Kandidát do Senátu Kobza (SPD): Vývoj v Evropě již dávno překročil meze demokratického řešení situace

06.08.2016 17:36

EU není schopna se ubránit vojensky invazi migrantů, čehož tak šikovně využívá Erdogan k nepokrytému vydírání. A naše vláda s tím nedělá nic! Nad tím, jak se za poslední roky proměnila nejen naše, ale i společná zahraniční politika EU, se zamýšlí bývalý diplomat a kandidát do Senátu Jiří Kobza (SPD). Řadu let působil i v islámských zemích. Proč je přesvědčen, že je islám nereformovatelný a neslučitelný s naší kulturou? Ustojí Evropa uprchlickou krizi? Prozradil nám, s jakými prioritami se rozhodl již letos aktivně zapojit do politiky a jak by jako senátor chtěl pomoci Mělnicku.

Kandidát do Senátu Kobza (SPD): Vývoj v Evropě již dávno překročil meze demokratického řešení situace
Foto: Archiv JK
Popisek: Jiří Kobza

Jako bývalý diplomat, který roky působil v islámských zemích, se zajímáte zejména o zahraniční politiku a islám. Jak byste hodnotil českou zahraniční politiku za poslední tři roky? V čem je jiná, než za předchozího prezidenta či vlády?

Českou zahraniční politiku bych v první řadě již nehodnotil jako českou, protože mi připadá, že Česká republika ztratila postupně samostatnost a svéprávnost. Pokud ji mám srovnávat s předchozí vládou, řekl bych, že postupně vařená žába se již skoro vaří, ale za minulé vlády ta voda byla ještě o pár stupňů chladnější. Celkově naši zahraniční politice vytýkám, že se z ní vytratil jakýkoliv ohled na české zájmy, jakoby existovaly pouze zájmy „spojenců“ a jejich bank. Důkazem je vytrvalé bagatelizování a neřešení migrační krize, kdy jsme jediná země Visegrádu, která neprojevila politickou vůli a rozhodnost k přípravě obrany našeho území a obyvatel. Ostatně náš (SPD) názor na zahraniční politiku je zveřejněn na webu SPD. U současného, přímo zvoleného, prezidenta oceňuji jeho snahu o podporu ekonomických zájmů České republiky a jeho velice pragmatický způsob vedení zahraničních jednání. To u současné i předchozí vlády marně hledám.

A proč minimálně v otázce uprchlické krize podle vás selhala společná zahraniční politika EU?

Především proto, že nikdy neměla žádnou politickou vůli tuto otázku doopravdy řešit. Rovněž v této otázce (a pohříchu ani v ostatních) žádnou „společnou zahraniční politiku EU“ nenalézám. Osobně se domnívám, že hlavním problémem EU je strašlivá nekompetence vedení, které je neodvolatelné a trestně nezodpovědné za škody, které v Evropě a na Evropě napáchá.

Dle vás nic jako umírněný muslim neexistuje. Někteří obhájci islámu říkají, že strašné věci jsou také napsány v Bibli, ve Starém zákoně, a že někteří křesťané činili zlé věci a vedli války...

Ano, umírněný muslim je v koránském chápání špatným muslimem, protože nenásleduje Proroka. Jak jsem již napsal, rozdíl mezi křesťanstvím a islámem vidím především v tom, že pro islám byla ideální dobou doba 7. století, kdy Prorok Mohamed chodil po světě a nejlepším muslimem byl právě Prorok. Takže na rozdíl od křesťanství, které se vyvíjí, islám se neustále vrací do 7. století k Prorokovi. Jak mi dokonce potvrdil jeden přítel (muslim), i ti tzv. umírnění nebo špatní muslimové při změně podmínek nebo prostředí se mohou velmi rychle změnit v ty správné muslimy anebo jak se politicky korektně říká, radikalizovat se. Starý zákon sice popisuje krutosti své doby, ale byl přece nahrazen Novou smlouvou Ježíše Krista, která se řídí láskou a odpuštěním. Na argument temného středověku křesťanství můžeme odpovědět tím, že na rozdíl od islámu, křesťanství prošlo osvícenstvím a renesancí. Islám, na rozdíl od tohoto vývoje, se řídí přikázáním Al Ghazaliho z 11. století, že veškeré bádání, kromě koránského, je protiislámské. Argumentace, že islám do Evropy patří s uváděním přínosu Cordovského chalífátu pro evropskou kulturu je stejně scestné, jako argumentovat přínosem nacismu pro technologický rozvoj Evropy. Navíc je zde islámské pokrytectví, taqíya, která muslimům pomáhá úspěšně balamutit evropské politiky za vydatné pomoci „neziskovek“ jako páté kolony.

