Zbořil (Svobodní): Proč jako krajský předseda Svobodných neprodlužuji členství v 2015

21.01.2015 18:56

Tento článek jsem napsal, abych předešel špatným interpretacím neprodloužení mého členství, nezaplacením členského poplatku, ve Straně svobodných občanů (Svobodných) pro rok 2015, s předpokladem mého dalšího neangažování se stranickým členstvým v následujících 2 až 5 letech.

Zbořil (Svobodní): Proč jako krajský předseda Svobodných neprodlužuji členství v 2015
Foto: red
Popisek: Logo Strany svobodných občanů

Mé aktivity a činnost u Svobodných

Členem Svobodných jsem od 2.2.2011 a toto členství mi tedy po 4 letech zanikne k 31.1.2015. Jelikož byla Strana svobodných občanů založena 14.2.2009, byl jsem tak jejím členem poslední 2/3 její dosavadní existence. Během této doby jsem byl od 7.6.2011 jedním z 49 členů Republikového výboru (ReV) - od 7.6.2011 do 28.4.2013 jako volený člen a od 29.4.2013 do 29.1.2015 jako nevolený člen z pozice olomouckého krajského předsedy. Být členem ReV, při jeho plném složení, znamená mít cca 2% přímou sílu své názory hlasováním prosazovat a ovlivňovat tak celkovou činnost Svobodných a v dané míře nést také zodpovědnost za stranické (ne)úspěchy.

Kromě vnitrostranických voleb na voleného člena ReV a olomouckého krajského předsedu jsem byl také zvolen v polo-uzavřených primárních volbách (primárkách) za lídra kandidátky pro olomoucké krajské volby 2012 (21.5.2012); za lídra kandidátky pro sněmovní volby 2013 v Olomouckém kraji (3.9.2013) a na 11. místo celorepublikové kandidátky pro volby do Evropského parlamentu 2014 (13.2.2014), přičemž jsem absolvoval několik politických veřejných vystoupení a publikoval politické články v elektronických a tištěných médiích.

Za tyto 4 roky jsem také z dominantní části organizoval a zaštiťoval volební kampaně do krajských, sněmovních, evropských, komunálních i senátních voleb v Olomouckém kraji, díky čemuž jsem získal velké množství jak teoretických znalostí z politického marketingu, public relations, účetnictví, organizací volebních kampaní, tak především praktických zkušeností ze zpětné vazby z kontaktních kampaní od veřejnosti, vyřizováním formálních úkonů na úřadech a od organizací vykonávajícíh pro Svobodné objednávané služby v Olomouckém kraji, přičemž jsem poznal velké množství zajímavých a názorově blízkých lidí po celé republice.

Finanční náklady mého členství v 2011 - 2015

Kromě trávení volného času po práci a o víkendech včetně využívání velké části dovolených na tuto dobrovolnou "politickou činnost", se dají vyčíslit finanční náklady na 4x1 000,- Kč za členské poplatky, 1x10 000,- Kč za dar v roce 2012 pro olomoucké krajské sdružení, cca 9 000,- Kč (15x600,- Kč) za cestovné a náklady na jednáních Republikových výborů a sněmů a cca 7 000,- Kč za jiné výdaje a benzín na projetých cca 2500km - celkem tedy cca 30 000,- Kč.

Důvod pro neprodloužení členství

"Politické aktivity" mi ale v těchto posledních 4 letech zabraly většinu volného času a pokud život rozdělíme na oblast osobní/rodinnou, profesní a občanskou/politickou, tak dané aktivity šly příliš na úkor oblasti osobní/rodinné a prakticky tak prodloužily předchozí jiné 4 leté období dálkového doktorského studia. V průběhu roku 2014 jsem tak dospěl k rozhodnutí, že tuto nerovnováhu musím již v následujících letech vyrovnat a protože nejde dělat věci napůl, tak to musí být způsobem, že se zcela "odstřihnu" a nebudu ani řadovým členem nebo příznivcem.

Následné aktivity při obhajování "svobodné společnosti"

Mým cílem není a nebylo být kariérním politikem, ale osvětou a případným volebním úspěchem získanou "mocenskou pozicí" zastupitele hájit a prosazovat programem Svobodných ideály svobodné společnosti a to bez ohledu zda na úrovni komunální, krajské, sněmovní nebo evropské, kam všude jsem v této době kandidoval. Jako idealista si stále myslím, že zastupitelské funkce mají a mohou být vykonávány paralelně vedle profesního života zdarma s pokrytím nejnutnějších výdajů, tak aby člověk na tyto aktivity také nedoplácel - tzn. Rašínovsky: "Za službu státu se neplatí".

