Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

dobrý den

Z vašeho dotazu není příliš zřejmé kam míříte. ČR je ve střední Evropě, což je geografický fakt. A je členem EU, což je politický fakt. O tom co je v 21. stoíetí český zájem lze vést debaty, ale asi v jeho jádru bude nezapojovat se do nějakých kulturních konfliktů a nedělat užitečné idioty těm co nadávají na Západ či naopak Na to je dnešní multipol

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Vám to nepřijde divné?

Rozpočet není o pocitech ale o faktech a tady není místo pro divení. Přebytkový je rozpočet už opakovaně (oproti plánu) - prostě se lépe plní příjmy s ohledem na vývoj ekonomiky, aktuálně se i čerpají více evropské zdroje, také jsou zapojeny některé rezervy z privatizačního účtu a méně se čerpaly peníze na nedotažené investiční projekty.  T

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Nezasloužily by si více než prezident miliony navíc třeba děti nebo nemocní?

nevím nic o tom, že by někdo navrhoval nějaké extra navýšení pro Miloše Zemana - pouze se ve struktuře rozpočtu realizovalo již přijaté rozhodnutí vlády o růstu platů ve veřejné sféře  v jednotlivých rozpočtových kapitolách, což je krok administrativní, nikoliv poltický. Souhlasím, že prezident chudobou netrpí ale to by znamenalo projednat vět

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

privatizace

 Na téma ztráty z privatizace si lze užít určitých úvah. Jde v podstatě o určité myšlenkové cvičení, nikoliv o tvrdá data - protože ztráty z prodeje pod cenou, tzv. tunely, arbitráže, následné sanace či náhrady ekologických škod které nebyly zahrnuty do ceny atp lze počítat různě. V podstatě odhady se pohybují od půl bilionu až po 2 biliony ko

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Istanbulská úmluva

 Istanbulská úmluva je většinově podporovaná doma i v zahraničí proto, že řeší reálné problémy násilí na ženách. Jestli někdo má problém s genderem,  tak by se měl probudit do současnosti. Už nějakou dobu nežijeme ve středověku. 

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Proč se nevypočítává starobní důchod z celého pracovního života ?

Před půl stoletím byla průměrná mzda pouhých patnáct stovek - z toho jen tak počítat nominál dnešního důchodu by se nikomu asi nelíbilo, i kdyby měl příjem nadprůměrný.Navíc máme systém, kde si neukládáte z příjmu na své stáří, ale tzv. systém  průběžný - tedy důchody se vyplácí z ze současných odvodů současných pracujících. Větší individualiz

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Otázka pro ekonoma

Rok 89 přišel nejen pro neudržitelnost autoritářského krunýře v politice, ale také pro sílící stagnační projevy v ekonomice. Byrokratická netržní ekonomika prostě nezvládala intenzifikaci vývoje a všechny ty pokusy ji reformovat byly povrchní a neúčinné. Stagnace se prohlubovala a ujížděl nám po léta viditelně vlak. Jiná otázka byla jakým s

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

finance

Ujasnit si že trestně stíhaný premiér nemůže ovlivnit nezávislost řízení se svou osobou určitě neuškodí, ale věcně, bez zbytečně spektakulárních a jalových cvičení. A ano, praktické věci které trápí lidi v jejich každodenním životě jsou důležité - počínaje otázkami zadluženosti občanů, přes kupní sílu důchodců až po třeba otázky dostupného bydlení.

