Drábka trápila opozice: Ministře, dítě v péči gaye má trauma

2. 9. 2011 4:44

Na jedenácti stranách vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) poslankyni a exministryni zdravotnictví Miladě Emmerová (ČSSD), proč je zcela normální, že jako pěstoun pro dítě byl vybrán homosexuální žadatel.

Drábka trápila opozice: Ministře, dítě v péči gaye má trauma
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek
reklama

Milada Emmerová ve své interpelaci na ministra Drábka vyjádřila znepokojení, že ministr nebyl o tomto nestandardním případu informován. Jak řekla ParlamentnímListům.cz, může jít v tomto případě o obcházení zákona o rodině. Mimo to se obává, že se může jednat o patrné kroky k tomu, aby byly následně děti svěřovány homosexuálním párům k osvojení.

„Tyto páry navíc mají o děti upřímný zájem, což je jistě chvályhodné, ale pokud jde o prospěch dětí, mám k tomu značné výhrady," říká Emmerová.

Jednoroční pobyt cizince stačí pro získání dětí do péče

Ve své odpovědi uvedl ministr Drábek podmínky pro náhradní rodinnou péči pro dítě, které musí žadatel splnit:

  • - Trvalý pobyt na území ČR, nebo nepřetržitý pobyt v délce nejméně 1 roku
  • - Prokázání zdravotního stavu, který nebrání řádnému výkonu péče o dítě
  • - Prokázání bezúhonnosti žadatele a všech dalších osob žijících s žadatelem
  • - Doložení odpovídajících majetkových a bytových poměrů žadatele
  • - Absolvování odborné přípravy k přijetí dítěte do rodiny v rozsahu 40 - 50 hodin
  • - Podstoupení odborného psychologického posouzení, v jehož rámci se zkoumají zejména výchovné schopnosti žadatele, charakteristika osobnosti a psychický stav, motivace k přijetí dítěte do pěstounské péče, stabilita partnerského svazku žadatele a prostředí v rodině, případné další skutečnosti rozhodné pro svěření dítěte do pěstounské péče


Dále ministr Drábek upozornil, že pěstouny dítěti vybírá kraj, a teprve v druhém kroku ministerstvo. Ministr popsal také kvalitu odborného složení poradního sboru MSPV, který osobně jmenuje. Vyjádřil se k principu, že se vybírá nejvhodnější žadatel pro dítě, a ne vhodné dítě pro žadatele.

Jednoroční lhůta pro cizince je rovněž předmětem kritiky Milady Emmerové. Není podle ní jasné, jak by se dali posléze pěstouni dohledat v případě, že by odešli do zahraničí i s dětmi.

Do společné péče dostanou dítě jen manželé. Individuálně může žádat každý

Podle ministra Drábka však zákon „neklade překážky tomu, aby dítě mohlo být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě s homosexuální orientací. Zákon prý upravuje pouze obecnou podmínku, podle které „musí osoba pěstouna poskytovat záruku řádné výchovy dítěte". Jediné další omezení ohledně určení osoby pěstouna spočívá v tom, že do společné pěstounské péče lze dítě svěřit pouze manželům. To znamená, že společnou pěstounskou péči nemohou vykonávat ani heterosexuální nesezdané páry ani homosexuální registrované či neregistrované páry. V těchto případech je možné svěřit dítě do pěstounské péče pouze jednomu z partnerů žijícím v nesezdaném soužití, ať už se jedná o osoby stejného či rozdílného pohlaví.

V tom právě vidí Emmerová pokus o obejití zákona, zejména s ohledem na chystanou proměnu současné formy náhradní péče na formu živnostenského podnikání. „Převod této péče na podnikání může mít celou řadu úskalí," zlobí se. „Jistě, mohou být nějaké podmínky, kontroly, testy a podobně, ale i za těchto okolností nelze vyloučit, i když evidentně půjde o ojedinělé případy, že se zejména děti s mentálním postižením mohou stát snadněji obětí i lidí s pedofilními sklony," zmiňuje pro ParlamentníListy.cz své obavy s tím, že péče garantovaná státem podle ní dává dětem podstatně větší záruky.


Drábek se obává diskriminace homosexuálů

Ministr Drábek dále uvádí, že svěření dítěte do pěstounské péče není v rozporu ani s českými ani s evropskými zákony. Konstatuje naopak, že kdyby byl žadatel vyřazen pouze na základě své homosexuální orientace, ačkoliv by jinak splňoval všechny podmínky, pak by se jednalo o porušení zásady zákonnosti stanovené Listinou základních práv a svobod. Jednalo by se zároveň o nepřípustnou diskriminaci podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Hledisko sexuální orientace lze podle Drábka uplatňovat pouze tam, kde to zákon vysloveně připouští - například při žádosti o osvojení dítěte, takzvanou adopci. „Stejně tak je nepřijatelné, aby kromě zákonem stanovených kriterií a odborného posouzení žadatele hrála při výběru určitého žadatele jako vhodného pěstouna pro konkrétní dítě roli jakákoliv jiná hlediska," uvádí ve své odpovědi ministr Drábek.

