DIAMO ochrání ložiska lithia v okolí města Krupka

15.04.2019 22:22

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí města Krupka, a to podáním žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek v lokalitě Krupka. Současně s lithiem budou ověřeny i obsahy rubidia a cesia v oblasti a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento záměr vítá.

DIAMO ochrání ložiska lithia v okolí města Krupka
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Státní podnik DIAMO podal žádost o stanovení průzkumného území v souladu súkoly, které mu byly uloženy usnesením vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin, a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 441 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.

V rudním revíru Krupka byly vminulosti průzkumné práce zaměřeny především na výskyt cín-wolframové mineralizace, která zde byla po dlouhé historické období předmětem těžební činnosti. Další komodity, mimo jiné právě lithium, byly v ložiskových vzorcích zjišťovány jen výjimečně. Tento stav mají změnit právě připravované průzkumné práce, které zajistí podrobné zmapování oblasti a vyhodnotí perspektivnost lithného ložiska a obsahy dalších komodit.

Jak bude vypadat první etapa průzkumu, popsal ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík: „V první etapě budou prováděny pouze ty práce, které nepředstavují zásah do pozemku (povrchový odběr vzorků, odběr vzorků z existujících důlních děl a odvalů, terénní prohlídky, laboratorní práce atd.). Technické práce se zásahem do pozemků budou projektovány až po vyhodnocení první etapy."

Připravovanému průzkumu vyjádřila podporu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková: „Ochranu nerostného bohatství České republiky považuji za zásadní. Jak jsme se vminulosti přesvědčili právě u lithia, je třeba na nerostné suroviny pohlížet s budoucí perspektivou jejich využití. Jsem ráda, že Česká republika má ve státním podniku DIAMO garanta a důležitého odborného partnera při zajišťování ochrany našich nerostných zdrojů a využití surovinového potenciálu ČR. Stanovení průzkumného území v lokalitě Krupka vnímám jako správný krok při naplňování usnesení vlády č. 713 z roku 2017a především pak Programového prohlášení vlády ČR ze dne 27. června 2018.“

Na závěr paní ministryně uvedla: „Pro úspěšné zvládnutí záměru považuji za důležité zajištění komunikace a úzké spolupráce mezi státním podnikem, místní samosprávou obce Krupka a občany.“ Úzkou spolupráci na lokalitě předpokládá i ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík: „Komunikace s městem byla navázána na společném jednání se starostou a místostarostou města Krupka. Státní podnik DIAMO na tomto setkání deklaroval svoji plnou otevřenost a korektnost i v budoucnu, což zástupci města přivítali.“

K významu ochrany ložiska lithia pak Tomáš Rychtařík dodal: „Za zásadní považuji skutečnost, že podáním žádosti o průzkumné území je zahájena ochrana zdrojů lithia pro stát. Pokud bude státnímu podniku DIAMO průzkumné území uděleno, je pro stát zajištěno, při splnění legislativních podmínek, i následné právo těžby.“

Stanovení průzkumného území vlokalitě Krupka je tak jedním z mnoha kroků státního podniku DIAMO při plnění úkolů z usnesení vlády č. 713/2017.

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba aúprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek vPříbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., k 31. 12. 2018 zaměstnával 2216 lidí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Hodnotitelé z NATO sledovali v Boleticích boj se vzdušným protivníkem

22:02 Armáda ČR: Hodnotitelé z NATO sledovali v Boleticích boj se vzdušným protivníkem

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany absolvovalo další důležitou fázi hodnocení podle metodi…