Devět z deseti kontrol předváděcích akcí s nedostatky!

14.11.2014 19:57

Výsledky 150 kontrol inspektorů ČOI u prodejců zboží a služeb na předváděcích akcích opět potvrdily, že oznamovací povinnosti vůči orgánu dozoru, ani informační povinnosti vůči spotřebitelům, které jim ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele, řada z nich neplní.

Devět z deseti kontrol předváděcích akcí s nedostatky!
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

„Oznamovací povinnosti obcházejí tím, že tyto akce prezentují jako degustaci nebo ochutnávku, či jako příležitost k výhodnému nákupu potravin, někteří prodávající utajují nejen místo a dobu konání akce, ale také svou identitu, aby se vyhnuli kontrole nebo ji znemožnili,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. Právě tato porušení zákona představovala téměř 60 % všech nedostatků, v dalších téměř 20 % případů zjistili inspektoři zakázané užití nekalých obchodních praktik.  Za tato a další porušení povinností bylo v sledovaném období pravomocně uloženo 75 pokut v celkové hodnotě 5,6 milionu korun.

„Část prodávajících přesunula svoje aktivity přímo do domácností spotřebitelů, čímž je případná kontrola ještě více ztížená. Prodávající má možnost spotřebitele přesvědčovat o výhodách nabízeného produktu tak dlouho, až podlehne a podepíše smlouvu na zboží za desetitisíce. Odstoupit od smlouvy a získat zpět peníze se pak často neobejde bez problémů,“ varuje před neuváženým pozváním prodejců do soukromí Mojmír Bezecný.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2014 provedli inspektoři ČOI celkem 151 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí nebo kontrolovány smlouvy na těchto organizovaných akcích uzavřené. Kromě prověřování, zda nejsou při prezentačních prodejních akcích vůči účastníkům používány zakázané nekalé obchodní praktiky, a to včetně agresivních, věnovali kontrolní pracovníci zvýšenou pozornost zejména plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí.

Výsledky kontrol – předváděcí akce (3. čtvrtletí 2014)

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

Středočeský a Hl. město Praha

77

71

92,2 %

Jihočeský a Vysočina

14

12

85,7 %

Plzeňský a Karlovarský

6

5

83,3 %

Ústecký a Liberecký

16

14

87,5 %

Královéhradecký a Pardubický

14

12

85,7 %

Jihomoravský a Zlínský

8

4

50,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

16

16

100 %

Celkem

151

134

88,7 %

V průběhu 151 provedených kontrol bylo při 134 z nich zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, tj. v 88,7 %. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že tento vysoký poměr zjištění je do značné míry důsledkem kontrol cíleně zaměřených na problémové firmy a neposkytuje proto objektivní obraz situace na trhu.

V průběhu 3. čtvrtletí přijala Česká obchodní inspekce celkem 161 podání spotřebitelů, která se vztahovala k předváděcím akcím nebo smlouvám na těchto akcích uzavřeným. Na základě šetření bylo v plné třetině z nich prokázáno porušení právními předpisy stanovených povinností, avšak v 8 případech nebyl pořadatel předváděcí akce nalezen. Řada podání se týkala dotazů, zda byla předváděcí akce řádně nahlášena, nebo stížností, že po odstoupení od smlouvy nevrátila společnost uhrazenou částku.

Přehled zjištěných porušení, uložená opatření a sankce

Nejčastěji bylo i ve 3. čtvrtletí při kontrolách zjišťováno porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

- Nejvíce porušení se týkalo oznamovacích povinností souvisejících s pořádáním organizovaných akcí, které stanovil zákon s účinností od 15. ledna 2014, ať již šlo přímo o neoznámení konání organizované akce, o nedodržení zákonem stanovené lhůty pro podání oznámení nejpozději 10 pracovních dnů před konáním organizované akce, nebo o neuvedení všech zákonem stanovených náležitostí oznámení. Toto porušení bylo zjištěno celkem ve 112 případech.

- Neposkytnutí zákonem stanovených informací účastníkům akcí při pozvání k účasti bylo zjištěno v 53 případech. Na pozvánkách chyběl časový harmonogram akce, identifikace nabízených či propagovaných výrobků, popř. o uvádění nepravdivých údajů o náplni organizované akce.

- Užití některé z forem nekalých obchodních praktik prokázali inspektoři v 52 případech. Nejčastěji se jednalo o klamavé obchodní praktiky: prodávající například informovali účastníky akce zavádějícím způsobem či přímo nepravdivě o právu na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, nebo je klamali informacemi o obsahu konané akce a poskytovaných dárcích. Agresívní obchodní praktiky použili prodávající ve dvou případech, kdy vyvolali svým jednáním u spotřebitele dojem, že vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, přestože k získání výhry nebo výhody musel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.

- S cenou nabízených výrobků nebo služeb nebyli účastníci organizované akce seznámeni v 5 případech.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v daném období celkem 75 pokut v celkové hodnotě 5 644 000 Kč.

Závěr

Výsledky kontrol prováděných v rámci organizovaných akcí potvrdily, že ve 3. čtvrtletí 2014 se snížil poměr používání agresívních obchodních praktik, avšak vzhledem k četnosti porušení oznamovacích povinností vůči orgánu dozoru a také informačních povinností vůči spotřebitelům, stanovených novelou zákona o ochraně spotřebitele od 15. ledna 2014, se četnost závad v této oblasti kontroly nijak nemění. Český trh některé problematické firmy opustily, jiné, často ještě problematičtější, je nahradily. Jejich praktiky jsou v některých ohledech, zejména pro příliš důvěřivé spotřebitele seniorského věku, mnohem nebezpečnější. Názorným příkladem je lákání spotřebitelů k účasti na předváděcích prodejních akcích údajným „spotřebitelským ombudsmanem“ pod záminkou pomoci při uplatňování spotřebitelských práv v rámci dříve uzavřených smluv, případně přímo příslibem vrácení přeplatku za zakoupené předražené zboží. Podmínkou jeho splnění bylo opět uzavření smlouvy na spornou VIP kartu v hodnotě desítek tisíc korun.

Žádná změna k lepšímu není patrná ani v plnění oznamovacích povinností pořadateli organizovaných akcí.  Zneužívají výjimky ze zákona pro degustace a ochutnávky a na ně lákají spotřebitele, přestože skutečnou náplní akce je pak klasická nabídka předražených kuchyňských potřeb a domácích spotřebičů. Celkem 25 subjektů nahlásilo ve 3. čtvrtletí více než 6300 organizovaných akcí, skutečný počet konaných akcí byl však dle kontrolních zjištění vyšší. Z tohoto důvodu je třeba zvyšovat právní vědomí spotřebitelů ohrožených těmito praktikami prodejců, což se v současné době děj prostřednictvím seminářů pro seniory. Ty pořádají města a obcemi za účasti zkušených pracovníků České obchodní inspekce, kteří seznamují spotřebitele s riziky předváděcích akcí i podomního prodeje a radí, jak se vyhnout nejrůznějším nástrahám a problémům.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČHMÚ: Ministr Brabec slavnostně otevřel novou budovu Českého hydrometeorologického ústavu

17:36 ČHMÚ: Ministr Brabec slavnostně otevřel novou budovu Českého hydrometeorologického ústavu

Ministr životního prostředí se zúčastnil v pražských Komořanech slavnostního otevření nového předpov…