Dle vašeho mínění se nacházíme na pokraji válečné zóny, kde válku vedou muslimští imigranti proti západní civilizaci, občanům a kultuře. Troufnete si odhadnout, jak to skončí? Nehrozí, že EU skončí jako Říše římská?

Nařízení šíření islámu hidžrou a džihádem vydal sám Prorok Mohamed, takže jej nemůže zrušit nikdo jiný než on sám. Toto nařízení a tím i samotný džihád trvá od 7. století dodnes bez přestávky a všichni muslimové jsou povinni se jím řídit. Podle Bucharího (2,26,594) na otázku: „Jaký je další nejlepší čin po přijetí islámu?“ odpověděl Mohamed: „Vést svatou válku ve jménu Alláha.“ Takže z pozice islámu jejich válka proti Západu neskončí, dokud celý svět nebude islámský. Tento citát také odpovídá na otázky soužití islámu a jiných kultur. Jak to skončí? Obávám se, že špatně, vývoj v Evropě již dávno překročil meze demokratického řešení situace. Rovněž se obávám, že mírové řešení se nám rychle vzdaluje.

Cožpak Mohamed neřekl: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho Prorok a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mne vyslovena.“ Doufám, že tento citát odpověděl na otázku, kdy to skončí.

EU hrozí mnoho nebezpečí. Zevnitř ji ohrožuje neschopnost vedení a jeho odtrženost od reality. Západní Evropa je na pokraji občanských nepokojů. EU není schopna se ubránit vojensky invazi migrantů, čehož tak šikovně využívá Erdogan k nepokrytému vydírání. A naše vláda s tím nedělá nic!

Co konkrétně by podle vás teď tedy měly evropské elity dělat, když už migrační krize propukla?

Především rezignovat a uvolnit svá místa eurorealistům. Nové vlády pak musí zahájit neprostupnou obranu vnějších hranic EU s tvrdými tresty pro ty, kteří je naruší. Zbavit se nákazy politické korektnosti a začít pojmenovávat problémy pravými jmény. Rozpustit všechny uprchlické a proimigrační neziskovky. Nedávat volební právo imigrantům. Nechat nemilosrdně vyčistit všechny no-go muslimské čtvrti v celé Evropě a tím zbavit teroristy zázemí.

Navrhujete také změnu definice islámu z náboženství na ideologii, neslučitelnou s demokratickými hodnotami. „Potom, plně v souladu s naším právním řádem, můžeme postavit islám v ČR mimo zákon.“ Co by to znamenalo pro muslimy, kteří již nyní v Česku žijí a mají zde třeba již i občanství?

Znamenalo by to zákaz veřejného praktikování islámu, zákaz nošení islámského oblečení na veřejnosti, znamenalo by to nemožnost podplatit politiky, aby ustupovali požadavkům na postupnou islamizaci společnosti, znamenalo by to nemožnost přístupu islámu do škol, věznic, armády. Znamenalo by to zákaz výstavby a provozu mešit, „islámských center“ a dalších institucí, které slouží jako základny pro šíření džihádu. Ale především by to znamenalo značné zúžení prostoru pro džihád a terorismus na území ČR. Muslimové s českým občanstvím se mohou sami rozhodnout, zda budou více Češi či muslimové, či se změní ve spící buňku. Je to pořád mírnější volba, než výběr pro nevěřící podle islámu: „Každý nevěřící se může svobodně rozhodnout, zda obejme islám nebo smrt.“

Kde je podle vás hranice mezi náboženstvím a ideologií?

