ČOI: Nahlášených předváděcích akcí je o polovinu méně

24.10.2016 9:53

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2016 zaznamenala o polovinu méně konaných předváděcích akcí než v 1. čtvrtletí 2016. Přesto z celkového počtu 102 provedených kontrol bylo zjištěno porušení zákona téměř v 80 procentech, což je přibližně stejné množství jako v 1. čtvrtletí 2016.

ČOI: Nahlášených předváděcích akcí je o polovinu méně
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Pořadatelé akcí nejvíce a opakovaně porušují zákon v oblasti oznamovací povinnosti a náležitostí pozvání k účasti na organizované akce. V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 36 pokut v celkové hodnotě 6 625 000 korun, kdy největší pokuta dosáhla 2 000 000 korun. „I když jsme v tomto čtvrtletí zaznamenali klesající trend v počtu nahlášených předváděcích akcí, přes to na trhu stále působí společnosti, které se zaměřují především na seniorskou populaci a praktikují nekalé jednání a porušují zákon,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 uskutečnili inspektoři ČOI  celkem 102 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky nabídky a prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresívních, byla v rámci prováděných kontrol věnována zvýšená pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí.

Ve sledovaném období bylo na ČOI podáno 180 oznámení o konání více než 3 300 předváděcích prodejních akcí, což je o 38 oznámení a 2 500 předváděcích akcí méně než v 1. čtvrtletí 2016.

Z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 79 kontrolách, tj. v 77,5% kontrol, což je přibližně stejné množství jako v 1. čtvrtletí 2016, kdy zjištění bylo shledáno v 82% případech. Kontroly předváděcích akcí se uskutečnily i na základě 78 spotřebitelských podání.

Předváděcí akce - 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištění v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

48

37

77,1%

 

Jihočeský a Vysočina

10

9

90,0%

 

Plzeňský a Karlovarský

9

7

77,8%

 

Ústecký a Liberecký

13

9

69,2%

 

Královéhradecký a Pardubický

8

7

87,5%

 

Jihomoravský a Zlínský

5

4

80,0%

 

Moravskoslezský a Olomoucký

9

6

66,7%

 

Celkem

102

79

77,5%

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Nejčastěji bylo při kontrolách zjišťováno porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 • v 55 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s pořádáním organizovaných akcí, ať již se jednalo o neoznámení konání organizované akce, o uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v oznámení, nebo o nedodržení zákonem stanovené lhůty pro podání oznámení o konání organizované akce nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním České obchodní inspekci
   
 • ve 49 případech bylo zjištěno, že v souvislosti s oznamováním konání organizovaných akcí nebyly poskytnuty zákonem stanovené náležitosti u pozvání k účasti na organizovanou akci
   
 • v 15 případech bylo zjištěno, že prodávající, kteří v rámci organizované akce prodávali výrobky nebo poskytovali služby, požadovali nebo přijímali od spotřebitelů plnění odpovídající kupní ceně výrobků nebo služeb nabízených během konání akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy, takové jednání zákon od 28. 12. 2015 zakazuje
   
 • ve 28 případech se jednalo o použití některé z forem nekalých obchodních praktik, kdy prodávající například uváděli nepravdivý údaj o tom, že smlouvy či závazné objednávky jsou uzavírány v obchodních prostorách prodávajícího, ačkoli tomu tak nebylo, a vzhledem k tomu již neuváděli pro spotřebitele důležitý údaj o možnosti odstoupení od uzavřené smlouvy, dále bylo zjištěno, že na některých akcích účastníci neobdrželi občerstvení ani „hodnotný dárek,“ i přesto, že obojí bylo přislíbeno na pozvánkách na akci, v některých případech dárek sice obdrželi, ale v nižší částce, než byl přislíben

Dále se jednalo o porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole:

 • ve 24 případech kontrolovaná osoba neposkytla inspektorům ČOI požadovanou součinnost ke kontrole

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v daném období celkem 36 pokut v celkové hodnotě 6 625 000 korun. Celková výše pokut byla ve sledovaném období ovlivněna především uložením jedné pokuty ve výši 2 000 000 korun a jedné pokuty ve výši 1 200 000 korun. 

Pokuta 2 000 000 korun byla uložena společnosti spol. AQUA Consilium s.r.o. za prodej výrobku na údajné zlepšení kvality pitné vody (více tisková zpráva ČOI).

Pokuta 1 200 000 korun byla uložena společnosti Exen Trade s.r.o. za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam převzali hotovost. Jedná se o pokutu v souvislosti s porušením nové zákonné povinnosti (platné od 1. února 2016), kdy prodávající nesmí během akce nebo před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijímat plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku anebo její části (více tisková zpráva ČOI). 

Výsledky kontrol ve 2. čtvrtletí 2016 ukázaly, že v oblasti pořádání předváděcích akcí stále dochází k porušování příslušné legislativy. V současné době se jedná hlavně o klamavé praktiky vůči seniorům a obcházení zákazu přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Česká obchodní inspekce bude v kontrolách předváděcích prodejních akcí pokračovat i v následujícím období.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Státní pozemkový úřad umí čerpat z fondů EU

15:59 Státní pozemkový úřad umí čerpat z fondů EU

Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V nej…