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Pane poslanče,

 To si člověk musí vybrat, buď je buřič, kterému šlapala na paty StB a zpívá přitom písně lidí z ruského disentu, které zase dusila KGB a nebo od různých blahorodí beru metály a nechám se vrchností hladit po hlavičce. Každého volba - ale pokud byli protestující folkaři jako Nohavica symbolem nekonforrmismu, tak že si to o nich po tomhle nepoch

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Hlasování o důvěře

Nejde o o žádné nové sliby nikoho - ty byly při vzniku vlády  kodifikovány transparentně v tolerančním patentu a lze je kontrolovat. Jde o oddělení bulvárních bludů od reality. A realitu řešit jako v právním státu, tedy zákonnými postupy - pátek sobota budou zřejmě naplněny spektakulárním vystupováním antibabišovského bloku. Ale to by bylo tak

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Istanbulská úmluva

Zarážející je že se vůbec musíte ptát. V kterých podivných koutech se rodí odpor vůči něčemu takovému ? Násilí na žernách je svinstvo a pomlouvačné tažení některých jedinců proti této úmluvě těžko pochopitelné a zdůvodnitelné. Raději už neprobouzet příšery bigotnosti a úmluvu konečně přijmout. Žijeme v 21. století.   

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Jak se stavíte k vydání Ondráčka?

Uplatnění imunity by mělo mít obecnou logiku -  nejde snad o konkrétního poslance a nechci vůbec hodnotit zda mohl v tomto případě kolega vědomě lhát či nikoliv - to by bylo otázkou složitého dokazování v trestním řízení. Hlavní v této věci je že imunita na politické projevy se prostě vztahuje dokonce i na hlouposti a nepravdy. A že šlo o rozm

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Pane inženýre Dolejši

Veřejně dostupná je informace o měsíční mzdě generálního ředitele České televize, též jeho odměny či bonusy. Pokud jde o odměny celé struktury managementu České televize je k dispozici celková suma. Zveřejňování je dáno zákonem.

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Fiskální pakt

 Pokud se o KSČM jako důsledně levicovou a internacionální stranu zajímáte, tak doporučuji její program. Zjistíte že nejsme euurofobní ale hledáme lepší formu integrace. Výsledky referenda z roku 20003 jsme akceptovali, to neznamená že nelze pravidla dnešní integrace zlerpšitt Společný hospodářský prostor a členství v hospodářské unii vyžaduje

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Co budete dnes dělat?

Zopakuji obecný a dlouhodobě trvalý postoj KSČM k těmto věcem . 1) zrušili jsme normalizační výklad roku 1968, tzv. Poučení z krizového vývoje 2) omluvili jsme se  obecně za zneužívání moci minulým režimem ale i speciálně lidem postiženými po roce 1968 3) ve stanovisku k roku 1968 jsme odsoudili invazi jako protiprávní krok i  jako škodli

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

srpen 1968

 Samozřejmě že strůjcem invaze bylo vedení tehdejšího sovětského bloku, které nechtělo jinde připustit samostatnější vývoj a tím žer zablokovalo reformy vůbec, tak vlastně pohřbili vše. Rok 1989 byl jen důsledek neschopnosti reforem. Jak psal Zdeněk Mlynář, mráz přišel z Kremlu. A to kolik sedělo v politbyru Rusů a kolik jiných bylo zcela nepo

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Ekonomika Ruska

Rusko je jako velká země ekonomicky asi 12 na světě, ale přes svůj rozměr není žádnou hospodářskou velmocí, má nepříliš výkonnou, nedostatečně modernizovanou  ekonomiku, která hodně stojí na vývozu surovin. Jde o standardní kapitalistický systém, ve kterém sice stát kontroluje vybrané strategické obory, ale jinak jsou zde moc

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Výše průměrné mzdy

Jistě, průměrná mzda má omezenou vypovídací hodnotu. Koho zajímají detaily, lze doporučit publikace ČSU, které ukazují rozdělení četností pobíraných mezd do tzv. kvantilů. Najdete tam i křivku, která plynule vykresluje toto rozdělení a průměr se dlouhodobě pohybuje někde kolem 2/3 nejen u nás ale i v jiných zemích .   Zají

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

3 hlavy KSČM

Kolektivní shoda na minulosti je v programové rovině od začátku - v samotných základech KSČM  od roku 1990 je jasná distance od zneuživání moci minulým režimem, stranický program výslovně odmítá stalinismus ( a to i v jeho brežněvovské podobě) a stanoviska jsou i k událostem jako byl rok 1968. Bez tohoto klíčového parametru identity by KSČM