci. Pokud to, co jsem řekl, není pravda, pak měl Jan Talafant vystoupit a každému říci: „Nebyl jsem členem Strany zelených a nebyl jsem jejich kandidátem v roce 2014.“ Do této chvíle to neudělal! 

3. Zmínili jsme toto: „Činíme veřejným trestní čin podplácení osoby a podvádění/lhaní české vládě a veřejnosti Janem Talafantem. A ať zodpovědné autority rozhodnou o legálních procesech.” (pozn. v originálním českém překladu došlo k chybě překladu prvních slov; zde je správný překlad). Tento bod nebyl také vůbec zmíněný! Alespoň jsme měli být dotázaní na to, co máme nebo proč jsme to zmínili; ale David Loula ani nikdo z nich za námi nepřišel!  

4. Co se týče naší Služby; nikdy jsme neřekli, že je registrovaná v České republice a to byl důvod, proč jsme potřebovali organizaci, která tam je registrovaná, abychom se mohli spojit s českou vládou. S Generací 21jsme spolupracovali POUZE z tohoto důvodu a Jan Talafant nám napsal e-mail (2015-04-03 v 7:54) a uvedl: „…já jenom zůstanu mezi vámi a vládou České republiky…“. To je, proč česká vláda uzavřela dohodu s Generací 21 a proto i nepřímo s námi. Jak bylo vždy uváděno, pracujeme s oficiálně registrovanou organizací v Německu s názvem Oriental Christian International Salvation a osobně jsem Janu Dezortovi ukázal oficiální registrační dopis a on si to v němčině přečetl. Ve skutečnosti jsme již přemýšleli o registrování naší Služby a i jsme jeli na úřad v České republice a informovali se tam o legálních postupech. JENOM proto, že jsme byli ve spěchu pomoci křesťanským uprchlíkům, aby byli přesídleni do České republiky, tak jsme byli rádi, že můžeme spolupracovat s kýmkoli, kdo mohl pomoci. Máme všechny potřebné dokumenty, abychom byli brzo oficiálně registrovaní jako ICOM.  

5. Od naší spolupráce s Generací 21 jsme platili za všechny naše cestovní náklady a věřili jsme, že nám je uhradí. Každý z nich měl svoje cestovní náklady uhrazené…kromě nás, ačkoli všechny darované finance hradí VŠECHNY výdaje těch, kteří jsou v tomto procesu přesídlování zahrnuti. Cestujeme za uprchlíky, pomáháme jim a dokonce s nimi cestujeme do České republiky, ale za letenky Jana Talafanta, Jana Dezorta, Dana Drápala… a dokonce i za našeho býválého koordinátora Firase bylo zaplaceno Generací 21… ale ne za moje! Prosili mě, jestli bych s uprchlíky cestoval, ale letenky zamluvili jenom sobě a mně ne…a když jsem si letenku koupil sám, její cenu neuhradili. Jak potom chtějí, abych s uprchlíky cestoval? Napsali jsme jim e-mail a čekali jsme, vrátili se k nám s ‚novým nápadem‘ a my jsme v e-mailu vysvětlili, že v Iráku a mezi uprchlíky pracujeme víc než oni a mělo by být normální mít naše náklady pokryté. Mluvil jsem s Danielem Žingorem a on slíbil, že peníze už jsou ‚na cestě‘ (v e-mailu, který mi poslal), ale nedostali jsme je. Volal jsem mu, vysvětlil jsem to a slíbil jsem, že jim pošlu potvrzení, jakmile peníze dostaneme, ale do dneška nic nepřišlo.  A mimo to bychom chtěli, abyste věděli, že Abuna Benjamin už 2x kontaktoval mluvčího českého parlamentu ohledně Generace 21 a o tom, co dělali. Nebyl potěšený a jasně to vyjádřil a požadoval akci. Tyto e-maily vám můžeme poslat.  

