Jsou provázáni s ČT, udeřil poslanec Valenta na opozici. Zahlazené kauzy, hospodaření. Důvody, proč komusi vadí Lipovská, Xaver a spol.

9.12.2020 6:29 odp.

ROZHOVOR „S dalším nárůstem počtu nemocných, zvýšením reprodukčního čísla či se související vyšší obsazeností lůžek akutní péče lze v období Vánoc, a těsně po něm, s velkou pravděpodobností počítat. Proto bych doporučoval ponechat současný stav již bez dalšího rozvolňování, a to alespoň do poloviny ledna. Fakt, že v posledním období umírá průměrně měsíčně o tisíc lidí více, než tomu bylo ve stejných měsících v předchozích pěti letech, by neměl nechat žádného voleného zástupce lidu klidně spát,“ konstatuje poslanec KSČM Jiří Valenta, který sám tuto nemoc prodělal a přirovnal svůj stav jako by měl chřipku s angínou dohromady a byl celý měsíc „mimo provoz“. V rozhovoru se ale věnoval i vyhrocenému dění kolem ČT...

Jsou provázáni s ČT, udeřil poslanec Valenta na opozici. Zahlazené kauzy, hospodaření. Důvody, proč komusi vadí Lipovská, Xaver a spol.
Foto: Archiv KSČM
Popisek: Jiří Valenta

Vláda se od čtvrtka rozhodla rozvolňovat platná omezení, otevřela se například kadeřnictví, restaurace, bazény, posilovny a další. Považujete to za správný krok?

Domnívám se, že by to správný krok byl jen tehdy, kdyby byla současně naplněna jedna základní podmínka. A za tu považuji respekt veřejnosti k ohleduplnosti, zodpovědnosti a sounáležitosti s jinými, především nejvíce ohroženými skupinami. Bohužel, byť někteří političtí populisté tvrdí opak, já osobně to požadované zodpovědné chování ne vždy a všude registruji!

Anketa

Jste pro prodloužení nouzového stavu?

62%
38%
hlasovalo: 17020 lidí

Úmyslná porušování vládních nařízení či různé „truc-akce“ ze strany některých lidí, kteří z rozličných důvodů nechtějí chápat, že žijí ve společném prostoru i s jinými lidmi, mohou, a také zcela jistě i budou, generovat šíření viru v mnohem vyšší míře. Zmíněné rozvolňování, v případě nedodržování stanovených a odborně vykomunikovaných pravidel, by se tak mohlo stát naopak „medvědí službou“ celospolečenskému boji proti covidu.

Jaký čekáte další vývoj? Nemáte obavy, že předvánoční mumraj způsobí další zhoršení? Neopakujeme chybu z léta, kdy rozvolnění přineslo podzimní výrazný nárůst pandemie?

U infekce této specifikace lze velice těžko cokoliv přesněji predikovat, ale čistě logicky vyšší kumulace osob s sebou přinese i vyšší míru šíření viru. A to je neoddiskutovatelný fakt! Kardinální otázkou, která se v této souvislosti nabízí, spíše tedy je, jak vysoká bude tato míra a zda jsme schopni ji zvládnout nejen ekonomicky, ale především zdravotnicky.

S dalším nárůstem počtu nemocných, zvýšením reprodukčního čísla či se související vyšší obsazeností lůžek akutní péče lze v období Vánoc, a těsně po něm, s velkou pravděpodobností počítat. Proto bych doporučoval ponechat současný stav již bez dalšího rozvolňování, a to alespoň do poloviny ledna. Jinak si úplně nemyslím, že pouze a jen podzimní rozvolnění přineslo výrazný nárůst pandemie. Naše společnost byla v té době již poměrně značně virem promořena a čísla stoupala také, ale samozřejmě nejen, s nárůstem počtu testování.

Hrozí přitvrzování opatření ještě do Vánoc nebo je to politicky neprůchozí?

Samozřejmě že hrozí! Zodpovědný politik nemůže vždy dát na reakce některých křiklounů, když se chce efektivně podílet na co nejrychlejší eliminaci pandemie. Musí myslet na společnost, jako na nedělitelný celek propojených částí, a negativní dopady na ni. Fakt, že v posledním období umírá průměrně měsíčně o tisíc lidí více, než tomu bylo ve stejných měsících v předchozích pěti letech, by neměl nechat žádného voleného zástupce lidu klidně spát.

