Ministr Síkela: Žádné veto. Nikdo nemá právo prosazení veřejného zájmu zablokovat

15.11.2023 15:02

Projev na 82. schůzi Poslanecké sněmovny 15. listopadu 2023 k vládnímu návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Ministr Síkela: Žádné veto. Nikdo nemá právo prosazení veřejného zájmu zablokovat
Foto: ČT24
Popisek: Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní konstruktivní debatu k vládnímu návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Všichni si uvědomujeme, že jádro je a bude jedním z pilířů české energetiky. Abychom jeho potenciál rozvíjeli a investovali do naší budoucnosti, je třeba zajistit bezpečné a hlubinné úložiště. Díky němu totiž budeme moci prodloužit životnost stávajících bloků, začít s výstavbou nových zdrojů a také využívat malé a střední modulární reaktory. Jen díky tomu zajistíme dostatek energií a budeme odpovědní budoucím generacím. Hlubinné úložiště je řešení, které nám umožní bezpečné ukládání vysokoaktivního odpadu a předpoklad pro rozvoj jaderné energetiky u nás - rozvoj oblasti, která je klíčová pro posilování energetické bezpečnosti a nezávislosti.

Uvědomuji si, že jde o velmi důležité a zároveň citlivé téma. Proto jsem rád, že návrh zákona, včetně pozměňovacích návrhů, ke kterým zaujmu souhlasné či neutrální stanovisko, povede k naplnění ustanovení § 108 odst. 4, atomového zákona, tedy aby všichni dotčení měli právo, aby všechny relevantní argumenty a zájmy byly pečlivě zváženy a zohledněny.

Zákon dále umožní vládě rozhodnout o dodatečných kompenzacích pro dotčené obce tak, aby mohly být vyrovnány dopady související s umístěním hlubinného úložiště. Zároveň bych rád uvedl, že jsem připraven s dotčenými obcemi ze čtyř potenciálních lokalit diskutovat o podobě příspěvků z jaderného účtu, daných (?) zákonem a souvisejících se stanovením průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, to jest za účelem připravovaných geologických průzkumů, a to včetně možné úpravy těchto příspěvků. Například aby jejich výše nastavená už v roce 2016 odrážela i vývoj cenové hladiny v posledních letech.

Je zřejmé, že pozměňovací návrhy s právem veta pro obce, tedy takzvaný finský model, nenalezly podporu, a to zejména s ohledem na to, že by mohlo dojít k zablokování naplnění veřejného zájmu vysoké míry důležitosti. Takto hovoří o úložišti radioaktivního odpadu Nejvyšší správní soud. Ten konstatoval, že nikdo nemá právo prosazení veřejného zájmu, například vybudování trvalého úložiště, zabránit jen proto, že jeho případné negativní dopady nechce ve své blízkosti, takzvané Not In My Back Yard, NIMBY, pojem, který vznikl ve Spojených státech na začátku osmdesátých let. Vládní návrh a výsledek dosavadních jednání na půdě Sněmovny o otázce práva veta pro dotčené obce tedy potvrzují model, který funguje například v Německu, Francii či Švýcarsku.

Důležité je si také uvědomit, že cílem tohoto zákona není urychlení výstavby hlubinného úložiště. Často dochází k jeho nesprávnému spojování s naplněním kritérií takzvané taxonomie udržitelných financí Evropské unie. My naopak zavádíme zvláštní postupy a prodlužujeme lhůty, abychom zajistili co nejvyšší možnou míru zapojení, respektive respektování zájmů obcí a jejich obyvatel. Jedná se o splnění mnohaletého dluhu vůči dotčeným obcím, které přijetí tohoto zákona očekávají.

Na závěr bych rád zdůraznil, že hlubinné úložiště je jediným konečným řešením, na kterém se shodla odborná veřejnost pro specifické typy odpadů, které na našem území vznikají, a povinností státu je se o ně postarat. V posledních týdnech jsme celý program nakládání s radioaktivním odpadem v České republice podrobili mezinárodní kontrole, jak ostatně po nás požaduje evropská směrnice Rady 2011/70/Euratom.

Celý program v tomto mezinárodním posouzení obstál a aktivity, které nabízí a připravuje Správa úložišť radioaktivních odpadů či MPO, včetně zapojení dotyčných obcí, byly hodnoceny pozitivně. Toto vysvědčení nám vystavila Mezinárodní agentura pro atomovou energii v misi Artemis a na jejích závěrech se budeme schopni nadále zlepšovat. Děkuji vám za pozornost a za odpovědnou a věcnou debatu.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

8:17 Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

Co je vlastně cílem politiky Green Deal, Agenda 2030 a Migračního paktu? Destrukce a sebevražda Evro…