Kauza ČEPRO: Obrovské peníze Radovana Krejčíře a shnilí advokáti

03.10.2021 5:10 | Kauza

Výslech osoby patří v rámci trestního řízení ke stěžejním úkonům policejní práce. Dobře technicky připravený a takticky vedený výslech svědka či obviněného může významně přispět k objasňování a dokumentování vyšetřovaných událostí.

Kauza ČEPRO: Obrovské peníze Radovana Krejčíře a shnilí advokáti
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Radovan Krejčíř před soudem v JAR v roce 2016 uvedl, že je proti němu justiční systém zaujatý a neférový

Anketa

Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta?

98%
1%
hlasovalo: 10560 lidí
Nicméně na výslech je připraven nejen vyšetřující, nýbrž i protistrana, kdy u výslechu či jiných zásadních procesních úkonů, je přítomen advokát.  Pokud obhájce pouze plní své poslání, tedy poskytuje obviněným potřebnou právní pomoc a účelně využívá k ochraně jejich zájmů všech zákonných prostředků a způsobů obhajoby, je potom takový přístup v pořádku.

V popřevratové době se však bohužel můžeme často setkávat s praxí některých advokátů využívajících k obhajobě svých klientů nezákonných prostředků, kdy namnoze jsou pak i účastní na páchání jejich trestné činnosti. Jedná se zejména o zastupování v oblasti hospodářské trestné činnosti se způsobenými astronomicky vysokými škodami.

Z vlastní praxe mohu k takové činnosti advokátů uvést, že došlo například k ovlivňování a hmotné motivaci svědků k nečinění či změně výpovědi, vymýšlení nepravdivých, účelových legend k podpoře klienta s jejich následným technickým a personálním zajištěním, u vazebně stíhaných pak k vynášení pokynů ke změně a obsahu výpovědí svědků, dispozicí k přesunu majetku či instrukcí k dokončení či páchání další trestné činnosti. Zajištění nepravdivých posudků u podplacených znalců či zjišťování informací od úplatných policistů, známých státních zástupců či soudců, je potom jen třešničkou na dortu. Proto tak určitě není žádným překvapením, že se advokáti s takovým morálním profilem hojně vyskytovali i v případech spojených se zločincem Radovanem Krejčířem. Velké zločiny přinášejí velké peníze a tam, kde jsou velké peníze, jdou všechny ohledy stranou.  S tímto vším je potom konfrontován zejména vyšetřovatel, který se musí v rámci trestního řízení s takovými praktikami procesně vyrovnat,“ uvádí pro PL někdejší kriminalista Karel Tichý, který se krom Františka Mrázka věnoval právě aktivitám Radovana Krejčíře.

Úkolem pracovníků kriminální služby, kromě vyšetřování, je zejména objasňování a vyhledávání závažné, sériové a organizované trestné činnosti. K plnění těchto úkolů využívají kriminalisté všechny zákonné prostředky a metody, mezi které patří i operativní činnost.

Jedná se o poměrně široký pojem zahrnující celou škálu různých činností, bez kterých by úspěšně nemohla žádná policejní či zpravodajská služba na světě plnit své poslaní. O to smutnější je, že operativa byla v popřevratové době často upozaďována a přehlížena. Jednalo se zejména o složky na úseku boje s hospodářskou kriminalitou.

„Neodpustím si osobní poznámku s tím, že dle mého názoru největší škody v policejní práci převážně napáchaly nové policejní kádry, zejména pak takové, které neměly žádné praktické zkušenosti a byly do svých funkcí dosazeny. Jednalo se často o absolventy různých vysokých škol, které svým zaměřením neměly s policejní prací naprosto nic společného. Nehorší zkušenosti pak mám s bývalými vojáky, učiteli a horníky. Tato krátkozrakost či nechuť pramenila zejména z neznalosti tohoto druhu činnosti kriminální služby a koneckonců i z démonizace některých složek SNB, které těchto činností, postupů a metod logicky využívaly. Zkrátka tam, kde se hovořilo o operativě, viděli někteří ďábla. Se vší skromností si troufám tvrdit, že nebýt poctivé práce kriminalistů využívajících zejména operativních činností, nikdy by se nepodařilo rozkrýt případy kolem Radovana Krejčíře a zabránit hrozícím obřím finančním ztrátám ke škodě státu,“ uvádí dále Karel Tichý.

Zpět k dnešnímu tématu.

V případech Radovana Krejčíře působila řada advokátů, jejichž praktiky by jen stěží mohly být považovány za korektní. Díky agresivnímu a bezskrupulóznímu způsobu zastupování podpořenému obrovským finančním kapitálem, byl na kriminalisty vyšetřujících tyto případy vyvíjen enormní tlak za účelem znesnadnění až znemožnění jejich činnosti.