Milada Emmerová však vidí celou záležitost i v širších souvislostech. „Je přece důležité, jaký rodinný model dítě vnímá jako vzor," konstatuje. Upozorňuje, že odborná veřejnost vnímá jako nevhodné prostředí pro vývoj dítěte i rozvedené rodiče, nebo prostředí, v němž se rodiče hádají. „Říkáme, že je špatně, když dítě vyrůstá bez otce, protože mu chybí ve výchově mužský prvek. Forma pěstounské péče homosexuály ale může vést dítě k přesvědčení, že mít dva tatínky je norma," zlobí se poslankyně. „Nemám nic proti homosexuálům, naopak, hlasovala jsem pro registrované partnerství a mám pro ně porozumění, že chtějí žít jako všichni. V tomto případě jde ale přece o zájem dítěte, a to má u mne absolutní prioritu," říká ParlamentnímListům.cz poslankyně, která je „civilní" profesí lékařka a ve sněmovně pracuje v parlamentním klubu pro sociální záležitosti.

V této souvislosti je na místě připomenout, že osvojení zakládá trvalý vztah mezi osvojitelem a dítětem, osvojitel nabývá rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti a dochází k zániku veškerých vztahů k původní rodině. Pěstounská péče představuje pouze dočasný institut náhradní péče, který trvá do doby, než se péče o dítě mohou opět ujmout jeho rodiče, nejpozději však do zletilosti dítěte. Dítěti svěřenému do pěstounské péče se ze zákona nemění ani příjmení, rodičům dítěte zůstává zpravidla zachována rodičovská zodpovědnost, se svým dítětem se mohou stýkat a mají k dítěti vyživovací povinnost. Současně se podle ministra pracuje na odstranění překážek, které brání rodičům ve výchově dítěte.

V konkrétním případě, který uvádí Milada Emmerová, se jedná o dítě s kombinovaným postižením zraku a sluchu, komplikované syndromem dechové tísně, oběhového selhání a nitrokomorovým krvácením, v jehož důsledku došlo právě k očnímu a sluchovému postižení, typickým pro nedonošené děti (dítě se narodilo matce ve 27. týdnu těhotenství, matka v té době byla závislá na drogách. Psychomotorický vývoj dítěte je nerovnoměrný s výraznější retardací rozvoje řeči i hrubé motoriky. V současnosti je dítě v péči oční ambulance, je sledováno na ORL (ušní nosní krční), dětské kardiologii (odd. pro srdeční onemocnění) a je v péči dětského neurochirurga.

Dítě u homosexuálních pěstounů může čelit velkému tlaku okolí

Podle výsledků psychologického vyšetření dítěte je pro jeho další vývoj žádoucí individuální pěstounská péče s ohledem na nutnost intenzivních podnětů a stimulace ze strany pečující osoby," praví se v odpovědi ministra.

Jak uvádí dokument, nebylo možné pro dítě delší dobu sehnat pěstounskou péči, protože matka zachovává kontakt s dítětem. „Teprve v březnu letošního roku byl ve spolupráci s příslušným krajským úřadem vytipován žadatel, který žije v registrovaném partnerství a byl připraven přijmout do své péče i dítě se závažnějšími zdravotními problémy a s opožděním ve vývoji.

Tento případ byl podle ministra projednán v Poradním sboru MPSV. Všichni přítomní se shodli na tom, že svěření dítěte do péče vybraného žadatele bude ku prospěchu dítěte. „Navíc k tomu dala souhlas i matka dítěte," uvádí ministr Drábek. Sám žadatel vyrůstal podle ministra v dětském domově, poté v pěstounské péči a je si vědom důležitosti udržování kontaktu dítěte s matkou a širší rodinou, stejně jako skutečnost, že může být péče v budoucnu zrušena, převezme-li si matka dítě do vlastní péče. Matka v současné době nemá prý podle svého vyjádření podmínky pro to, aby si dítě převzala do vlastní péče.

„Nevylučuji, že se homosexuální náhradní rodiče mohou dítěti věnovat s větší péčí a láskou, než jeho vlastní. Vzal však někdo v úvahu, jakému tlaku vystaví péče homosexuálních náhradních rodičů samotné dítě? Zejména je-li dítě navíc zdravotně handicapované, může se už z tohoto důvodu stát terčem nevhodných poznámek, nebo dokonce šikany, i když to už je dnes spíše výjimkou. Ve chvíli, kdy se ale k tomu přidá ještě péče homosexuálních pěstounů, může to být pro dítě už neúnosné trauma, bude-li muset čelit ještě dalším nevhodným poznámkám z tohoto důvodu. Kde je pak onen deklarovaný zájem dítěte?," zlobí se Emmerová. Pokud jde o formování dětské osobnosti, není mezi osvojením a pěstounskou péčí markantní rozdíl," uzavírá pro ParlamentníListy.cz exministryně.


Čtěte také:

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Radmila Zemanová-Kopecká

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Na tři týdny musíme omezit mobilitu lidí mezi okresy, uvedl Babiš. Kabinet prodlouží karanténu a chce zavřít školy a školky

22:39 Na tři týdny musíme omezit mobilitu lidí mezi okresy, uvedl Babiš. Kabinet prodlouží karanténu a chce zavřít školy a školky

Vláda ohlásila zpřísnění opatření proti šíření koronavirové epidemie, které bude možné schválit až p…