6. Po mém návratu z Iráku 10. března  jsme jeli navštívit uprchlíky v Brně a když jsme tam přišli, nikdo nevěděl, kdo jsme! Řekli nám, že naše jména nejsou na seznamu a nemůžou nás za nimi pustit…Generace 21 toto nazývá ‚spoluprácí‘. My z naší strany potom, co toto všechno vidíme,  bychom mohli říct, že nás pouze využili, aby dosáhli určitého cíle. Byli jsme nuceni zavolat Bobu Humplovi, on tam zavolal a poté nás konečně pustili dovnitř.  

7. V průběhu naší návštěvy uprchlíků ve Smilovicích v pátek 18. března se stali dvě věci:  a)  zodpovědná osoba (Benjamim Wojnar) dostal nařízení, že bychom s uprchlíky neměli mluvit sami a že by tam měl s námi vždycky být překladatel a měl by poslouchat, co říkáme. Když to odmítneme, pak bychom neměli povolené tyto uprchlíky navštěvovat.  b) stejná zodpovědná osoba nás o hodinu později informovala o tom, že dostala informace od Generace 21, že dva lidé nepřijedou s další skupinou v neděli 20. března. A dodala: „Bylo mi řečeno, abych nezjišťoval, jaký je důvod.“ Nevíme, jakým právem nám Generace 21 zakazuje navštěvovat křesťanské uprchlíky, kterým pomáháme od srpna 2014 a kterým jsme pomohli s přesídlením do České republiky?! (Později jsme zjistili, že ovdovělý Saad a jeho osiřelá dcera byli těmi dvěmi osobami (viz. bod 8). 

8. Ohledně Saada…v neděli 20. března, když přiletěla nová skupina iráckých křesťanských uprchlíků, Generace 21 v Praze řekla: „Podle původního plánu mělo z iráckého Irbílu přiletět 23 lidí. Frýdl vysvětlil, že dva se krátce před odletem rozhodli zůstat v Iráku. „Jde o otce - vdovce a jeho dceru,“ řekl.

http://zpravy.idnes.cz/krestansti-uprchlici-prileteli-do-ceska-fdu/domaci.aspx?c=A160320_152246_domaci_kvi

Máme fakta, která mluví proti tomuto tvrzení a se Saadem je možné mluvit a požádat ho o potvrzení našeho prohlášení. Posíláme vám SKUTEČNÝ důvod, proč on a jeho dcera nemohli přijet: Generace 21 zrušila jeho vízum, ačkoli zodpovědný úředník na českém konzulátu mu řekl, že může odcestovat později, až se zdravotní stav jeho velmi nemocné dcery zlepší. Vízum bylo platné na 90 dní a mohl přiletět později, ale naneštěstí mu v tom bylo zabráněno! Další odkaz napsaný v neděli 20. března v 16:25 v Praze: Původně mělo do Česka přiletět 23 lidí, dva se na poslední chvíli rozhodli zůstat v Iráku, sdělil Martin Frýdl z Nadačního fondu Generace 21, který projekt organizuje.

http://www.novinky.cz/domaci/398162-do-ceska-priletelo-21-krestanskych-uprchliku-dvaradeji-zustali-v-iraku.html

Posíláme vám zrušené vízum bratra Saada a jeho dcery.  