Ale jsem optimista a věřím, že především vzájemnou ohleduplností společně dosáhneme toho, aby další přitvrzování vládních opatření nebylo potřeba. Jestliže požadovaného efektu, tedy zastavení či alespoň zbrzdění pandemie, dosáhly jiné národy a země, můžeme to dokázat samozřejmě i my!

V systému PES se nyní celostátně řídíme číslem 3. Ale jsou tu velké rozdíly mezi regiony, jsou oblasti na čísle dvě, ale některé zase na čísle pět. Nemělo by se to na opatřeních zohlednit, že někde by byl režim volnější a jinde přísnější?

Anketa

Souhlasíte se zavřením všech hospod ve 20:00?

68%
32%
hlasovalo: 19955 lidí
Složitá otázka, ostatně jako každá, která se týká této pandemie. Osobně jsem ale o opatřeních, jako člen sněmovní komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID, poměrně dobře informován, takže můj úsudek bývá povětšinou podpořen relevantními daty a fakty. Do jisté míry lze souhlasit s tím, že by opatření měla být diferencována podle krajských specifik, na straně druhé nelze nezmínit obrovskou každodenní migraci občanů mezi regiony. A právě tyto pravidelné, ale i nahodilé, přesuny desítek tisíců osob, zejména za zaměstnáním či studiem, často stírají zmiňované mezikrajské rozdíly.

V rámci možných úvah o rozdílných opatřeních by měly být do rozhodovacího procesu vtaženy nejen krajské samosprávy, ale i územní hygienické stanice, které znají zdravotní specifika příslušného územního celku nejlépe. Tedy myšlenku o rozdílných opatřeních či jejich rozdílné intenzitě, v různých krajích bych rozhodně nezavrhoval, ale ani nepřeceňoval. Vždy záleží na racionální, fakty podložené, úvaze se střízlivým hodnocením okamžitého stavu.

Vy sám jste covid prodělal. Jak se u vás projevil?

Ano, covid jsem bohužel nebo snad mohu říci, že již i „naštěstí“, prodělal. Příznaky byly standardně typické: svalová bolest, velká únava, kašel, bolesti hlavy a krku a hlavně soustavná a dlouhodobá, a také prakticky ničím nesrazitelná teplota, někdy přecházející až do horečky. Řekl bych, že v podstatě celý jeden měsíc jsem byl „mimo provoz“. Jestli bych měl svůj tehdejší stav k něčemu přirovnat, tak jsem se cítil, jako kdybych měl chřipku s angínou dohromady. I když jsem zachovával veškerá odborná doporučení, tak po těch stanovených deseti dnech izolace jsem rozhodně ještě nebyl zdravotně v pořádku.

Čím si vysvětlujete, že je tolik popíračů či zlehčovačů tohoto onemocnění?

Domnívám se, že někteří lidé snáší velice úkorně omezování a zásahy do jejich životního komfortu a v případě, že se jich situace s covidem osobně nebo jejich rodiny nedotýká, snaží se existenci pandemie ze svého myšlení vytěsňovat. Jako kdyby nic reálně neexistovalo a stát se jen snažil svévolně omezovat jejich práva, což je samozřejmě zásadní nepochopení této silně krizové, u některých až fatální, situace. Mnozí také překonali infekci virem bezpříznakově a bezproblémově, a tak vše nezodpovědně zlehčují a šíří své „hrdinství“, ruku v ruce s bagatelizací onemocnění, dále do společnosti.

Existuje ale i další skupina osob, která bezmezně věří rozličným spikleneckým a konspiračním teoriím, které jsou masově distribuovány některými médii a sociálními sítěmi. V nich se pracuje převážně s polopravdami, neověřenými, pseudovědeckými či nekontextovými teoriemi a bohužel často jim podléhají i poměrně inteligentní a vzdělaní lidé. Ten, kdo však viděl na vlastní oči nebo jinak zažil práci s těžce nemocnými pacienty s covidem na specializovaných lékařských odděleních a pracovištích nebo alespoň umí pracovat s relevantními odbornými prameny, nemůže zdravotní dopady na populaci nikdy bagatelizovat nebo dokonce zmíněné onemocnění popírat.

Kolem České televize to zase jednou vře. Jak sledujete dění kolem ní?

Anketa

Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace?