Náboženství je podle mne mezi člověkem a Bohem, ideologie je nástrojem vlády. Myslím, že současná hranice leží někde mezi srdcem a peněženkou. Pokud se někdo modlí arabsky, je to jeho věc. Pokud z náboženství vypracuje ideologii dobytí a ovládnutí světa na náboženském základě, tak tam už náboženství končí. Náboženství přece nemůže nařizovat zabíjet nevěřící, zotročovat jejich ženy a děti, přivlastňovat si jejich majetek. Náboženství nemůže být chápáno jako obchodní příležitost. Střet ideologií je potom nevyhnutelný a vidíme jej na západ od našich hranic.

Islám vznikl již v 7. století. Proč ale k teroristickým útokům muslimů v takovém měřítku dochází až v posledních dvou stoletích?

Myslím, že zde hraje značnou úlohu technologický pokrok. Nicméně teroristické útoky (forma vražd nepohodlných osob) jsou historicky doloženy již od života Mohameda, kdy byly vyvražděny celé kmeny (např. známý popis vyvraždění kmene Kurajšů Mohamedovými bojovníky). V 10. a 11. století sekta Asasínů šířila hrůzu po Středním východě. Terorismus jako ostentativní vraždění nezúčastněných a tedy nevinných osob dříve souvisel s náboženskými válkami. V moderní době zejména radikální muslimská hnutí posunula terorismus do vyšší úrovně vraždění. 

Podle amerického historika židovského původu se specializací na středověký islám, Daniela Piepese, fundamentalisté neusilují ani tak o opravdově islámský řád, nýbrž o islámskou verzi západní reality, což je patrné zejména v náboženství, běžném životě, politice a právu. Co vy na to? Není to pro nás naděje, že je islám možné reformovat?

Islám je nereformovatelný, protože Korán nikdo nezpochybní, Mohamed to zakázal. Islámská verze současné reality je podle mne původní islám s využitím současných technologií, které využívá pro své cíle.

Proč jste se nyní rozhodl kandidovat do Senátu a čím budete chtít přesvědčit voliče?

Ke kandidatuře mne vedlo několik důvodů. Ten hlavní je pocit zoufalství ze sebevražedné imigrační politiky Evropské komise a ze zbabělé nečinnosti naší vlády. Odůvodněně se totiž obávám, že škody, které tento blouznivý tandem napáchá na českém státu a především na českém národě, brzo přesáhnou meze opravitelnosti demokratickými nástroji. Nechci, aby se Česká republika dostala do situace zemí západní Evropy, které svůj boj s imigrací, kvůli politické korektností, již prohrávají. Je proto nutno jednat co nejrychleji, nemohu tedy čekat další dva roky na termín řádných voleb v místě, kde bydlím. Už nyní totiž jde i o to, zachránit co se dá. Jak velmi výstižně řekl Viktor Orbán, evropský Titanic se potápí a v Evropské komisi diskutují, který záchranný člun bude nekuřácký. Doba nekonečných summitů „o ničem“ již musí skončit. Je třeba začít jednat. Nemohu nečinně přihlížet, jak je moje vlast tlačena nezodpovědným vedením EU a naší vládou do zkázy. Proto jsem se rozhodl kandidovat tam, kde jsou volby již letos. Protože čas se krátí a později již může být opravdu pozdě na to něco změnit.

Voliče bych rád přesvědčil především o tom, že volbami lze stále ještě ledacos změnit, aby tedy na volby nerezignovali a přišli volit, i když tomu mnozí již nevěří.

Nejsem profesionální politik, nestrávil jsem celý život přecházením z jednoho parlamentního bufetu do druhého, jsem malý podnikatel. Nemám za sebou žádného oligarchu, mrtvého Maďara, zahraniční ambasádu nebo partu kmotrů. Na druhou stranu mám své přesvědčení. Viděl a zažil jsem hrozné věci jak na Středním východě, tak i v černé Africe. Vím tedy dost přesně, kdo a z jakých podmínek k nám přichází. Mám mnoho zkušeností, ze kterých vycházím, když vystupuji proti migraci. Celý život jsem pracoval. Když jsem zjistil, že v mém věku a především s mojí kvalifikací a zkušenostmi mne už nikdo nezaměstná, založil jsem si malou obchodní firmu a zaměstnávám se sám. Vím tedy dobře, jak malým podnikatelům a OSVČ chutná neustále rostoucí státní byrokracie. Vím, že občan se na stát nemůže spolehnout. Myslím si, že – na rozdíl od mých konkurentů – mám proto s voliči na Mělnicku mnoho společného. Přicházím totiž z obyčejného života.