9. Co se týče mého bratra: Lidé v České republice a po celém světě ho viděli v dokumentu ČT, jak s námi pracuje. Je uprchlík, jeho jméno s jeho rodinou bylo napsané na seznamu schváleným českou vládou a byl přijatý poté, co byla provedena bezpečnostní kontrola. A tudíž měl přijet, ale Jan Talafant, z různých motivací, doslova, aby mě kontroloval, vymazal jeho jméno z oficiálně schváleného seznamu. Zdá se, že mnoho lidí a to i Jan Talafant neví, jak žijí věřící v muslimských zemích, když konvertují. Pastor Majeed (který je už v Jihlavě) by jim to mohl vysvětlit lepším způsobem. NENÍ pravda, že každý ze seznamu musel ukázat křestní list nebo  potvrzení duchovního; POUZE jsme brali pasy a sbírali informace a vyplňovali dotazník. Jenom později, ve skutečnosti v lednu 2016 jsem začal sbírat i další informace. Ani Majeed ani sestra Helalah (která je s ním v Jihlavě) ani mnozí dalších nepředkládali takovéto dokumenty a NEBYLO to od nich požadováno. Nebylo to ‚nezbytné‘ a ne jak David Loula řekl, že bylo; je možné se zeptat samotných uprchlíků, aby toto prohlášení potvrdili. Byl jsem s nimi přítomný během oficiálních pohovorů s úředníky z Ministerstva vnitra a žádná taková věci nebyla požadovaná. Mám otázky a odpovědi. Musím zmínit, co Jan Talafant řekl mému bratrovi PO vymazání jeho jména: „Udělám nemožné, abych vás přivezl do České republiky“ …v tu chvíli jsem přemýšlel, JAK to udělá…a kdy, ale především PROČ to chce udělat.  

10. Je to prokázaný fakt s důkazy, že jsem byl 10. června 2014 v rukách islamistů, když Mosul padl do rukou IS. Mít dům v České republice NEZNAMENÁ, že tam jsem celou dobu; do Iráku jezdíme skoro každý měsíc. A bylo to v průběhu takových výjezdů, kdy mě chytli a málem zabili. Ano, jezdím do nebezpečných oblastí, abych pomáhal uprchlíkům; od pádu Saddáma je tam stálý proud křesťanských uprchlíků přicházejících do oblasti Kurdistán. David Loula by to měl vědět, protože to zmiňujeme i na našich přednáškách; NECHCI předstírat, že jsem byl rukojmí islamistů, protože jsem jím skutečně byl. David Loula lidem podsouvá, že jsem údajně řekl, že jsem se stal uprchlíkem kvůli násilí IS, ale to jsem nikdy neřekl. Pouze jsem zmínil fakt uvedený výše; je to k dispozici na našich přednáškách a ve svědectví.

11. V e-mailu, který mi Jan Talafant poslal (2016-02-14 v 10:13) napsal toto: „…Nebudeme vytvářet žádný seznam jmen místo těch 44 lidí, kteří současný seznam opustili. Nejdříve sem musíme dostat všech 109, kteří souhlasí s příjezdem do České republiky. Potom budeme možná přemýšlet o dalších 44. Prosím, nemluv s nikým jiným, že by mohli přijet do České republiky, neslibuj to nikomu, nedávej nikomu šanci. Seznam je pro teď uzavřený.“ Ale za mými zády a bez toho, aby mě informovali, začali přidávat různé lidi, ačkoli máme dostatek uprchlíků, jejichž data jsme už posbírali a to i mnoho vdov a Generace 21 o nich ví. Z těchto jmen měli vybrat, ale neudělali to, jak jsme zjistili.   

Byli jsme udiveni, že krátce před odesláním tohoto objasnění jsme uviděli, že Generace 21 na svých webových stránkách zveřejnila ‚otevřenou knihu‘ – NF G21 – příběh…proč to tak nebylo od začátku? 

Prosím, abyste se na nás po přečtení obrátili, KDYŽ budete mít jakékoli otázky; jsme ochotni vám odpovědět. Nenechávejte si to v srdci, nemluvte za našimi zády nebo nespekulujte; je lepší být ve světle.     

ICOM- Director General                                     ICOM- Secretary General 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – Spojené státy evropské, náš vzor Spojené státy americké

21:35 Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – Spojené státy evropské, náš vzor Spojené státy americké

Spojené státy americké, bílý světový maják vývozu demokracie, jeho otcové, zakladatelé Spojených stá…