Velmi ostrá slova předáka podnikatelů: Babiš lže a my se budeme bránit. Třeba i u Ústavního soudu

16.07.2015 4:42

ROZHOVOR Podnikatelské prostředí v České republice je pokřivené, ale jinak, než říká ministr financí Andrej Babiš, upozorňuje předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. Stát podle něj výrazně podporuje velké firmy a diskriminuje malé podnikatele a živnostníky. A zavedení elektronické evidence tržeb, které dopadne na ty nejmenší velmi tvrdě, ale obchodním řetězcům poskytuje výhodnou výjimku, to ještě víc prohloubí. Asociace je rozhodnuta se státní zvůli, která chce mít dohled nad živnostníky, všemožně bránit, třeba i u Ústavního soudu, potvrdil šéf Asociace Bábek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Velmi ostrá slova předáka podnikatelů: Babiš lže a my se budeme bránit. Třeba i u Ústavního soudu
Foto: Archiv RB
Popisek: Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů

Jak vnímáte argumenty předkladatelů zákona o zavedení elektronické evidence tržeb? Například že mají pomoci narovnat podnikatelské prostředí?

Argumenty pro, které neustále vynáší ministr financí Andrej Babiš nebo jeho náměstkyně Hornochová, jsou podle mne floskule, většinou nepodložená tvrzení na podporu režie, která s tím bude spojena. Typickým příkladem je právě tvrzení, že elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí. Podnikatelské prostředí je pokřivené, ale jinak, než říká pan Babiš. Je pokřivené tím, že český stát výrazně podporuje velké firmy, koncerny, velký průmysl, velkoagrární výrobu a naopak velmi silně potlačuje a diskriminuje malé podnikatele a živnostníky. Takže v tomto smyslu je podnikatelské prostředí pokřivené, ale zavedení elektronické evidence tržeb je nejenže nenarovná, ale ještě víc prohloubí, protože elektronická evidence tržeb bude diskriminovat malé podnikatele a živnostníky a na jejich úkor poskytne velké výhody těm velkým, maloobchodním, velkoobchodním a hotelovým byznysmenům.

Vy jste se v médiích vyjádřil, že jste příznivcem nových technologií, že jste pro poctivé podnikání a nemáte rád porušování jakéhokoli zákona. A dokonce se vás zavedení elektronické evidence tržeb ani netýká, protože jako podnikatel neinkasujete platby v hotovosti. Proč tedy proti ní tak bojujete, když by podle předkladatelů měli být poctiví obchodníci rádi, že se tak udělá přítrž nepoctivému podnikání, které snižuje jejich konkurenceschopnost?

To je umělý a velmi manipulativní argument. To je stejné, jako když řekneme, že budeme všechny odposlouchávat, protože tím nejsnáze přijdeme na to, kdo je nepoctivý, a ti poctiví se nemají čeho bát. I když se mne jako podnikatele elektronická evidence tržeb netýká, v Asociaci podnikatelů a manažerů ji považujeme za prvek nesvobod, za potlačování svobody podnikání, a já se nebojím to nazvat totalitním nástrojem, protože se tím dostává především to malé a živnostenské podnikání do područí státu. Posiluje se tím moc státu vůči podnikatelskému prostředí. Ptáte se, proč by měli proti tomu být ti poctiví, když se nemají čeho bát. To je velmi jednoduché. Když Andrej Babiš tvrdí, že podnikatelé podvádějí, musí pro to mít konkrétní příklady, jinak by to nemohl tvrdit. Musí pro to mít konkrétní důkazy, konkrétní příklady. Pokud je má, pokud ví o podnikatelích, kteří podvádějí, nechť koná on i jeho aparát to, co stát konat má, to znamená zkontrolovat, dokázat, potrestat. Ale také je možné, že takové důkazy nemají, že si to vymýšlejí, že je to „jedna paní povídala“, že se prostě jen říká, že podnikatelé podvádějí. A jestliže je to tak, pak zcela neoprávněně, vlastně lživě podporují prostřednictvím takovýchto floskulí zavedení elektronické evidence tržeb. Je to velmi jednoduché: není žádný důvod pro to, aby se na poctivé podnikatele, kterých je – jak jsem přesvědčen – drtivá většina, uvalil jakýkoli další nástroj, jakákoli další povinnost, když stát má vyhledávat a stíhat nepoctivé, aniž by tím obtěžoval či ovlivňoval ty poctivé. A elektronická evidence tržeb je zcela jednoznačně nástroj, který obtěžuje a ovlivňuje všechny, všem ukládá povinnost, sbírá data o všech. A upřímně řečeno, ti, kteří jsou dnes nepoctiví, se jim budou smát, a budou nepoctiví dál.

