Praha 5: Přednáška seniorům poradí a pomůže před telekomunikačními „šmejdy“

15.03.2017 11:30

V Komunitním centru Prádelna na pražském Smíchově bude 15. března v rámci Mezinárodního dne spotřebitelských práv probíhat Telekomunikační akademie. Na podrobnosti jsme se zeptali radního JUDr. Petra Lachnita (ANO).

Praha 5: Přednáška seniorům poradí a pomůže před telekomunikačními „šmejdy“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Lachnit

Přednáška se koná 15. března, bylo toto datum vybráno úmyslně?

Ano, každoročně si totiž právě 15. března připomínáme Mezinárodní den spotřebitelských práv, neboť v tento den  roku 1962  vyhlásil J. F. Kennedy čtyři základní teze spotřebitelských práv.  Jednalo se o tyto čtyři základní spotřebitelská práva: právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo na výběr (tzv. právo volby), právo být slyšen (což se týká hlavně reklamací). Na základě této události byl v roce 1983 ustanoven Světový den práv spotřebitelů, který zavedla Celosvětová spotřebitelská organizace (Constumers International) a zároveň doplnila Kennedyho čtveřici práv o další čtyři práva: právo na uspokojení základních potřeb (jídlo, pití apod.), právo na náhradu, právo na spotřebitelskou výchovu a právo na zdravé životní prostředí.

Jelikož v dnešní společnosti zaujímá každý, minimálně v nějakých aspektech, roli spotřebitele, je v zájmu nejširší veřejnosti posílit znalost svých práv, což se týká také důležité oblasti uzavírání smluv, kde neznalost a ukvapenost nikoho neomlouvá. Novodobým fenoménem s tímto tématem úzce souvisejícím jsou předváděcí akce, které zneužívají zejména seniory. Nejedná se tak pouze o práva, ale také reklamace, bezpečnost, dostupnost informací, vzdělávání spotřebitelů a zdravé životní prostředí.

Co bude náplní samotné přednášky?

Přednáška je součástí projektu Českého telekomunikačního úřadu, který nese název Telekomunikační akademie, a jehož prostřednictvím se seniorům nabízí pomoc v orientaci v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací. Pro návštěvníky bude připraven asi hodinový informační program, ve kterém dostanou rady, jak uzavírat smlouvy s operátory, na co si dávat pozor, jaké jsou oblíbené triky operátorů, jak reklamovat služby operátorů,  dále se jim poskytnou informace o tzv. barevných linkách, asistenčních telefonních linkách či speciálních tarifech pro operátory. Probírat se tedy budou jednak témata, se kterými se člověk nejčastěji v rámci telekomunikací setkává a nemusí si být vždy jistý správným postupem - jak si vybrat operátora, jaké jsou výhody různých typů smluv, jaká cenová zvýhodnění existují pro seniory apod. Druhou tematickou oblastí, na kterou bude kladen zvláštní důraz, jsou situace, jejichž neobratné řešení může život a především rozpočet seniorů značně zkomplikovat. Někdy jsou to třeba nabídky zcela nevýhodné a klamavé, jindy naopak i celkem seriózní a obecně výhodné, ovšem šité na míru někomu se zcela jinými požadavky a potřebami. Každý návštěvník obdrží informační materiály a samozřejmě významný prostor bude věnován konkrétním dotazům a problémům samotných návštěvníků.

Jedná se o pouze o jednorázovou akci tohoto druhu?

V žádném případě, semináře a svým způsobem osvětové přednášky pro seniory jsou součástí dlouhodobé koncepce komunitního centra Prádelna. Klíčovým problémem současných seniorů totiž nebývají v první řadě finanční a zdravotní potíže, byť samozřejmě i ty se jich často dotýkají, nýbrž především pocit osamělosti, touha po kontaktu a komunikaci, což bývá především tím důvodem, proč se nechají nalákat na pochybné výlety, předváděcí akce a podobné programy maskující nevýhodné obchodní nabídky. Ze zkušenosti víme, že už samotná existence a činnost komunitního centra a podobných zařízení představuje v praxi tu nejlepší prevenci proti těmto tzv. šmejdům a proti úspěchům jejich nekalých obchodních praktik. Návštěvníci komunitního centra totiž vytvářejí onu komunitu naplňující potřebu kontaktu, dalšího vzdělávání apod. a zároveň poskytující příležitost přispět svými schopnostmi a dovednostmi ku prospěchu celku. A zvyšování povědomí o spotřebitelských právech stejně jako rozšiřování znalostí v této oblasti tento efekt „rezistence vůči šmejdům“ ještě posiluje.

Kromě toho jsem osobně již v roce 2013 právě v Komunitním centru Prádelna inicoval vytvoření podpisového místa Petice proti šmejdům, v následujícím roce zde vzniklo poradní místo sdružení Spotřebitel.net, které se zabývá ochranou spotřebitelů atd. Přednáška Telekomunikační akademie je tak dalším logickým pokračováním tohoto směru fungování.

reklama

autor: PV

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

ekošílenci

Často mluvíte o ekošílencích a fanaticích. Myslíte, že jde toto šílenství ještě nějak zatavait? Co čekáte, že přijde s volbami? Posílí tito šílenci nebo naopak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Cheb: Lávka na Švédský vrch už slouží občanům

16:29 Cheb: Lávka na Švédský vrch už slouží občanům

Ve středu 27. 9. 2023 byla slavnostně zprovozněna lávka na Švédský vrch. Téměř po sedmi letech byla …