Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje s notifikací EU

20.11.2015 9:51

Energetický regulační úřad (ERÚ) včera vydal cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.

Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje s notifikací EU
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

Tímto krokem v souladu s § 1 odst. 3 zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, a zejména v souladu s podmínkami vymezenými v oznámení Evropské komise ze dne 11. června 2014 (Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie) stanovil výši a rozsah podpory pro zdroje, u nichž nejsou pochybnosti o oprávněné výplatě veřejné podpory , která byla stanovena právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na základě v současnosti platných zákonů.

„Energetický regulační úřad musí dle zákona zejména chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. Výplata veřejné podpory pro podporované zdroje energie tedy musí být striktně a způsobem neumožňujícím jiné vysvětlení stanovena v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. V uplynulých letech jsme v cenovém rozhodnutí opakovaně uváděli, že se podpora neuplatní, pokud je v rozporu s § 1, odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. Letos se situace zásadně změnila na základě postoje českých orgánů státní správy, zejména kvůli výkladu ustanovení zákona ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve svém stanovisku získaném v rámci veřejného konzultačního procesu k cenovému rozhodnutí mimo jiné uvedlo: „Provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by tak měla být na základě výše uvedeného v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise na uvedené výrobny energie a to z toho důvodu, aby nebylo překračováno ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.“

Na základě tohoto stanoviska MPO dále ERÚ oslovil s rozšiřujícím dotazem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad vlády – OKOM, Úřad vlády – RVVI, Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedu vlády České republiky.

Toto cenové rozhodnutí tedy nezahrnuje podporu výroby elektřiny pro rok 2016 pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012 a od 1. ledna 2016, dále pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), podporu výroby elektřiny z druhotných zdrojů, podporu tepla. Další rozhodnutí je ERÚ připraven učinit bezodkladně po obdržení a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu a souladu s právními předpisy České republiky i Evropské unie, která si ERÚ vyžádal. Rozhodnutí očekáváme do konce roku 2015.

reklama

autor: Tisková zpráva

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pedagogická komora: Na platy kuchařek a školníků stále chybí minimálně 3,8 miliard korun

10:01 Pedagogická komora: Na platy kuchařek a školníků stále chybí minimálně 3,8 miliard korun

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z původního škrtu 6,8 mld. Kč na platy 17 000 kuchařek…