Český statistický úřad: Ziskovost podniků mezičtvrtletně vzrostla

10. 1. 2018 11:07

Podle sezónně očištěných údajů vzrostly ve 3. čtvrtletí reálné příjmy domácností proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 % a reálná spotřeba na obyvatele o 1,2 %. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 procentního bodu.

Český statistický úřad: Ziskovost podniků mezičtvrtletně vzrostla
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu
reklama

Nefinanční podniky: ziskovost opět roste

Míra zisku 1) ve 3. čtvrtletí byla 49,5 %, což je o 0,3 p.b. více než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p.b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,9 %. Míra ziskovosti tuzemských podniků zůstává i tak nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU dlouhodobě pohybuje okolo 40,0 %. Míra investic 2) se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 p.b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně vzrostla o 0,3 p.b.

Domácnosti: reálný příjem ve 3. čtvrtletí vzrostl o 1,3 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele 3) vzrostly ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 %, meziročně o 3,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele 4) rostla mezičtvrtletně pomalejším tempem, tedy o 1,2 %, meziročně rostla o 3,8 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 860 Kč 6), z toho 4 113 Kč6 tvořily individuální služby a zboží 7) poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání 8) dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 30 142 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 4,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření 9) dosáhla částky 22 966 Kč6.

Výsledkem pomalejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor 10), a to 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí se téměř nezměnila a dosáhla 8,8 %.

***

Při sestavení sektorových účtů za 3. čtvrtletí 2017 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což nemělo dopad na tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,0 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete ZDE.

Poznámky:
1. Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2. Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3. Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4. Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5. Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.
6. Sezónně neočištěný údaj.
7. Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
8. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
9. Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
10. Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo kultury: Národní divadlo má novou garanční radu

7:34 Ministerstvo kultury: Národní divadlo má novou garanční radu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek svolal první jednání nové garanční rady Národního divadla.