AOPK ČR: Jak to vypadá, když se potká sportovní vyžití a ochrana přírody

18.03.2017 15:04

Letošní zima lyžařům opravdu přála a dostatek sněhu vytáhl na běžky nebo na sjezdovky i rekreační lyžaře. Ne každá zima je však tak bohatá na mráz a sníh. V současné době je proto trendem, tak trochu podle hesla „poručíme větru, dešti“, uměle zasněžovat sjezdovky a lyžařské tratě. To s sebou nese některá rizika pro ochranu přírody a krajiny.

AOPK ČR: Jak to vypadá, když se potká sportovní vyžití a ochrana přírody
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
reklama

Na území CHKO Žďárské vrchy se nacházejí tři sjezdovky a velký areál Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě, kde bylo v posledních letech vybudováno několik staveb souvisejících se „sněhovým hospodařením“. Byly to zejména zásobník sněhu pod Harusovým kopcem a přivaděč vody z rybníka Koupaliště. AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy se snaží v rámci možností nebránit sportovnímu vyžití na svém území, a proto souhlasila s realizací obou výše zmíněných staveb. Povolení však předcházela poměrně složitá jednání, kde byly stanoveny podmínky pro jejich umístění, realizaci a provoz.

Jako první byl realizován vodovod dopravující vodu pro zasněžování z rybníka Koupaliště v povodí Bobrůvky do akumulační nádrže Ochoza v povodí Cihelského potoka. Správa CHKO s tímto řešením souhlasila proto, aby čerpání vody pro zasněžování lyžařských tratí bylo rozloženo mezi více zdrojů, čímž se měly snížit vlivy nízkých průtoků na živočichy v Cihelském potoce. Hlavní podmínkou pro povolení tohoto odběru však bylo, že hladina v rybníce Koupaliště nesmí klesnout více než 25 cm pod pevně danou normální hladinu. Tato podmínka byla stanovena především kvůli ochraně zvláště chráněných druhů živočichů – škeble rybniční a raka říčního, kteří v rybníce v době odběru vody zimují, avšak ve větší hloubce. Výraznější snížení hladiny by mohlo mít fatální důsledky pro většinu bezobratlých živočichů v rybníce, včetně kriticky ohroženého raka říčního. Rak je přes zimu schovaný především v dírách v kamenném záhozu hráze a odvodnění jeho nor by znamenalo jejich promrznutí a tedy uhynutí zimujících raků. Hladina vody v rybníce Koupaliště byla proto od uvedení vodovodu do provozu v zimních měsících namátkově kontrolována. V lednu 2016 při společném šetření Správy CHKO a vodoprávního úřadu byl zjištěn významný pokles hladiny v rybníce, přesahující 70 cm. Podnět k zahájení řízení kvůli spáchání správního deliktu byl postoupen České inspekci životního prostředí, která udělila Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě pokutu ve výši 90.000 Kč. Pro následující období proto provozovatel lyžařských tratí přijal opatření, aby byl odběr vody lépe kontrolovatelný a aby k podobné situaci již nedocházelo.

V roce 2015 byl vybudován zásobník sněhu, kde je sníh uchováván pod izolační vrstvou dřevěné štěpky přes léto až do následující zimy, kdy je použit pro pokrytí lyžařských tratí, které tak není zcela závislé na klimatických podmínkách. Umístění zásobníku bylo problematické zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu území. Nakonec bylo zvoleno umístění u SV paty Harusova kopce, kde byl vytvořen zářez o ploše téměř 1 ha, který je obklopen ze tří stran lesem. Jediné pohledově otevřené místo od silnice směrem na Vlachovice bylo doplněno výsadbami dřevin, což by mělo časem stavbu z větší části skrýt do vegetačního doprovodu. Mírná obava panovala také z toho, že tající voda ze zásobníku změní chemicko-fyzikální vlastnosti vody v Cihelském potoce, který je obýván kriticky ohroženým rakem říčním a dlouhodobě se potýká s nízkými průtoky. Pro předehřátí vody z tajícího sněhu byla proto u zásobníku vybudována jímka. Při měřeních, které na výtoku ze zásobníku Správa CHKO prováděla během roku 2016, nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly mezi výtokem a Cihelským potokem. Ze zásobníku odtékala voda o 1–2 °C chladnější a vykazovala mírně zvýšené hodnoty vodivosti (cca o 30–50 µS/cm). Pozitivním vedlejším efektem této stavby je nadlepšení průtoků v Cihelském potoce v teplých obdobích. Během suchého léta 2016 byl průtok v Cihelském potoce velmi nízký a při červencové kontrole byl dokonce srovnatelný s výtokem ze zásobníku. To znamená, že odtok z tajícího sněhu tvořil asi polovinu průtoku v Cihelském potoce.

Z dosavadních zkušeností, které s umělým zasněžováním v CHKO Žďárské vrchy máme, vyplývá, že lze skloubit provozování sportovních areálů s ochranou přírody, je však třeba důsledně dodržovat dohodnutá pravidla.

Rybník Koupaliště při nedovoleném nadlimitním odběru v lednu 2016 (foto: Petra Doležalová)

Rybník Koupaliště při nedovoleném nadlimitním odběru v lednu 2016 (foto: Petra Doležalová).

Výtok ze zásobníku sněhu (vlevo) a průtok v Cihelském potoce (vpravo) v červenci 2016 (foto: Petra Doležalová)

Výtok ze zásobníku sněhu (vlevo) a průtok v Cihelském potoce (vpravo) v červenci 2016 (foto: Petra Doležalová).

Zásobník sněhu v NMnM – zakrytý dřevěnou štěpkou a obklopený ze tří stran lesem (květen 2016, foto: Petra Doležalová)

Zásobník sněhu v NMnM – zakrytý dřevěnou štěpkou a obklopený ze tří stran lesem (květen 2016, foto: Petra Doležalová).

Zásobník sněhu v NMnM – pohled od Vlachovic (březen 2017, foto: Petra Doležalová)

Zásobník sněhu v NMnM – pohled od Vlachovic (březen 2017, foto: Petra Doležalová).

Zásobník sněhu NMnM – výsadby podél silnice, zakrytí štěpkou (květen 2016, foto: Petra Doležalová)

Zásobník sněhu NMnM – výsadby podél silnice, zakrytí štěpkou (květen 2016, foto: Petra Doležalová).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MHMP: Dozorčí rada Pražské plynárenské odvolala předsedu představenstva Pavla Janečka

18:04 MHMP: Dozorčí rada Pražské plynárenské odvolala předsedu představenstva Pavla Janečka

Na zasedání dne 15. ledna 2021 dozorčí rada Pražské plynárenské, a.s., odvolala Ing. Pavla Janečka z…