Znojmo má novou vyhlášku – o veřejném pořádku

31.05.2013 13:46

Nová vyhláška města Znojma řeší veřejný pořádek na veřejných prostranstvích, ochranu nočního klidu a stanovuje limity při provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků.

Znojmo má novou vyhlášku – o veřejném pořádku
Foto: znojmocity.cz
Popisek: Letecký pohled na centrum města Znojmo
reklama

„Nově se například reguluje noční klid na předzahrádkách restaurací a hotelů. Svoboda podnikání a pohodlí turistů je jen jedna stránka mince, ta druhá je právo těch, kteří bydlí v blízkosti těchto zařízení. I ti mají právo se dobře vyspat,“ upřesňuje starosta Vlastimil Gabrhel. Její plné znění je k dispozici na www.znojmocity.cz v sekci Město a samospráva/Právní předpisy města. Vyhláška č. 2/2013 o veřejném pořádku je účinná od 18. května 2013.

Znojemské zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Města Znojma, která obsahuje v úvodní části právní regulaci oblasti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a nočního klidu. Město Znojmo doposud takovou vyhlášku nemělo.  V druhé části vyhláška stanoví také pravidla pro zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků, kterou po osmi letech platnosti původní vyhlášky město novelizovalo a upřesnilo.

Možnost stanovit jistá omezení k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dává obcím zákon o obcích a rozsah této pravomoci aprobuje ve svých nálezech Ústavní soud až do té míry, že je obec v krajním případě oprávněna omezit provozní dobu některých zařízení, která vytvářejí podhoubí porušování veřejného pořádku. Zejména je možné stanovit, které činnosti lze vykonávat pouze na místech a v čase vyhláškou určených nebo se dá vymezit, na kterých místech jsou takové činnosti zakázány. Jde o záležitosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci či být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Obec si může rovněž stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.

Na rozdíl od dosud platné obecně závazné vyhlášky, která se zabývala touto problematikou, má ta nově schválená širší působnost. Stanovuje totiž také opatření, která mají zajistit noční klid, soukromí, nerušené užívání domovů jejich obyvateli a podobně.

Noční dobou se přitom rozumí doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Ve dnech, které předcházejí dnům pracovního volna v měsících červenec a srpen je to doba od 23.00 hodin do 06.00 hodin. V tomto čase je každý povinen zachovávat noční klid, není-li zákonem stanoveno jinak. Co se týče časového omezení akce, neplatí stanovená doba nočního klidu pro dny Znojemského historického vinobraní, Silvestr a Nový rok. Výjimku může dostat i akce, jejíž význam přesahuje hranice města.

Co se rozumí rušením nočního klidu? Je to činnost, jež v těchto vymezených časech způsobuje hluk a „jeho důsledky působí na veřejné prostranství nebo pronikají do objektů právnických a fyzických osob odlišných od osoby původce hluku“. To může být například hluk pronikající do sousedova bytu. Veřejným prostranstvím se přitom myslí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Za hluk, který vychází z provozoven služeb, restauračních a pohostinských provozoven a obdobných zařízení, odpovídá přitom provozovatel. Také pro předzahrádky hotelů, restaurací a ostatních pohostinských provozoven, které jsou pod širým nebem v zastavěné části města, platí povinnost dodržovat noční klid v časech uvedených výše. Toto omezení se nevztahuje na průmyslové zóny, které jsou ohraničené ulicemi Průmyslová, Kotkova, Družstevní a Dobšická.

Vyhláška řeší také podmínky pro organizování a provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků. Jde zejména o koncerty, hudební produkce s tancem, diskotéky a další hudební produkce živé i reprodukované hudby, produkce lunaparků a podobně. Takové produkce jsou přístupné neurčitému počtu osob a pořádají se na veřejných prostranstvích, ale i na pozemcích fyzických nebo právnických osob, často pod širým nebem. Ani tyto akce nesmí narušovat veřejný pořádek a noční klid. Pořadatel veřejnosti přístupných kulturních podniků musí dodržovat závazné podmínky, které stanovuje vyhláška. Například je nutné zajistit dostatečnou pořadatelskou službu a zajistit dodržování čistoty a hygieny v místě konání.

Důležité je, že pořadatel takového podniku je povinen oznámit městskému úřadu nejpozději deset dnů před konáním akce datum a místo, předpokládaný počet účastníků, pořadatelskou službu a přesně identifikovat pořadatele a druh akce.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: znojmocity.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zlín: Z projektu „Tvoříme Zlín“ již vzešlo třináct realizovaných nápadů. Na dalších se pracuje

7:34 Zlín: Z projektu „Tvoříme Zlín“ již vzešlo třináct realizovaných nápadů. Na dalších se pracuje

Třetí ročník Tvoříme Zlín, kde mohou sami Zlíňané rozhodovat o proměnách veřejného prostoru, zná své…