Ministerstvo financí očekává díky zavedení elektronické evidence tržeb zvýšení příjmu z DPH pro státní pokladnu o dvanáct miliard korun. Je to podle Vás reálné, víte vůbec, kde tuto částku vzalo?

Nevíme, kde to vzalo, a myslíme, že si to vycucali z prstu. Jinou možnost nevidím. Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu o výběru DPH v České republice. Mezera na výběru DPH je asi sto pět miliard korun ročně, v řádech let se to příliš nemění. Jen asi něco přes sedm miliard, protože se jedná o sedm procent z této částky je podle Nejvyššího kontrolního úřadu zapříčiněno šedou ekonomikou v oblasti malého a středního podnikání, respektive živnostničením. Ať mi tedy někdo vysvětlí, jak chtějí vybrat dvanáct miliard, když maximálně sedm miliard je mezera na nevybrané DPH u malých podnikatelů a živnostníků, a to ještě u celého segmentu, tedy asi u milionu sto tisíc subjektů. Z toho jen asi šest set tisíc má být evidováno a má mít za povinnost používat elektronickou evidenci tržeb, ale za dva, za tři, čtyři roky. Teď rok, dva to má být asi sto osmdesát tisíc subjektů. Jak chtějí od takového zlomku vybrat dvakrát tolik, než kolik je dnes mezera na DPH? Tomu nerozumím. Já to nazývám zázrakem.

Co je tedy podle Vás hlavním motivem, když je zřejmé, že to příliš státní kase nepřinese. Jde o předstírání, že se v boji proti daňovým únikům něco dělá, nebo je to snaha někoho, jak tvrdí například exministr financí Miroslav Kalousek, například majitele Agrofertu a ministra financí Andreje Babiše, mít přehled o trhu, což mu může přinést neuvěřitelnou konkurenční výhodu?

O předstírání jde jistě. Ale je to předstírání toho, že elektronická evidence tržeb má přinést nějaký výsledek ve zlepšení výběru daně z přidané hodnoty. Skutečné důvody jsou podle mne v zásadě tři. Prvním důvodem je to, že za zavedení elektronické evidence tržeb, za její provoz každý rok budou utráceny miliardy korun. To je tak obrovský balík, který částečně půjde z veřejných prostředků, a z větší části půjde z kapes těch samotných daňových poplatníků. Jsem přesvědčen, že toto je první a možná primární, byť ne hlavní důvod, proč tak intenzivně, vehementně až hystericky se snaží elektronickou evidenci služeb zavést. Jde prostě o peníze, které se budou rozdělovat. Důkazem může být, že už dnes se vypisují různá výběrová řízení, tu vypisuje ministr financí výběrové řízení na reklamní agenturu, která bude dělat promo elektronické evidenci služeb, pravděpodobně se už vybírají i firmy, které budou centrum stavět atd. Druhý důvod je přesně ten, o kterém jste mluvila. Souhlasím s vámi, že jeden z hlavních důvodů je kontrola, přehled a možná svázání živnostenského a malopodnikatelského stavu. Netroufám si tvrdit, že hlavním uživatelem toho bude Andrej Babiš a Agrofert. To nevím, ale nepochybně sběr dat, který se chystá, a to množství dat bude výrazně vyšší než to, co nám dnes předvádí ministr Babiš, je neuvěřitelně silným nástrojem. V jednom místě se totiž bude koncentrovat obrovské množství informací, jejich hodnota bude stoupat jednak s jejich množstvím a jednak s jejich provázaností. To je u dat naprosto běžný jev. Čím víc informací bude, tím větší bude jejich hodnota. Tím, že budou všechna data evidována na jednom místě, bude možné s nimi velmi dobře pracovat, různě je kombinovat, filtrovat a analyzovat. A nepochybně z toho budou těžit velcí hráči, ti malí zcela jistě ne. Velmi snadno bude možné vysledovat, jak se malí podnikatelé a živnostníci chovají, bude lehce dohledatelné, co kdy prodávají a za kolik, jaké mají tržby. Evidence, která existuje dnes roztříštěně po různých finančních úřadech, bude najednou na jednom místě. A to je obrovské nebezpečí.

