DPP: Stanice metra Anděl je díky novým výtahům bezbariérová

08.10.2015 19:17

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes slavnostně otevřel pro cestující výtahy do stanice metra Anděl. Stanice Anděl na trase metra linky B je tak od dnešního dne bezbariérová. DPP ukončil modernizaci stanice, v rámci které proběhla výstavba dvojice výtahů.

DPP: Stanice metra Anděl je díky novým výtahům bezbariérová
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Novými výtahy se cestující s omezenou možností pohybu nebo maminky s kočárky dostanou do nově vyražené přestupní chodby stanice, odkud se dalšími dvěma výtahy dostanou na staniční nástupiště. Podle městské koncepce na odstraňování bariér ve veřejném prostoru by měla být do roku 2025 pražská MHD plně bezbariérová. Nejnovější úpravy ve stanici metra Anděl jsou její součástí. Letos byl již dostavěn výtah ve stanici I. P. Pavlova a v současné době se také budují nové bezbariérové přístupy do stanice Můstek A/B.
  
„Stanice Anděl je klíčovým dopravním uzlem metropole. Bezbariérový přístup do stanice zde zoufale chyběl. Jsem velmi rád, že lidé se zdravotním handicapem a rodiče s malými dětmi budou mít nyní snazší přístup na nástupiště. V otázce bezbariérovosti MHD ale máme stále řadu projektů před sebou a musíme udělat vše proto, aby se tempo odstraňování bariér neustále zvyšovalo,“ řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu (ČSSD).

„Výstavba nových výtahů na Andělu nebyla jednoduchá z důvodu složitých geologických podmínek nad úrovní stanice. Jsem rád, že se Anděl stal jubilejní čtyřicátou plně bezbariérovou stanicí pražského metra,“ dodal Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva DPP. 
   
Přestavba stanice Anděl byla zahájena počátkem července 2014. Nová dvojice výtahů má své nástupní místo v proskleném kiosku na nároží ulic Nádražní a Bozděchova a ústí do nové přestupní chodby. Za výtahovou šachtou je z přestupní chodby na úroveň nástupiště stanice umístěno bezpečnostní a únikové schodiště. Samotná výstavba probíhala v několika fázích. Nejdříve byla vyhloubena šachta pro dvojici výtahů z povrchu o hloubce 30 metrů a poté začala ražba přestupní chodby o délce cca 80 metrů.

„Vlastní ražbu komplikovaly složité podmínky spočívající v geologické stavbě horninového masivu velmi náročném pro ražbu a nadměrným prosakováním podzemní vody. Bylo nutné se také vypořádat s konstrukcemi, jež zůstaly v okolí tunelů stávajícího metra,“ uvedl k průběhu ražby Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Po dokončení úvodních razících prací byly proraženy otvory v konstrukci ostění staničního tunelu, jež jsou určeny pro druhou dvojici výtahů a schodiště spojující přestupní chodbu s nástupištěm. Následně byly dokončeny nosné konstrukce, úpravy povrchů a montáž potřebných technologií.

Stavební náklady na výstavbu bezbariérového přístupu do stanice Anděl nepřesáhnou 93 mil. Kč (bez DPH). Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přičemž Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla na tento projekt schválena podpora ve výši 84,2 mil. Kč. V současné době je bezbariérově zpřístupněno celkem 40 stanic metra a dvě stanice jsou přístupné s proškoleným doprovodem.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 148 autobusových linek, dále 22 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2015 bylo ve vlastnictví společnosti 1 194 autobusů, 922 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 167 000 000 kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2015 celkem 10 799 zaměstnanců, z toho 4 191 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Důchody

Na kolik procent spadne během vaší vlády průměr důchodu k průměrné hrubé mzdě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Spolupráce v rámci Pandemické úmluvy je založena na národní suverenitě členských států

19:15 Ministerstvo zdravotnictví: Spolupráce v rámci Pandemické úmluvy je založena na národní suverenitě členských států

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla snídaně s novináři, která byla zaměřena na představení připra…