52%
48%
hlasovalo: 15091 lidí
„Tanečky“ kolem ČT sleduji velice intenzivně, a to nejen v poslední době. Ve Sněmovně jsem již osmým rokem jakýmsi tahounem nutných změn v ČT. Na straně jedné systematicky usiluji o mnohem vyšší transparentnost a efektivitu hospodaření veřejnoprávní instituce, a na straně druhé o výrazné navýšení objektivity, vyváženosti a profesionální nestrannosti ve zpravodajství a publicistice. Svoji nespokojenost dávám najevo každoročně při schvalování výročních zpráv ČT, a to je asi tak všechno, co bylo možno doposud s tristním stavem v ČT dělat.

Příslušný kontrolní orgán, Rada ČT, dlouhodobě nepracoval tak, jak mohl, a dle zákona i měl, a stal se vlastně v průběhu let jen jakýmsi servisním a servilním orgánem televizního managementu. A politická podpora vedení ČT a způsobu jejího řízení ve Sněmovně, zejména směrem od TOP 09, ODS, ale i ČSSD, a některých dalších subjektů, rozličně provázaných s ČT, následně vždy uhladila jakékoliv pokusy o možnou nápravu mnoha prosakujících kauz. Zásadní pro (ne)kontrolu ČT je i fakt, že doposud nemohl do podstatných hospodářských procesů v ČT vstupovat ani Nejvyšší kontrolní úřad, což je třeba v zákoně urychleně změnit.

Nelze již dále podporovat takovýto „stát ve státě“, který sice ročně hospodaří se 7 miliardami korun, získanými od koncesionářů, ale na druhé straně není a nemůže být dostatečně společností kontrolován. Nové složení Rady ČT, které jsem i já prosazoval, dalo koncesionářům, tedy nám všem, jistou naději, že hrátky v kuloárech ČT budou nasvíceny v poctivém a objektivním světle. A to se samozřejmě některým skupinám lidí, dlouhodobě, a v některých případech i doposud, přisátým k televiznímu rozpočtu, nebo efektivně těžícím z mediálního vlivu ČT na veřejnost, nelíbí a svůj odpor kamuflují jako boj proti ovládnutí ČT politiky, což je samozřejmě nesmysl!

„BIS jsem nikdy nebral jako věrohodnou instituci. Jako předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny i jako prezident jsem určitě měl právo s ní jednat a něco dělat. Jejich materiály jsem skoro nikdy nečetl, skoro všechny jejich materiály jsem považoval za nezajímavé, bezcenné, za svodku veřejně publikovaných věcí, které jsem stejně četl jiným způsobem...“ To jsou slova exprezidenta Václava Klause, který rovněž BIS vyzval, aby prozradila jméno alespoň jednoho domnělého ruského agenta, a tím podložila svá tvrzení o tom, že se jich v Česku pohybuje mnoho. Podobně kriticky se k BIS vyjadřuje i současný prezident Miloš Zeman. Co k tomu říci?

Můj osobní názor na BIS je také poměrně kritický, neboť výsledky její práce nejsou nikterak přesvědčivé a často se, díky vyjádření svého vedení, stává politickým moderátorem, což je role, která jí rozhodně nepřísluší. Musím v tomto smyslu objektivně podotknout, že v našem politickém zřízení není bohužel jedinou složkou, která se snaží komentovat politické záležitosti a zasahovat tak do moci exekutivní a zákonodárné, aniž by jí to příslušelo. Dalším takovým adeptem, porušující v tomto smyslu, a to nejen podle mého názoru, ústavu naší země, jsou někteří představitelé soudů, s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu ČR, v čele.

Ke konkrétní kauze, tedy sporu BIS a prezidenta Zemana bych podotkl snad jen to, že hlava státu má nezpochybnitelné právo, jako vrchní velitel všech ozbrojených sil v zemi, prakticky jakékoliv informace od BIS požadovat a ta je povinna mu je poskytnout. Někdy však prezident Zeman používá k prosazení svých názorů o trochu více expresivní formy, než by bylo vhodné a současně, a to mají s exprezidentem Klausem společné, neumí uznat svoji chybu. A tento vyhraněný egoismus částečně potom kazí obraz jinak poměrně dobrého prezidenta. Tím však nechci říci, že ve vámi zmíněném sporu nemá pravdu.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

autor: Oldřich Szaban

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Podle čeho jste do dosazoval do funkcí lidi?

Vypadá to, že jste mimálně neměl šťastnou ruku. Nebo to není náhoda, že jsou vámi jmenovaní lidé zapojení bůh ví do čeho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

20:00 „Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

Pane Stanjuro, pro válečnou daň musíme být ve válce, což nejsme, i když vaše vláda dělá vše, aby nás…