Hnyková (Úsvit): Kdo bude v dětských skupinách hlídat kvalitu výchovy?

26. 3. 2014 13:06

Řeč na 7. schůzi PS PČR dne 26. 3. 2014.

Hnyková (Úsvit): Kdo bude v dětských skupinách hlídat kvalitu výchovy?
Foto: Archiv JH
Popisek: Jana Hnyková
reklama

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk číslo 82.

V úvodu bych chtěla říct, že poslanci hnutí Úsvit propustí tento návrh do druhého čtení, ale dovolte mi sdělit názor i z jiného pohledu na tento návrh zákona a poukázat na některé věci v něm.

V návrhu zákona je, že služba péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytovaná mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřená na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

V paragrafu 21 tohoto zákona o kontrole se píše, že kontrolu plnění podmínek provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce a hygienické požadavky na prostory a na provoz kontroluje hygienická stanice. Ale já se ptám, kdo bude kontrolovat plán výchovy, rozvoj schopností se zaměřením na formování osobnosti dítěte? Je to přece vysoce odborná činnost a zvlášť u dětí do 6 let věku.

Návrh zákona zavádí nový typ služby v hlídání dětí a cílem nové právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti - zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, dosud právně neregulovanou. Konkrétní podmínky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Tímto se umožní i zapojení zejména zaměstnavatelů jakožto poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do poskytování péče o děti zaměstnanců, dále obcí, krajů a rodinných, nestátních, neziskových organizací.

Vše by bylo v pořádku, kdyby tyto alternativy vznikaly především tam, kde je nedostatek míst v mateřských školkách, ale to zákon neomezuje. A zde vyslovuji svoji obavu - zdůrazňuji obavu - se zavedením (ze zavedení?) alternativní péče o děti, kterou chtějí předkladatelé řešit nedostatečnou kapacitu současných služeb péče o děti, to je nedostatek míst v mateřských školkách. Všichni víme, jak přísná kritéria musí splňovat mateřské školky. Je jasné, že splňovat všechny podmínky je náročné nejen finančně, ale i po odborné stránce. Ale je to tak správné. Pedagogičtí pracovníci mají v rukou osobnosti, které formují a vychovávají. A znovu vyslovuji obavu, aby alternativní péče o děti se nestala péčí stálou a převažující v České republice i na místech, kde je dostatek míst v mateřských školkách. Nemám nic proti tomu, aby se vraceli rodiče dříve do pracovního procesu a snížilo se tak riziko ohrožení chudobou pro nedostatek příjmů, aby měli postaráno o děti. A věřím, že to předkladatelé myslí opravdu vážně, že je to jen přechodná alternativa péče o dítě, protože sami víme, jak se bude vyvíjet demografie v naší zemi. My všichni bychom se měli zasadit, aby byl dostatek míst v mateřských školkách a věnovat na vzdělání našich dětí dostatek finančních prostředků. Dokonce by se mi líbil i návrh, aby poslední rok před vstupem do základní školy byla docházka do mateřských školek povinná a v rámci základní školy.

Proč vyslovuji svoji obavu zde? Po zkušenostech v práci v sociálních službách a některých směrech řešení mám opravdu obavu, aby alternativní péčí nebylo nahrazeno to, co se tady po léta budovalo, a tím mám na mysli mateřské školky, které připravují děti na vstup do školy a učí je mnohému důležitému. Nebudu tady ani připomínat, jak důležitý je vývoj dítěte do 6 let věku a jak je potřebné důsledné pedagogické vedení těchto dětí. Mnozí z nich dostávají kvalitní základy právě v mateřských školkách. Není žádným tajemstvím, kolik dětí má různé vývojové poruchy, vady řeči, které se vyskytují u dětí v posledních letech čím dál častěji. A zde hrají roli nezastupitelnou úlohu především rodiče a pak pedagogičtí pracovníci v mateřských školkách, kteří dítěti pomáhají v odbourání těchto poruch.

Hnutí Úsvit přímé demokracie prosazuje a bude prosazovat tradiční rodinu. Musíme si říci, že poslední články v tisku o tom, že by ženy měly zůstávat na mateřské pouze jeden rok a pak výchovu a péči o dítě předat do cizích rukou, se mi zdá v naších poměrech naprosto scestné.

V závěru bych chtěla dodat, že bych nerada, kdybychom si po čase připomínali jednu známou repliku paní Stely Zázvorkové z filmu Pelíšky o tom, že skláři nebudou mít co žrát. V našem případě by těmi skláři byli pedagogičtí pracovníci v mateřských školkách.

Děkuji vám za pozornost, vážené dámy a vážení pánové.

Dovoluji si ještě z tohoto místa reagovat na výtku pana poslance Kalouska z minulého týdne a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla vyřídit panu Kalouskovi, že jsem si tento příspěvek připravovala sama. Dále bych mu chtěla vzkázat, že asi nikdy nebudu dosahovat jeho řečnických kvalit, ale budu usilovně na tom pracovat. A jako člověk přiznávám, že mám někdy i trému z toho postu, který tady zastupuji.

A v úplném závěru bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla vzkázat panu Kalouskovi, že jsem velmi ráda, že tady je. O to více si vážím lidí milých, příjemných a slušných, s kterými se zde setkávám. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PSP ČR
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Hájíme naše farmáře a odmítáme dvojí kvalitu potravin

22:08 Vích (SPD): Hájíme naše farmáře a odmítáme dvojí kvalitu potravin

Minulý týden se SPD povedlo prosadit ve Sněmovně jedno ze zásadních programových témat, které omezuj…