Ministryně Černochová: Jde i o řadu dalších odborností, o které má armáda zájem

09.02.2023 21:09

Projev na 52. schůzi Poslanecké sněmovny 9. února 2023 k zákonu o obraně

Ministryně Černochová: Jde i o řadu dalších odborností, o které má armáda zájem
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Děkuji, pane místopředsedo. Já se to pokusím brát postupně.

V první řadě bych chtěla poděkovat za to, že ta debata tady probíhá docela konstruktivně, a určitě i se budu snažit teď ve své řeči některým kolegům odpovědět na jejich otázky.

Možná úplně před závorku a před ta jména diskutujících bych řekla, že tady to není nějaká nová norma, která by vlastně byla kolegům zejména z výboru pro obranu předkládána až teď. My jsme s kolegy z výboru pro obranu diskutovali ty naše záměry, zvali jsme je opakovaně i na schůzky, kde jsme jim prezentovali, co má být obsahem těchto legislativních změn, takže proto tedy i jsme si troufli dát ten návrh devadesátky. Já naprosto respektuji vaši potřebu té debaty tady, takže určitě jsem připravena, jak ve výborech, tak i tady na plénu Sněmovny o těch bodech, které vás zajímají, tu debatu vést. Každopádně jenom jsem tím chtěla říct, že určitě kolegové z výboru pro obranu mi dají zapravdu, že byli informováni o tom, co je v tom předkladu a čeho se to bude týkat.

Nyní mi, prosím, dovolte tedy postupně tady říkat k jednotlivým vystupujícím nějaký komentář. Určitě souhlasím s panem předsedou klubu SPD Fialou, že širší debata je potřeba. Budeme, povedeme jí na výborech. Rozhodně se chci důrazně ohradit proti tomu, co vlastně říkali skoro všichni kolegové z SPD, že tyto normy nějakým způsobem zapojují Českou republiku do válečného konfliktu. Není to tak a jediný, kdo chtěl Českou republiku zapojit do válečného konfliktu, byl pan poslanec SPD Kobza, který chtěl vyslat české vojáky na Ukrajinu. Vzpomeňte si tady na to, bylo to řečeno tady na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání mandátu našich vojáků do zahraničí. Takže, prosím, ověřte si má slova na stenozáznamu. Byl to poslanec SPD Kobza, který chtěl vyslat české vojáky na Ukrajinu.

K tomu, co tady zaznělo na adresu poradce pro národní bezpečnost, chtěla bych říct, že Tomáš Pojar, pane předsedo Fialo, prostřednictvím pana místopředsedy, není člen ODS. To za prvé. Na rozdíl od vás, který jste dlouhé roky členem ODS byl, takže určitě i víte, že se ty informace dají ověřit a poprosila bych, abychom tady neříkali něco, co není pravda. Samozřejmě, že pokud by pan Tomáš Pojar neměl příslušnou prověrku, a to jste tady také říkali vesměs kolegové z SPD, tak by se prostě ze zákona nemohl seznamovat s těmi utajovanými skutečnostmi. Vždyť ten zákon o nějakém režimu a nakládání s utajovanými materiály je platný, ten se nijak nemění. Tam všechny ty informace, v jakém rozsahu, kdo se může s čím seznamovat, jsou. Takže je zcela logické, že osoba poradce pro národní bezpečnost musí mít prověrku, jinak by žádný dokument nemohl číst. (Ministr Blažek rušivě hovoří s poslanci v přední lavici.) Pavle!

K tomu, co tady zaznělo na adresu naší vlády (Část sněmovny se směje a tleská.) a pana kolegy poslance Vícha - já děkuju za ten vstřícný návrh. Určitě si přečtu a seznámím se i s tím, co mně předal za dokumenty. Vím, že i tohle téma v minulém volebním období pan poslanec Vích opakovaně diskutoval i na výboru pro obranu, kde jsme spolu seděli. Takže tady já určitě se mileráda té debaty zúčastním a přečtu si i záznam z toho semináře, který jsem od něj obdržela.

Tady jenom bych upozornila na to, že se trošku v názorech liší pan předseda klubu SPD Fiala s panem Víchem, protože pan kolega Vích tady zmiňoval, že je podle jeho názoru škoda, že byla zrušena vojenská služba a že vlastně se žádná alternativa potom nepřipravila. A naopak teda pan poslanec předseda klubu SPD Fiala kritizoval odvody a jakékoliv zapojení tedy civilistů do armády.

Anketa

Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech?

11%
85%
hlasovalo: 21816 lidí

K tomu, co tady říkal pan poslanec Ratiborský, to bych jenom zmínila, že ústavní zákon ani nějaké prostě změny ústavy teď nejsou předmětem toho projednání, jak jsme tady o tom diskutovali a určitě diskutovat budeme v dalších čteních. Ta ústava se týká záchrany rukojmí a není to předmětem toho dnešního tisku. Pan poslanec zmiňoval i novelu dvěstědvacetdvojky ohledně těch branných spolků. Tady také se několikrát moji kolegové z resortu Ministerstva obrany sešli se signatáři těchto změn a diskutují se tam nějaké možnosti, které náš resort má. A shodli jsme se, že některé ty věci, které tam jsou uvedeny, tak nejsou připraveny kvalitně a mohou být řešeny lépe. Tady můžu třeba zmínit i přípravu občanů k obraně státu, která by se také dala do nějakého systému zařadit.

