Martan (SPOZ): Volte ty, kteří chtějí zelené lesy Šumavy

18.08.2020 7:37

Byl jsem iniciátorem demonstrace "Zachraňme prales a lesy na Boubíně", která se uskutečnila 12. 8. 2020 ve Vimperku před Správou NP a CHKO Šumava. Cílem bylo poukázat na na stav poškození a ohrožení lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales

Martan (SPOZ): Volte ty, kteří chtějí zelené lesy Šumavy
Foto: archiv
Popisek: Petr Martan

Na demonstraci jsem v projevu řekl: Sešli jsme se zde před budovou Správy Národního parku a CHKO Šumava, abychom tomuto správci ochrany přírody vyjádřili nedůvěru.

Vyčítáme jim, že nebyli schopni řádně ochránit Boubínský prales a okolní Národní přírodní rezervaci uchovat ve stavu v jakém jim byla předána předchozími generacemi.

Vyčítáme jim, že brání efektivní ochraně lesů, která je nutná k zachování vzrostlých lesů v obrovském lesním komplexu hory Boubín, která plní všechny blahodárné funkce. Aby oplocený prales (47 ha) zůstal tím co byl a jako bezzásahový, tak se vždy muselo zasahovat proti kůrovci v širokém okolí. Lesníci dokázali, že i motorová pila je nástrojem ochrany přírody.

Po r. 2002 začala pronikat do státní správy ideologie, která opovrhovala lesníky a zasahováním. Výsledkem několika hazardních správních rozhodnutí od této doby je prales jako buková monokultura - a ne přirozená směs dřevin s převahou smrku ve stáří až 500 let. To již není evropský unikát. To jim vyčítáme. Přeměna pralesa a okolní rezervace (670 ha) není výsledkem moci přírody - je výsledkem zdivočelé státní správy zde v této budově.

Z demonstrace vzešla "Vimperská výzva" adresovaná Vládě ČR, MŽP, Správě NP a CHKO Šumava. Výzva mimo jiné obsahuje požadavky:

Aby Státní správa ochrany přírody zrušila rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020, které je nezákonné, protože je vydáno v rozporu s plánem péče z r. 2015 a nereflektuje současnou kalamitní situaci v ČR. Uvedené rozhodnutí je špatné, protože:

- Brzdí a znemožňuje účinné zásahy proti kůrovci.

- Nově rozšířené bezzásahové území o rozloze 55 ha má zásobu smrku atraktivního pro kůrovce v řádech tisíců kubíků. Po jejich přeměně v kůrovcové souše spolu se soušemi na ostatním území rezervace lze očekávat, že v NPR a v jejich okolí bude napadeno několik tisíc hektarů vzrostlých lesů. Výsledkem rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava je již v současné době odumření téměř všech smrků v oploceném pralese.

- Z důvodu velkého množství odumřelých stromů v bezzásahové části dojde k uzavření turistické stezky v úseku jezírko - Knížecí cesta kolem oplocení pralesa na vrchol Boubínu; nebo kácení stromů v oplocené části pralesa z důvodu ohrožení životů veřejnosti.

Petr Martan

  • SPOZ
  • Bez politické příslušnosti
  • zastupitel obce

Výzva požaduje, aby Státní správa ochrany přírody vydala nové rozhodnutí o NPR Boubínský prales, které odpovídá objemu napadeného dřeva a povede k účinným zásahům na zastavení gradace kůrovce.

- Žádné dříví se nebude přibližovat ani odvážet a tak do NPR nevjede žádný mechanizační prostředek (mimo cesty). Tím nebude nijak les poškozen.

Chce to změnu - ale ne Piráty

Naprostá většina veřejnosti chce i nadále chodit kolem oploceného Boubínského pralesa (47 ha) a v něm VIDĚT STAV ve vrcholné fázi vývoje lesa (tj. přirozená směs dřevin s převahou smrku ve stáří až 500 let) - a NE PROCESY, které tam probíhají (tj. mladý les s převahou buku). Na takovou podobu pralesa s okolním kulturním lesem je široká společenská objednávka a ne na podobu velkoplošné divočiny, které je v NP Šumava 29 000 ha.

Výsledkem zdivočelé státní správy ochrany přírody jsou stovky suchých stromů kolem turistické cesty v úseku jezírko - kolem oplocení pralesa, které ohrožují život cca 90 000 turistů, kteří tudy ročně projdou. Po uzavření cesty bude putování na vrchol Boubínu o 3 km delší.

Tímto chci občanům připomenout, že téma zničených lesů Šumavy a Boubínu jsou také součástí programu hnutí Změna 2020 ve volbách do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Deset let působení Jiřího Zimoly jako hejtmana a kandidáti Změny 2020 jsou čitelní veřejnosti i v tom, že odmítají bezzásahovou politiku NP a CHKO Šumava.

Veřejnosti čitelní se však staly i členové České pirátské strany, kteří se radují ze suchých lesů v parku a na Boubínu. A nejen to. Ideologickým cílem Pirátů je prosadit "ostrůvky divočiny o rozloze min. 1 000 ha" na území celého Jihočeského kraje. Proto, CHCE TO ZMĚNU, ale bez Pirátů.

Petr Martan, kandidát za ZMĚNU 2020
poradce v lesnictví a životním prostředí.

Převzato z Profilu.

reklama

autor: PV

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Pražská koalice sestavená na vládním půdorysu Pražanům žádné výhody nepřináší

23:02 Prokop (ANO): Pražská koalice sestavená na vládním půdorysu Pražanům žádné výhody nepřináší

Mimořádná pražská rada dnes měla na programu jediný materiál k nákupu budovy pošty v ulici Na Strži …