Ale ministr financí Andrej Babiš tvrdí, jak zavedení elektronické evidence tržeb pomohlo Chorvatsku, kde se inspiroval.

V Chorvatsku ze zavedení fiskalizace, tak tam říkají evidenci elektronických tržeb, profitovaly dva subjekty: stát, protože získal obrovské množství dat, chorvatský ministr financí Lalovac to řekl zcela jasně: my chceme mít kontrolu nad každým podnikatelem. A předpokládám, že totéž chce i ministr Babiš. A druhý subjekt, který z toho profitoval, je chorvatský maloobchodní řetězec, který se jmenuje Agrokor. Zatímco tisíce maloobchodních prodejen a maloobchodních firem zanikly, ten obrovský řetězec, takový v našich poměrech nemáme, díky fiskalizaci extrémně posílil, stal se absolutně dominantním na trhu. A co se stalo? Majitel toho řetězce teď výrazně lobbuje za to, aby fiskalizaci zavedli i ve Slovinsku a Srbsku, kam se chystá expandovat, protože to je pro něj jako pro dominantního hráče jedinečná podpora. Ono to totiž má ještě jeden efekt, ten zákon o zavedení elektronické evidence tržeb je postaven tak, že zatímco malí podnikatelé a živnostníci budou mít neuvěřitelně tvrdé podmínky, budou muset nastavit relativně hodně dlouhou dobu odezvy, budou muset okamžitě odesílat účtenky, a to každou zvlášť. Ale velcí hráči budou mít výjimku a budou moci odesílat tvz. agregovaná, tedy souhrnná data, až do pěti dnů. Všimněte si, že velcí hráči - obchodní řetězce a Svaz cestovního a obchodního ruchu, který je zastupuje - říkají: jsme pro zavedení elektronické evidence tržeb, ale chceme ji bez výjimek. Ale oni sami chtějí výjimku. A to výraznou.

Takže bylo zavádějící, když ministr financí pochodoval v Poslanecké sněmovně před zákonodárci se zvětšenou účtenkou, aby demonstroval, že na ní nejsou žádná citlivá data, když riziko tkví ve sběru obrovského množství dat, který se může stát mocnou zbraní v konkurenčním boji?