Když ve volbách uspějete, co považujete za nejdůležitější?

Mít možnost využít svých zkušeností ze zahraničí i z podnikání a efektivně zasáhnout proti účelově vytvářeným zákonům, které si mnohdy vylobbovaly velké firmy a které mohou poškodit nebo zničit mnoho malých podniků a živnostníků. Například v otázce EET chceme pro drobné podnikání prosadit paušální daň a povinnost EET až od obratu řekněme 3 milionů Kč. Otázka novely vinařského zákona, zejména §16b, je rovněž palčivá pro mnoho malých podniků, proto budu bojovat o vyřazení tohoto paragrafu.

Celoevropské a místní problémy se nyní prolínají, evropská migrační vlna s veškerou špínou a násilím, které přináší, se velice brzo dostane i k nám a zaplaví naše města, naše vesnice, naše ulice. Když ji nezastavíme rázně a včas, utopí nás, stejně jako utápí západní Evropu. Je nejvyšší čas uvědomit si svoji rodičovskou zodpovědnost za budoucnost našich dětí a také občanskou zodpovědnost za osud nás všech, České republiky jako takové.

Samozřejmě, to nejdůležitější ze všeho je přinést do Senátu zdravý rozum.

Jak byste z pozice senátora chtěl pomoci Mělnicku, kde kandidujete?

Moje priority pro Mělnicko jsou následující:

  1. nelegální migraci (migranty, vnucené v rámci kvót Evropskou unií považuji za nelegální z pohledu občanů ČR) považuji za vážný zločin na obyvatelstvu, chci proto zabránit usídlení migrantů, které Sobotkova vláda přijala,na Mělnicku;
  2. budu podporovat právo řádných občanů nabývat a držet zbraň a jejich právo na efektivní sebeobranu. Budu se snažit o změnu chápání posuzování „přiměřenosti obrany“ na opačný způsob „veškerá rizika nese útočník“;
  3. podporuji zpětné vykoupení vodovodů do rukou státu a samospráv. Není přijatelné, aby za stále rostoucí cenou vody byly nepřiměřené zisky zahraničních firem, které je vyvádějí mimo ČR bez nutnosti údržby distribuční sítě;
  4. vodní hospodářství v krajině – jako geolog jsem si dobře vědom důležitosti vyvážené vodní bilance v krajině a pečlivého hospodaření s povrchovou i spodní vodou. Budu podporovat ekologické způsoby zadržování vody v krajině;
  5. další prioritou je ochrana drobného a středního podnikání před nadměrnou administrativou, nadměrným zdaněním a vůbec zvůlí státní moci. Jako malý podnikatel sám vím velmi dobře, kam až sahá státní šikana drobných podnikatelů.

To jsou hlavní, nicméně ne všechny, věci Mělnicka, které chci řešit. Můj program pro celostátní záležitosti vychází z programu hnutí Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

Názory

Souhlasíte se mnou, že jsou dnes lidé z jiným názorem než má tato vláda označováni za troly, dezinformátory či nějakou pátou kolonu? A tito lidé zase opačný tábor nazývají pražskou kavárnou apod. Jak přesně byste chtěla tyto lidi stmelit? Jde to vůbec? Slibovali to už mnozí a zatím přilili spíš olej...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Kde jste toho Rakušana vyhrabali?“ Analytik Baránek k elektřině, válce a EU

12:40 „Kde jste toho Rakušana vyhrabali?“ Analytik Baránek k elektřině, válce a EU

Stejně jako jsme vám darovali Babiše, tak věřím, že z Pinelova psychiatrického ústavu k vám nějaký z…