V následujícím období se tak mé činnosti při obhajování "svobodné společnosti" zredukují jen na opravdu okrajové aktivity, jako dokončení několika rozpracovaných článků blogu a po půlročním odstupu také zpracovním věcného vyhodnocení činnosti v rámci Svobodných pro předání získaných zkušeností.

Vybudování stabilní politické strany trvá alespoň 10 let

Svobodní mají teprve 6 rok existence, ale pro některé je to stále jen 9. nejsilnější strana se základní volební podporou 2,5%, která má jednoho europoslance, 76 obecních zastupitelů, cca tisíc členů a cca 2 tisíce příznivců a kdy po úspěchu ve volbách do evropského parlamentu 2014 si tuto základní volební podporu nerealisticky zvedli nad 5% a výše. Nelze než opakovat, že Svobodní rostou svépomocí přirozeně odzdola na dobrovolnících a není to marketingový projekt typu TOP09, VV nebo ANO s počátečním vkladem ve výši desítek milionů, mediálím krytím a prvoplánovými zaštiťujícími osobnostmi. Obdobným stranám v Evropě trvalo 10 až 20 let než se prosadily a stabilizovaly v politickém spektru.

Když jsem já v roce 2011 do Svobodých vstupoval, měli kromě výborného programu jen cca 200 členů, cca 100 příznivců a po sněmovních volbách z roku 2010 jen 0,74% volební podporu. V roce 2012 do krajských zastupitelstev 1,48%, v roce 2013 už 2,46% a ve volbách do evropského parlamentu dokonce i 5,24%. Ano lze předpokládat do předčasných sněmovních voleb v roce 2017 i zisk nad 10%. Proč ne, ale bude to o lidech a rozpočtu.

Buďte také na čas "politikem"

Rád bych tedy tímto motivoval nejen obhájce "svobodné společnosti", kteří váhají se vstupem a angažováním se ve Svobodných, ale každého, ať se alespoň jako já na 4 roky opravdu aktivně politice věnuje a zvýší tak její celkovou úroveň napříč politickým spektrem. I ODS a ČSSD má v okresních městech řádově jen 80 až 100 členů a kdejaký "velrybář" může nejrůznějšími metodami a zmanipulováním několika desítek členů ovládnout danou buňku, která má v moci nejen přerozdělování veřejných zakázek.

Co říci závěrem, abych vás ze své zkušenosti motivoval se stát politikem? Politik je člověk vykonávající veřejnou funkci nebo který na ni kandiduje. Prestiž toho být politikem je mezi lidmi vnímána, jak s nádechem určité předpokládatelné společenské elitnosti, tak s všeobecným znechucením ze stavu její úrovně a jejím výsledkům. Cestu nevidím v tom jako Babiš, který mediálně-účelně prohlašuje, že on politikem není, ale naopak v tom, že se "politiky" stane co nejvíce lidí a jejich vzájemnou soutěží budou vybráni na veřejné funkce ti nejkvalitnější. Takže do důsledku vzato, pokud se někdo tohoto procesu neúčastní, je za jeho finální úrověň také spoluzodpovědný.

V politice nečekejte nadšení a potlesk jako ve sportu. Nikdo nechodí a neplácá politika po ramenou a neříká: "ty jsi to dnes dobře odhlasoval" nebo "vy máte fantastický stranický program, já jsem váš fanda a chodím na všechna veřejná jednání". Spíše si do Vás lidé projektují a konkretizují všechny negativní emoce vůči politikům a že to vy za vše můžete, ať už svým prosazováním toho co je štve nebo neschopností prosadit daný opak. Pokud tedy cítíte nějakou občanskou odpovědnost kam se to jako ČR, EU nebo svět řítíme, tak se do té které strany přidejte, abyste tomu zabránili. Cesty mohou být různé. Nicméně právě u Svobodných je stav díky primárkám a stanovám ze všech stran nejférovější a nejtransparentnější a díky programu a lidem, které oslovuje jeho propagace nejeuforičtější, připomínající "Ron Paul Revolution" v USA.

reklama

autor: Svobodni.cz

peníze za uprchlíky

Dobrý den, jasně, že by se mi jako občanovi ČR líbilo, kdyby nám EU platila za přijímání uprchlíků, jak navrhujete. Ale nejsem si jist, zda to není přesně to, co vlastně vyjednal Rakušan, tedy že kdo nepřijímá uprchlíky, tak na ně platí, a jestli není tento systém pro nás ve výsledku dost nevýhodný,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Svobodní: Nové daně EU kvůli Babišovi a Fialovi

15:14 Svobodní: Nové daně EU kvůli Babišovi a Fialovi

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k pravomoci Evropské unie vytvářet vlastní daně