Za využití všech možností byly činěny kroky k proniknutí do operativních svazků a získání aktuální informací o dosavadních zjištěních a zejména o chystaných opatřeních s cílem být vždy o krok vpředu a eliminovat hrozící nebezpečí ve vztahu k získání nových důkazů, kterými byly ve všech fázích případu zejména výpovědi nových svědků.  

Anketa

Jsou čeští Romové utlačováni?

11%
79%
hlasovalo: 49562 lidí
Proto byla vždy zaměřována pozornost na zjištění či vytipování osob majících povědomost o klíčových aspektech vyšetřovaného případu, které by pak doplňovaly řetězec dalších důkazů. Potenciální svědci se však často obávají případných důsledků, které by jejich výpověď mohla přinést, a proto jsou ochotni poskytnout informace pouze ústně. Přesvědčit takovou osobu, aby podala svědeckou výpověď a pravdivě a úplně vypověděla o všech jí známých okolnostech, bývá psychologicky a argumentačně velice náročné.

Vždy je nutno postupovat v  zákonném rámci tak, aby nebylo možno výpověď později zpochybnit či zvrátit. Někdy je nutno přistoupit i ke krajním řešením, kterými jsou utajení svědka či jeho ochrana.                            

V případě zločinného ataku na společnost Čepro byl Krejčířem a spol. přípraven plán, jak prostřednictvím legální žaloby na uplatnění uměle vytvořených pohledávek vytunelovat z této společnosti finanční prostředky ve výši 2,5 miliardy korun. K úspěšnému provedení plánu patřilo zejména získání osoby ze sekretariátu Čepra, jež by potvrdila přijetí klíčových písemností a tyto následně zadržela, čímž by bylo znemožněno, aby společnost mohla přijmout příslušné právní kroky na svou ochranu a zabránit hrozící exekuci.  

Tímto byl pověřen XY, který se pod falešnou identitou stal intimním přítelem pracovnice sekretariátu společnosti Čepro, kterou pod smyšlenou legendou získal k provedení tohoto plánu.

Informace o ataku získali kriminalisté operativní cestou, kdy k zamezení dokonání skutku došlo v posledních chvílích. Realizace případu spojená s prováděním procesních úkonů probíhala pod dozorem VSZ na pracovišti v Českých Budějovicích.  Ve svém bydlišti na Praze 4 byla v ranních hodinách zadržena X, pracovnice sekretariátu Čepra, která se dle operativních informací měla dopustit zadržení klíčové korespondence a jejímu následnému předání XY. 

Zadržení X bylo provedeno velice korektně, zejména s ohledem na další rodinné příslušníky a sousedy, což se nadále projevilo jako důležitý aspekt pro navázání kontaktu. V rámci převozu do Českých Budějovic byla X nejprve spíše mlčenlivá s tím, že se v případě jejího zadržení jedná o omyl a že si není vědoma, že by se kdy dopustila jakéhokoli nezákonného jednání. Následně byl na základě vhodně vedeného, srozumitelného a argumentačně bohatého neformálního rozhovoru navázán s X kontakt, kdy tato připustila, že se mohla zadržení nějaké korespondence dopustit, nicméně šlo spíše o její pochybení vyplývající z nedodržení administrativního protokolu.

Další oboustrannou komunikací pak sama došla k poznání, že toto tvrzení je naprosto nereálné a nemá žádnou logickou oporu. Proto byly v následující fázi hovoru takticky předestřeny některé skutečnosti, které se týkaly mimo jiné i dotazu na osobu XY.  

Vzhledem k tomu, že se v případě X jednalo o inteligentní ženu, spojila své prvotní pochybnosti o vztahu s XY s následnými událostmi a rozhodla se, že bude při vyšetřování plně spolupracovat a bude ve věci pravdivě vypovídat. Svědectví XY tak bylo pro šetření případu zásadní, významným způsobem posunulo probíhající trestní řízení a dopomohlo i k následnému ztotožnění osoby vystupující jako XY.

Z uvedeného je tak zřejmé, že vhodně zvolený taktický postup kriminalistů byl efektivní a ve svém důsledku znemožnil přijetí některých z očekávaných neetických praktik advokátů.   

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tomáš A. Nový

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

420 milionů - na co?

Dobrý den, na co potřebujete takový rozpočet, když už téměř ani necestujete, navíc je tu krize? Nezasloužili by si peníze spíš lidi než pár vyvolených?Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Odháněl děti. ,,D*bilní učitel,” sekl ho Babiš. Pak Pekarová a cizí moc

4:44 Odháněl děti. ,,D*bilní učitel,” sekl ho Babiš. Pak Pekarová a cizí moc

Stovky příznivců, deset hlasitých odpůrců, zranění seniorky i učitel nabádající své studenty, že And…