Ano, ale navíc, když ministr Babiš předváděl účtenku, tak nepředváděl správnou účtenku. On prostě uvádí národ v omyl. Ale na účtence, nejen na té, kterou prodávající vydává zákazníkovi, ale i v datech, která půjdou do centra, budou všechny informace o podnikateli, nejen ta, co jsou na účtence, ale i některá další, například čas, nebo jméno pokladníka. A když připomenu, co říkal ministr financí Chorvatska, že když to zkombinují se znalostí jeho účtu, protože mají centrální evidenci účtů, a vědí, jaký má živnostník obrat, jakou má marži, kolik čeho prodává, jaký má pohyb na účtu, vědí o každém podnikateli všechno. Teď si to srovnejte s tím, co se připravuje u nás: chystá se zavedení elektronické evidence tržeb, to znamená, že stát bude znát ekonomické chování živnostníků. Už je uzákoněno předběžné hlášení o DPH, což je trochu falešný název, protože to ve skutečnosti znamená, že podnikatel pošle každý měsíc finančnímu úřadu seznam všech, od koho nakupuje i komu prodává. Takže stát bude mít přehled o veškerém chování všech podnikatelů, kteří podnikají v hotovosti, pak bude mít od všech plátců DPH seznam všech jejich odběratelů a dodavatelů, a to měsíc po měsíci v elektronické podobě. A ještě se projednává centrální evidence účtů. A máte to pohromadě. Neexistuje nic, co stát o nás nebude vědět, co si nedá dohromady. A víte, kam to směřuje? K tomu, co říkal chorvatský ministr: my chceme řídit hospodářství, my chceme vědět o podnikatelích všechno, my chceme sledovat jejich veškeré chování a pohyb. K tomu směřují ministr Babiš a premiér Sobotka. Stát se stane tímtéž socialistickým, totalitním státem, ve kterém jsem prožil většinu svého života.

Co uděláte pro to, aby tento – podle Vás zneužitelný nástroj státu - v parlamentu neprošel? Věříte, že se Vám to nakonec společně s pravicovou opozicí ve sněmovně, která ho chce také smést, povede?

Já jsem bezvěrec, ateista. Až se bojím, že mě za to Bůh potrestá. Pravicovým politikům samozřejmě fandím, oni mají můj hlas a podporu, ale nespoléháme se jen na ně. Setkáváme se s nimi, sdílíme informace, ale jinak jdeme trochu svojí cestou, jsme občanská iniciativa.

Jako Asociace podnikatelů a manažerů připravujeme analýzy chování jednotlivých politiků a úředníků v této věci, domníváme se, že je protizákonné a možná i protiústavní, aby politik a vysoký úředník prosazovali přijetí zákona pomocí lží. Jsem schopen dokázat, jaké konkrétní lži používají, aby podporovali a prosadili elektronickou evidenci tržeb. Půjdeme tou cestou, že na ně budeme vytvářet tlak, budeme například žádat premiéra Sobotku, aby zákon ze sněmovny stáhl, i když trošku nečekám, že to udělá, budeme připravovat analýzy pro stížnost, případně žalobu na Nejvyšší správní soud, protože například to, že jsou vypisována výběrová řízení ještě před tím, než je zákon přijat, je podle mého názoru protizákonné. Budeme zjišťovat, jestli některé části zákona nejsou dokonce protiústavní, my se domníváme, že ano. Jestli ten zákon bude přijat, a já doufám, že ne, tak to tím neskončí. Navíc, a to je podle mne zásadní, princip proporcionality českého práva říká, že slabší musí být chráněn, že když jsou pochybnosti, jsou vždycky ve prospěch slabšího. A především, to se týká například zákona o správě daní a poplatků, že když má stát nějaké nástroje výběru daní, musí používat ty nejmírnější a ty, které už dostupné jsou. Není oprávněn navyšovat a vršit jakékoli nástroje, a především ne takové, které zasahují do svobody podnikání, do svobody občana, protože i podnikatel je občan, což se zřejmě politikům nelíbí. Stát prostě nemá právo dělat cokoli. A my jsme přesvědčeni, že snaha o prosazení elektronické evidence tržeb je zcela zjevná zvůle státní moci a proti té se chceme bránit.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Libuše Frantová

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč se nemůžete domluvit????????????????

Pane poslanče, ANO nevolím, jsem volič SPD, ale Vás osobně uznávám a vím, že jste pro lidi udělal mnoho dobrého. Vysvětlete mi prosím, proč se nemůžete domluvit na účinné spolupráci s SPD? Je to tím, že SPD je jednoznačně na straně národa a slušných lidí, zatím co ANO to hraje na všechny strany? Neb...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

20:10 Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

„Dokonalý Sherwood! Důsledek nekoordinované a řekl bych přespříliš velkorysé vítačské politiky,“ řík…