K tomu, co tady zaznělo od pana kolegy poslance Ryby. Tady bych tedy ráda zmínila, že je to záležitost, která se netýká pouze Integrovaného záchranného systému, ale jde tady o koordinaci zpravodajských služeb a celého systému. Zřídit poradce podle zákona smysl dává, protože tam budou jasné kompetence a oprávnění v rámci Úřadu vlády. A to posílení role v zákoně je takové, aby měl samozřejmě tento člověk i potřebnou váhu. Tady bych možná jenom připomněla, že to opravdu není nic výjimečného a existuje kolem nás celá řada zemí, která tento institut má. A to dokonce i Ruská federace, to by se mohlo některým kolegům líbit, protože Ruská federace má generálního tajemníka bezpečnostní rady, kterého jmenuje prezident.

Tady bych ještě možná i zmínila, že kolegové z hnutí ANO mají v jejich volebním programu mně blízkou formulaci a vlastně plním jejich volební program tímto návrhem. Dovolte mi to odcitovat, je to váš volební program z roku 2018: Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly. Posílíme spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni. To přesně je ten návrh zákona, takže já děkuju a je fajn, že kromě kolegů z pětikoalice vlastně i zástupci hnutí ANO toho koordinátora ve vašem volebním programu mají.

Tady opravdu ta snaha, aby byl národní bezpečnostní poradce volen parlamentem, je nešťastná. A je nešťastná z toho důvodu, že zpravodajské služby jsou z logiky věci exekutivní záležitost a šéfy zpravodajských služeb také jmenuje vláda po projednání v příslušných výborech. Takže tady samozřejmě ta analogie i s národním poradcem pro bezpečnost je. K tomu, co tady říkal pan kolega Koten, že chybí v České republice šest krajských vojenských velitelství v regionech, v šesti regionech, že chybí krajská vojenská velitelství. Pane Kotene, prostřednictvím pana místopředsedy, nechybí. Prostě v každém kraji je krajské vojenské velitelství a nevím, kde jste k této informaci přišel.

K tomu, co tady říkal pan poslanec Bělica, k tomu zásahu do práv občanů a k té oznamovací povinnosti. Tak tady jenom bych ho chtěla ubezpečit, že tu informovanost nemusíme to dělat absolutně u všech, je to pouze možnost, kterou můžeme využít a nemusíme jí využívat, umožňuje to komunikovat s občany přímo, a to si myslím, že bude pak otázka nějakého jako domlouvání se, jestli to pojmeme tak, aby třeba, jak jste tady říkal i vy, ta generace, pro kterou vlastně ta informace nebyla známá, tak aby jí dostali, anebo vůbec v tomto smyslu to nebude uplatněno.

Co se týče... snad jsem na nikoho nezapomněla. Mám tady pana poslance Zlínského. Tady bych chtěla říct, že, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, mobilizační plány podléhají tomu nejpřísnějšímu utajení, a je tedy poměrně složité vás tady nějakým způsobem komentovat a reagovat na vás. Prostě členové výboru pro obranu měli možnost se s některými plány na utajovaném režimovém pracovišti seznámit a myslím si, že mají jasnou představu, co v těchto plánech je. Ale opravdu to není možné diskutovat na půdě Poslanecké sněmovny. Když jste hovořil o tom formátu digitalizace a o těch informacích, které někde budou uváděny, tady chci všechny kolegy, protože bylo vás víc, kteří jste to zmiňovali, tak bych chtěla všechny ubezpečit, že tato novela byla velice důkladně projednávána s Úřadem pro ochranu osobních údajů a s Ministerstvem vnitra. A je pro ně komfortní.

Takže není tam žádný rozpor s Úřadem pro ochranu osobních údajů ani s Ministerstvem vnitra. A občané samozřejmě budou dostávat informace, že se přihlásil někdo, aby zjistil jejich nějaký osobní údaj a tuto informaci využil. Děje se to už dnes zcela běžně u jiných úřadů. Bude to možné uplatňovat i v tomto případě.

Pan poslanec Zlínský také hovořil o tom institutu předurčení. Tady bych chtěla říct, že Sněmovna může mimořádné opatření vlády, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, zrušit do 30 dnů ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. A před uplynutím této lhůty nelze vojáka v záloze povolat k výkonu vojenského cvičení, takže nemusíte mít žádnou obavu, že by někdo byl k něčemu nucen.

