Česká obchodní inspekce: Třetina kontrolovaných USB nabíječek měla nedostatky

18.01.2023 15:02 | Tisková zpráva

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na bezpečnost USB nabíječek. V průběhu minulého roku zkontrolovala 32 USB nabíječek a u 11 výrobků zjistila nedostatky. Dvě USB nabíječky byly identifikovány jako nebezpečné pro spotřebitele a byly staženy z trhu.

Česká obchodní inspekce: Třetina kontrolovaných USB nabíječek měla nedostatky
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce kontrolovala v roce 2022 bezpečnost USB nabíječek. Celkem uskutečnila u 26 distributorů a 5 výrobců 31 kontrol, u kterých monitorovala bezpečnost 32 výrobků.

Inspektoři ČOI zjistili nedostatky u 11 výrobků. Tři výrobky nebyly opatřeny bezpečnostními informacemi v českém jazyce a čtyři výrobky nebyly označeny identifikačními a kontaktními údaji o výrobci či dovozci.

ČOI dále odebrala 7 výrobků k odbornému laboratornímu přezkoušení. Ve 2 případech analýza rizik prokázala vážné bezpečnostní riziko. Tyto USB nabíječky byly staženy obě z trhu a po zpracování potřebné dokumentace budou předány do databáze nebezpečných výrobků Safety Gate. Jedna z nabíječek je již z trhu stažena (viz ZDE) a u druhé se čeká na nabití právní moci rozhodnutí.

Česká obchodní inspekce za zjištěné nedostatky uložila za menší nedostatky prozatím 7 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 51 000 Kč, v dalších případech se o pokutě rozhoduje ve správním řízení a čeká se na nabití právní moci.

Výsledky kontrolní akce zaměřené na USB nabíječky potvrzují, že u třetiny kontrolovaných výrobků se vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru. Tento segment produktů je spotřebitelskou veřejností často využíván, proto i Česká obchodní inspekce bude v kontrolách důsledně pokračovat v následujících obdobích.

___________________________________

Kontrolovaná legislativa:

  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

  • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

  • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

  • nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

  • ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

  • ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

  • ČSN EN 55032 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Celní správa: Celníci v průběhu čtyř dnů odhalili ve čtyřech regionech migranty

7:44 Celní správa: Celníci v průběhu čtyř dnů odhalili ve čtyřech regionech migranty

Příslušníci Celní správy ČR při výkonu svých kompetencí v silniční dopravě v uplynulých čtyřech dnec…