Pravoslavná církev už má první miliony z restitucí. Způsob jejich užití vyvolává pochybnosti

19.04.2014 8:30

V pravoslavné církvi se po odstoupení vladyky Kryštofa rozhořel boj o kontrolu nad více než jednou miliardou korun z církevních restitucí. Prvních 38 milionů už doputovalo na účet církve, která pod novým vedením zamýšlí poskytnout půjčku ve výši 24 milionů korun za účelem splátky úvěru na rekonstrukci hotelu v Praze, jenž církev pronajímá soukromému provozovateli. Okolnosti půjčky proto vzbuzují pochybnosti o tom, nejde-li o vyvádění peněz mimo církev.

Pravoslavná církev už má první miliony z restitucí. Způsob jejich užití vyvolává pochybnosti
Foto: btm.cz
Popisek: Vlevo pražský arcibiskup Jáchym a vedle něj současná hlava celé církve Rastislav

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

74%
14%
hlasovalo: 7800 lidí

„Eparchiální rada opravňuje statutárního zástupce eparchie k podepsání smlouvy o účelově vázané půjčce ve výši 24.000.000,- s pevně stanoveným úrokem 5 % a dobou trvání do července 2036 se společností Orea Imera, s. r. o. zastoupenou panem Ioannisem Moutsopoulosem za účelem splátky úvěru na rekonstrukci nemovitosti v ulici V Jámě, Praha (Hotel Icon) u organizační složky Oberbank AG pobočka Česká republika (předmětná nemovitost je vlastněná pravoslavnou církví v českých zemích a je zastavena výše zmíněné bance jako záruka za úvěr společnosti Orea Imera, jehož prostřednictvím byla budova rekonstruována),“ stojí v dokumentu, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Redakce proto požádala o vyjádření nového pražského arcibiskupa Jáchyma (vlastním jménem Roman Hrdý). „Toto jsou interní záležitosti naší eparchiální rady a hospodářského odboru, tedy řádně zvolených orgánů. O ničem podobném se ještě zdaleka definitivně nerozhodlo, nyní se jen radíme, jak pozitivně vyřešit problémy, které naše eparchie má, stejně jako je má každá organizace,“ sdělil Jáchym.

„Až se o jakékoliv hospodářské otázce definitivně poradíme a rozhodneme, jak ji řešit, bude to transparentně zveřejněno, k tomu ale ještě zdaleka nedošlo,“ uvedl Jáchym s tím, že už na dotazy ParlamentníchListů.cz dále nechce reagovat.

Nový pražský arcibiskup tedy slíbil, že se věc transparentně projedná a zveřejní. ParlamentníListy.cz budou sledovat, zda se tak skutečně stane. Zástupci hotelu se k věci nevyjádřili.

Rušení farností

V církvi v současné době navíc dochází k rušení farností, takzvaných eparchií, jak se stalo například v Chomutově. Přitom jde o samostatně hospodařící jednotky, které mají vlastní IČO. Podle informací zevnitř církve nejsou tyto farnosti řádně zlikvidovány a jejich majetek je převáděn pod pražskou obec. To je mimo jiné v rozporu s pravoslavnou ústavou, která uvádí, že farnost může být zrušena pouze tak, že se sama rozpustí, nikoliv nařízením shora.

Pomoc přišla z Ruska

V rozporu s církevními pravidly má být i odvolání vladyky Simeona, někdejšího olomoucko-brněnského arcibiskupa a metropolitního správce. Simeon byl odvolán v Praze 9. prosince Jáchymem a slovenským arcibiskupem Rastislavem. V odvolání Siemeona jim údajně pomáhal metropolita Hilarion Volokolamský, který je vysoko postaveným biskupem ruské pravoslavné církve a kvůli tomu ten den dokonce přiletěl do Prahy.

Také samotné zvolení Jáchyma pražským arcibiskupem a slovenského arcibiskupa Rastislava hlavou církve nebylo v souladu s kánony pravoslavných. Volby se odehrály 11. ledna v Prešově. „Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické,” napsal den po této volbě v dopise konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi Simeon.

Patriarchát volbu neuznal

Ekumenický patriarcha Bartoloměj, který je mezi všemi světovými pravoslavnými církvemi včetně ruské církve uznáván jako první mezi rovnými a který je také hlavou konstantinopolské církve, která československé pravoslavné církvi v roce 1998 udělila samostatnost, se již názorů dnes již bývalého olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona zastal. Poprvé tak učinil v dopise z konce minulého roku. V něm označil Simeonovo odvolání za neplatné a prosincové jednání biskupů Rastislava, Juraje a Jáchyma vůči němu za nezdravé a svévolné.

Poté se počátkem letošního dubna objevila další informace, že ekumenický konstantinopolský patriarchát neuznal ani jmenování Jáchyma na post arcibiskupa pražského, ani volbu vladyky Rastislava s tím, že všechna rozhodnutí členů nově zvoleného vedení místní církve po kritickém synodu z prosince loňského roku jsou považována za nekanonická a nejsou uznávána.

Konstantinopolský patriarchát jako první mezi rovnými, a současně pro zdejší pravoslavnou církev mateřská církev, společně s ostatními 11 autokefálními církvemi daly tuto skutečnost jasně najevo svou neúčastí na intronizaci obou biskupů. Této slavnosti byli účastni pouze představitelé ruské a antiochijské pravoslavné církve. V jiném dokumentu byl Rastislav označen jako „persona non grata".