K debatě, kterou tady vlastně vedl pan poslanec Rozvoral z SPD, opět tedy diskutoval otázku poradce pro národní bezpečnost, to už jsem na ty dotazy odpověděla. Zatažení do války na Ukrajině. Nikdo nezatahuje Českou republiku ani její občany do války na Ukrajině, ba naopak. Snažíme se, my jako Česká republika, udělat všechno proto, abychom měli nějaké možnosti v případě, že skutečně se na té druhé straně, na východě od nás, některé věci budou posouvat směrem k naší zemi, tak abychom my byli schopni reagovat. Přece byste si nepřáli, aby se Česká republika dostala do podobné pozice, jako za doby Československa, kdy vlastně nebylo možné mít vůbec ani některé informace, které by možná pomohly a vrátily tehdy to rozhodnutí, mluvím o rozhodnutí, ať už tedy způsobené mnichovským diktátem nebo potom ty následné kroky. Takže tady opravdu já velmi důrazně odmítám to, že bychom změnou legislativy, komplexní změnou legislativy zatahovali Českou republiku a její občany do války na Ukrajině.

Kolega Rozvoral měl i konkrétní otázku, která se týkala zkrácení povolávacího rozkazu na tři dny. Zmiňoval to tady, že to je tedy velká změna. Tak to bych chtěla ubezpečit pana kolegu Rozvorala, že to platí pouze pro aktivní zálohy v krizových situacích a pro vojáka v záloze, nikoliv v aktivní záloze. To pak platí pouze v případě, pokud by s tím souhlasil a pouze na území České republiky. Já doufám... ještě mi dejte minutu, že jsem zodpověděla snad všechny otázky, které tady zazněly. Možná ještě k tomu dobrovolnému předurčení, k čemu to dobrovolné předurčení je dobré.

My chceme nabídnout možnost přispět k obranyschopnosti země i těm lidem, kteří z pracovních, studijních, rodinných důvodů nemohou vstoupit do aktivní zálohy nebo se stát vojáky z povolání. A tito lidé dobrovolným předurčením de facto deklarují, že v případě krize je ten stát s jejich souhlasem, protože oni ten souhlas dali, může povolat. A toto dobrovolné předurčení chceme i využít k tomu, abychom zlepšili náš kontakt s některými profesemi, kterých je v armádě nedostatek. Samozřejmě zmíním IT specialisty a techniky obecně. Ale jde i o řadu dalších odborností, o které má armáda zájem. Opakovaně jste tady v této souvislosti zmiňovali nějaké Svazarmy, které vlastně zaštítily různé hobbisty, ať už prostě kynology, parašutisty, piloty, to je vlastně podobné. Tady budeme mít v případě těchto profesí informaci o tom, že ti lidé například umí řídit nákladní automobil, ti, kteří se dobrovolně přihlásí k tomu předurčení. Protože potýkáme se v celé naší společnosti i s nedostatkem například těchto řidičů. Takže to opravdu budou důležité informace, které ten stát vlastně bude mít možnost získat, a já si myslím, že je to v pořádku, že by ten stát tyto informace měl mít. Když například vy jste to nezmínili, ale může ten dotaz někde padnout, jestli třeba budeme mít i zájem o legální držitele zbraní. Samozřejmě.

U nich je výhoda a velká výhoda, že o těchto lidech stát už informace má. Protože stát vydává prostřednictvím Ministerstva vnitra a policejního orgánu, vydává zbrojní průkazy. Ale samozřejmě, my budeme rádi, pokud tito lidé se nechají dobrovolně předurčit a dají tím i najevo právě tu svojí vůli k té ochotě pomoci vlasti v případě potřeby. My nechceme prostě nikoho nutit k věcem, které, zaplať pánbůh zatím, snad nejsou ani na pořadu dne, protože jak jsem říkala, Česká republika chce si vytvořit podmínky pro to, abychom byli bezpečnou zemí, zemí, která je schopná reagovat na věci, které se dějí nedaleko od nás velice rychle a štěstí přeje připraveným.

Ještě tady byly nějaké dotazy na ty technické změny, na ty vlaky. Myslím, že to zmiňoval pan poslanec Fiala. Tady bych jenom také chtěla ještě uvést na pravou míru jeho slova, protože s vlakem, který převáží vojenskou techniku, se lze setkat již nyní, to není nic nového. Ale ta nová legislativa pouze zavádí pojem mimořádný vojenský vlak, který by v případě potřeby dostal na železnici přednost a takto to bylo i diskutováno s Ministerstvem dopravy.

Takže ještě jednou, kolegyně, kolegové, já vám moc děkuju za tu konstruktivní debatu. Těším se na to, že v ní budeme pokračovat, a jsem připravena samozřejmě s vámi tuto normu dále diskutovat, a ještě jednou děkuju za vaše připomínky a pozornost.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

živnostníci

Pane Skopečku, můžete mi říci, co aktuálně děláte dobrého pro živnostníky? A kde berete tu jistotu, že se jich zvýšení odvodů a daní zásadně nedotkne? Za sebe vám sděluji, že dotkne, a dost. Navíc se nás dotknout i další vaše opatření

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš (ANO): Pane premiére, řeknu vám všechny argumenty a vysvětlím souvislosti

15:14 Babiš (ANO): Pane premiére, řeknu vám všechny argumenty a vysvětlím souvislosti

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k otevřenému dopisu premiérovi Petru Fialovi