Společná deklarace vrcholných představitelů států východního křídla NATO

02.12.2015 14:00

My prezidenti Bulharské republiky, Estonské republiky, Maďarska, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Polské republiky, Rumunska a Slovenské republiky a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky...

Společná deklarace vrcholných představitelů států východního křídla NATO
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka NATO
reklama

My prezidenti Bulharské republiky, Estonské republiky, Maďarska, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Polské republiky, Rumunska a Slovenské republiky a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

znovu potvrzujíce naše pevné sepjetí s hodnotami svobody, demokracie a lidských práv stejně jako s principy mezinárodního práva, zvláště státní svrchovanosti, územní celistvosti a neporušitelnosti hranic, které jsou životně důležité pro bezpečnost euro-atlantické oblasti;

podtrhujíce náš pevný závazek

-vůči silné Severoatlantické alianci, budované na solidaritě, schopné reagovat účinně na dlouhodobé bezpečnostní výzvy a hrozby, jimž čelíme v našem sousedství na východě, na jihu i dále;

- vůči pevnému transatlantickému poutu, jež se zakládá na sdílení břemene, soudržnosti, nedělitelnosti bezpečnosti, solidaritě a sdílené odpovědnosti;

- vůči obnovenému důrazu na kolektivní obranu (členů) NATO při současném věnování náležité pozornosti krizovému řízení a bezpečnostní spolupráci;

- (závazek) rozšiřování oblasti míru, bezpečnosti a stability, jež jsou určovány euroatlantickými hodnotami a zásadami ztělesněnými v členství v NATO a v politice otevřených dveří rozpoznáváme nestálost globální bezpečnostní situace a nepředvídatelný ráz hrozeb a výzev, jimž čelí celá transatlantická komunita.

Pamatujíce, že agresivní akce ruska na Ukrajině včetně nelegálního a nelegitimního záboru Krymu, podpory separatistů na Ukrajině stejně jako vojenské aktivity Ruska v našem sousedství podkopávají evropskou bezpečnostní architekturu;

zaznamenávajíce, že v současném náročném prostředí mají naše země zvýšenou odpovědnost při zajišťování míru, stability a prosperity v prostoru mezi Baltským a Černým mořem;

opětovně potvrzujíce naši trvalou solidaritu se spojenci v jižní Evropě při zvládání bezpečnostní hrozby a výzvy;

vítajíce přispění spojenců při poskytnutí zajišťujících opatření k posílení transatlantické bezpečnosti;

uznávajíce sdílený zájem našich zemí dále rozvíjet smysluplnou spolupráci v našem regionu;

zdůrazňujíce rozhodující důležitost nadcházejícího summitu NATO ve Varšavě jsme se dohodli (na následujícím):

1. Budeme nadále jednat důsledně v duchu jednoty a solidarity NATO a stejně tak posilovat transatlantickou pro Alianci životně důležitou vazbu, abychom byli připraveni na hrozby a výzvy, kdekoli vzniknou;

2. V souladu s rozhodnutími summitu ve Walesu a blížíce se k varšavskému summitu budeme jednat s ostatním spojenci, abychom posílili východní křídlo NATO. Plná implementace Akčního plánu připravenosti a dlouhodobá strategie adaptace Aliance v politickém, vojenském a institucionálním rozměru budou v tomto ohledu klíčovými. Proto je summit ve Varšavě správnou chvílí, kdy přijmout rozhodnutí o novém spojeneckém závazku o ujištění a adaptaci ve vztahu k postupům NATO, k jeho strukturám, silám a obranné infrastruktuře. Taková opatření směřující k posílení naší obrany a (schopnosti) odstrašení přizpůsobí Alianci na od základu změněné bezpečnostní prostředí.

3. Aktivně budeme přispívat k utváření strategické reakce Aliance na dlouhodobé bezpečnostní hrozby a rizika, jimž společně čelíme na východě. Spojíme úsilí, abychom zabezpečili, kde je to nutné, pevnou, věrohodnou a trvalou vojenskou přítomnost Aliance v našem regionu.

4. Uznáváme, že patřičné sdílení břemene a investice do bezpečnosti a obrany jsou nezbytné pro obranu hodnot a zájmů zásadních pro naši euroatlantické společenství, proto se i nadále zavazujeme přispívat 2 % HDP podle Závazku investic do obrany ze summitu ve Walesu čili Wales Defence Investment Pledge a rovněž k rozvíjení naší odolnosti a obranných schopností v souladu se závazky přijatými v rámci Aliance.

5. Budeme nadále podporovat politiku otevřených dveří NATO, která je jedním z velkých úspěchů Aliance. Nadále se zavazujeme podporovat a pomáhat kandidátským zemím při plnění jejich euroatlantických cílů;

6. Budeme propagovat zvýšenou spolupráci s partnery NATO, zvláště s těmi v našem sousedství s co nejlepším využitím stávajících nástrojů. Pomáhat jim při budování jejich odolnosti vůči potenciálním hrozbám a jejich schopnosti přispívat k činnostem NATO je naší prioritou. Podporujeme integrovaný a skutečně strategický přístup k těmto partnerům.

7. Zůstávajíce hluboce znepokojeni přetrvávajícími agresivními postoji Ruska budeme stát pevně na požadavku, aby se Rusko vrátilo k dodržování mezinárodního práva a rovněž svých mezinárodních povinností, odpovědnosti a závazků jako k předpokladu vztahů Ruska a NATO založených na důvěře.

8. Budeme udržovat a zesilovat naše zapojení do utváření společné odpovědi na objevující se rizika se zvláštním zaměřením na hybridní způsob vedení boje, kyberobranu, energetickou bezpečnost a strategickou komunikaci.

9. Při dané složitosti současných hrozeb a výzev budeme obhajovat prohloubení spolupráce mezi NATO  a EU.

Zavazujeme se k dalšímu využívání této otevřené platformy pro konzultace a dialog, abychom propagovali společné projekty ku prospěchu euroatlantické bezpečnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Richard Seemann: Laschet potvrzen předsedou CDU

20:17 Richard Seemann: Laschet potvrzen předsedou CDU

Ode dneška je to oficiální: Novým předsedou Křesťansko-demokratické unie (CDU) je předseda vlády Sev…