Do hry vstupuje majitel realitní kanceláře

Na místo po někdejším olomoucko-brněnském arcibiskupovi a dočasném metropolitním správci Simeonovi má údajně zálusk olomoucký podnikatel a shodou okolností majitel realitní kanceláře DACHI, s. r. o. Marek Novotný, který byl pravoslavně vysvěcen a dostal se tak do vedení církve. S firmou DACHI, s. r. o. a příbuznými Jáchyma je také údajně spojena interní mobilní síť pravoslavné církve. Ten, kdo tuto síť spravuje, má přístup k evidenci hovorů probíhajících mezi členy církve. ParlamentníListy.cz v této záležitosti Novotného kontaktovaly, dosud však neodpověděl.

Kouzlení s překladem

Aby toho nebylo málo, bylo podáno trestní oznámení v souvislosti se zápisem Marka Krupici statutářem církve. Zápis Marka Krupici provedlo Ministerstvo kultury ČR a není vyloučeno, že se tak mohlo stát v důsledku podvodného jednání. 

Marek Krupica se stal pražským správcem arcibiskupství dle rozhodnutí synodu ihned po loňské dubnové abdikaci Kryštofa. Ačkoliv Krupica sám není biskupem, tak po několik měsíců rozhodoval o věcech, na které má kanonické právo pouze vysvěcený biskup. Poté, co vyšly najevo informace o tom, jak Krupica zneužívá svých pravomocí a dělá čistky nepohodlných duchovních, o čemž informovaly ParlamentníListy.cz (více například ZDE), vladyka Simeon jej z místa správce odvolal. Krupica to však nerespektoval a písemně obvinil Simeona ze senility. Tím začaly snahy o odstranění Simeona z vedení církve.

Listiny, které byly předloženy k zápisu Krupici jako statutáře, nebyly totiž shodné s původním originálem ve slovenštině. Vladykou Simeonem nepodepsaný český překlad slovenského originálu, předložený Ministerstvu kultury k zápisu, obsahuje přidaný „dovětek", že funkci statutárního zástupce zastává Marek Krupica. V originálu zápisu z konaného synodu na Slovensku však žádný takový dovětek není. Dekret v českém jazyce Simeon nepodepsal a na Ministerstvu kultury ČR potvrdil pravost původního dokumentu ve slovenštině.

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, ministerstvo totiž tehdy zapsalo Marka Krupicu jen na základě prosté kopie tohoto jmenovacího dekretu v jazyce českém a až přibližně po půl roce byla doložena pouze notářsky ověřená kopie, tedy pouze vidimace takto přizpůsobeného a doplněného překladu v češtině. Na námitky vznesené právním zástupcem vladyky Simeona a na návrh požadovaného zapsání Simeona statutárním zástupcem, jakožto jediného synodem řádně zvoleného a mezinárodně uznávaného správce církve, resort kultury doposud kladně nereagoval a změnu statutáře zrušením Krupici a zapsáním Simeona do registru doposud neprovedl. Nezapsali zatím ale ani Jáchyma, který, kdyby byla jeho volba pražským arcibiskupem mezinárodně uznána za kanonickou a ústavní, by měl být zapsán do těchto funkcí.

V této věci minulý týden zasedala rozkladová komise Ministerstva kultury ČR pod patronací ministra. ParlamentnímListům.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Helena Markusová s tím, že jde o složitý případ. Podle posledních informací věc zatím není uzavřena. Jasněji by podle mluvčí mělo být po Velikonocích.

Právního zástupce vladyky Simeona se navíc podle informací ParlamentníchListů.cz Jáchym spolu se svými kolegy, kteří uchvátili moc v církvi, pokusil zastrašit a podal na něj stížnost advokátní komoře za údajně nedůstojné chování a že se jako neznámá osoba odmítl před nimi jako novými církevními hodnostáři legitimovat. Existuje dokument, který to dokazuje a který má redakce k dispozici. Ve skutečnosti je ale tento právník mnoho let známý v pravoslavné církvi, je z pravoslavné rodiny, kterou dokonce lidé z Jáchymova vedení navštěvovali a dobře znali. 

Jáchym obvinění popírá

Jáchym veškerá obvinění popírá. Podle jeho slov se jedná jen o vymyšlené lži, které šíří neoficiální a skandální webové stránky, jak uvedl již dříve ParlamentnímListům.cz. Pravdivá a oficiální stanoviska jsou podle něj k dispozici pouze na jím kontrolovaných webových stránkách jednotlivých eparchií. „Jinak vám nebudu poskytovat žádné rozhovory, které jinak běžně poskytuji – viz nedávný rozhovor pro deník Právo o Ukrajině (Pozn. red.: Tento rozhovor však vyvolal rozhořčení ukrajinských věřících, kterým popřel právo na jejich svobodné a demokratické sebeurčení a tito, hluboce uraženi, spustili petici vyjadřující nesouhlas s Jáchymovými jednostranně proruskými názory.) a nebudu se jako arcibiskup s nikým bavit o kdejakých drbech a pomluvách, které kdokoliv kdekoliv provokativně píše. V tom skutečně nevidím žádný smysl a hodnotu,“ prohlásil.

Jak to celé začalo?

Jáchym se stal pražským arcibiskupem po několikaměsíčním boji o moc v podobě intrik a zastrašování. Vše začalo, když metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a pražský arcibiskup Kryštof vloni 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích obviněn členy své církve z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu.

reklama

autor: Petr Kupka

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Je z TOP 09, placená „velkými firmami“. V ČT hodila vidle do stávky

8:50 Je z TOP 09, placená „velkými firmami“. V ČT hodila vidle do stávky

Média po skončení učitelské stávky, stávky dalších mnoha oborů a protestech odborářů, propagovala kr…