Jablonec nad Nisou: Planeta Jablonec umožní sdílet elektřinu

22.06.2024 16:09 | Tisková zpráva

Zastupitelstvo schválilo založení spolku Planeta Jablonec – energetické společenství, z.s., a členství města v něm. Dále schválilo uzavření Memoranda o spolupráci na projektu energetického společenství. Nové energetické společenství bude neziskovou právnickou osobou, jejímž primárním účelem bude zajistit možnosti sdílení elektřiny.

Jablonec nad Nisou: Planeta Jablonec umožní sdílet elektřinu
Foto: mhdvmb.cz
Popisek: Jablonec nad Nisou

Na konci roku 2023 byla schválena novela energetického zákona, která zavedla komunitní energetiku, známou jako Lex OZE II. Účinnosti nabyla 1. ledna 2024, přičemž klíčové ustanovení o sdílení elektřiny nabude účinnosti 1. července 2024. Sdílení elektřiny umožní výrobci elektřiny, například obci, sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren mezi svými odběrnými místy, jako jsou školy a úřady.

„Právě ke sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů připravuje Jablonecká energetická, a.s., jejímž jediným akcionářem je statutární město Jablonec nad Nisou, založení energetického společenství, na nějž hodlá požádat o dotaci z prostředků Národního plánu obnovy s termínem podání žádostí do 31. července 2024. K žádosti o dotaci je nutné doložit dokument potvrzující vznik projektového partnerství,“ vysvětluje Petr Roubíček, náměstek pro správu majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, s tím, že JE, a.s., připravila memorandum o spolupráci a mezi zájemci o členství jsou například jablonecké mateřské a základní školy i nemocnice.

Lex OZE II a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů určují, kdo může být plnoprávným členem energetického společenství. Těmi mohou být město Jablonec nad Nisou a jeho příspěvkové organizace. Obchodní společnosti ovládané městem mohou být pouze neprivilegovanými členy. Spolek založí tři plnoprávní členové: statutární město Jablonec nad Nisou a dvě fyzické osoby, v pozici neprivilegovaných členů budou členy společnosti JE, a.s., a Technické služby Jablonec nad Nisou (TSJ).

„Založení spolku se předpokládá v létě 2024, pak bude moci požádat o registraci u Energetického regulačního úřadu,“ doplňuje náměstek Roubíček a dodává, že pak budou moci do energetického společenství přistoupit další členové, zejména příspěvkové organizace města.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PVTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ostrava: V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

16:14 Ostrava: V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních ce…