FF UK: Den otevřených dveří

07.01.2015 8:10

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří. Nejbližší den otevřených dveří proběhne v sobotu 10. ledna 2015 na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1). Tato akce je určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium.

FF UK: Den otevřených dveří
Foto: Hans Štembera
Popisek: Diplom z Filozofické fakulty UK

Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů jsou připraveny přednášky, exkurze a koncert v rámci centrálního programu v Knihovně Jana Palacha. Dále je možné se u stánků v 1. patře informovat o procesu přijímacího řízení, o zahraničních a studijních pobytech a práci studentských spolků FF UK.

Rozvrh prezentací otevíraných oborů v akademickém roce 2015/2016:

místnost č. čas zahájení obor/y
131 9:00 Anglistika – amerikanistika (BC) UAJD a UALK, Anglický jazyk (NM) UAJD, English Language and Linguistics (NM) UAJD, Anglofonní literatury a kultury (NM) UALK
300 9:00 Dánská studia (BC), Skandinavistika (NM) UGS
18 9:00 Dějiny antické civilizace (NM), Latina (NM), Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (NM), Novořecká filologie (NM), Latinská medievistika (NM), Řecká antická filologie (NM) UŘLS
200 9:00 Divadelní věda (BC, NM) UDV
217 9:00 Indologie (BC, NM) UJCA
104 9:00 Italianistika (BC, NM) URS
301 9:00 Japonská studia (BC, NM) UDV
104 10:00 Hispanistika (BC, NM) URS
200 10:00 Historie (BC) UČD, USD, UHSD
131 10:00 Informace o přijímacím řízení (proděkan pro přijímací řízení a vnějsí vztahy Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.)
217 10:00 Mongolistika (NM) UJCA
300 10:00 Německý jazyk a literatura (BC, NM) UGS
18 10:00 Novořecká filologie (BC), Dějiny antické civilizace (BC) URLS, Latinský jazyk a literatura (BC), Řecká antická filologie(BC) UŘLS
301 10:00 Sinologie (BC, NM) UDV
131 11:00 Andragogika a personální řízení (BC, NM) KANPR
18 11:00 Čeština v komunikaci neslyšících (BC) UJKN
104 11:00 Francouzská filologie (BC, NM) URS
200 11:00 Historie – české dějiny v evropském kontextu (NM) UCD, Historie – hospodářské a sociální dějiny (NM) UHSD, Historie – obecné dějiny (NM) USD
301 11:00 Koreanistika (BC, NM) UDV
300 11:00 Nizozemský jazyk a literatura (BC, NM) UGS
217 11:00 Tibetanistika (BC) UJCA
301 12:00 Archivnictví a pomocné vědy historické (BC, NM) KPVHAS
18 12:00 Fonetika (BC, NM) FU
217 12:00 Jihovýchodoevropská studia (BC, NM) KJBS
200 12:00 Pedagogika (BC, NM), Sociální pedagogika (NM), Učitelství pedagogiky (NM) KPED
131 12:00 Politologie (BC), Politické teorie (NM), Politické teorie a současné dějiny (NM) UPOL
104 12:00 Portugalistika (BC), Lusobrazilská studia (NM) URS
300 12:00 Sociologie (BC, NM) a Sociologicko-ekonomická studia (BC) KSOC
131 13:00 Český jazyk a literatura (BC) UCJTK UCJLK
18 13:00 Egyptologie (NM) ČEGU
104 13:00 Logika (BC, NM) KLOG
300 13:00 Religionistika (BC, NM) UFAR
200 13:00 Sociální práce (BC, NM) KSOCP
217 13:00 Středoevropská studia (BC, NM) KSES
301 13:00 Veřejná správa a spisová služba (BC) KPVHAS
104 14:00 Arabistika (BC, NM) UBVA
131 14:00 Český jazyk a literatura (NM) UČJTK a UČJLK, Český jazyk – specializační studium (NM) UČJTK, Učitelství UČJL pro SŠ (NM) UČJTK a UČJLK, Učitelství češtiny jako cizího jazyka (NM) UČJTK
200 14:00 Dějiny umění (BC, NM) UDU
300 14:00 Filozofie (BC, NM) UFAR
18 14:00 Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (NM) SIAS
301 14:00 Klasická archeologie (BC, NM) UKAR
217 14:00 Východoevropská studia (BC, NM) UVES
301 15:00 Archeologie pravěku a středověku (BC, NM) UPRAV
18 15:00 Čeština pro cizince (BC, NM) UBS
104 15:00 Dějiny a kultura islámských zemí (BC) UBVA
104 15:00 Hudební věda (BC, NM) UHV
200 15:00 Informace o přijímacím řízení (proděkan pro přijímací řízení a vnějsí vztahy Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.)
131 15:00 Mezikulturní komunikace (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ jako cizí jazyk – ruština) (BC), Překladatelství (ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ) (NM), Tlumočnictví (ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ) (NM) UTRL
217 15:00 Ruský jazyk a literatura (BC, NM) UVES
200 16:00 Filmová studia (BC, NM) KFS
104 16:00 Hebraistika (NM) UBVA
300 16:00 Historie – Evropská studia (BC) USD
18 16:00 Komparatistika (NM) UCLK
301 16:00 Obecná lingvistika (BC, NM) ULING
131 16:00 Psychologie (BC, NM) KPSY
217 16:00 Etnologie (BC, NM) UETN – obory se v akademickém roce 2015/2016 neotevírají
300 17:00 Estetika (BC, NM) KEST
200 17:00 Informační studia a knihovnictví (BC, NM), Studia nových médií (NM) UISK
18 17:00 Srovnávací jazykověda (BC) USJ
104 17:00 Turkologie (BC,NM) UBVA

BC = bakalářské studium
NM = navazující magisterské studium

V suterénu bude zdarma k dispozici šatna od 8:45 do 18:15.
V přízemí v místnosti č. 2 bude Studentská rada FF UK informovat zájemce o studium (10:00–16:00: Studenti studentům! Obecné informace o studiu a všem, co vás zajímá)
V 1. patře budou umístěny stánky:

9:00–18:00          Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK – informace pro uchazeče
9:00–17:00          Zahraniční oddělení – vědecké a studijní pobyty v zahraničí
10:00–16:00        Stánky studentských spolků FF UK

Centrální program v červené studovně Knihovny Jana Palacha
Čas Název Přednášející
10:00–10:30 Školství v Protektorátu Čechy a Morava doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Situace v českém školství po Mnichovu (základní, střední, vysoké školy). Emanuel Moravec a jeho program převýchovy české mládeže. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín.
10:40 Exkurze po knihovnách FF UK Mgr. Jan Kamenický
10:45–11:30 Maďarsko a Slovenská republika za druhé světové války. Sousedské rozdíly, paralely, vztahy a konfrontace 1939–1945 Mgr. Robert Pejša, Ph.D.
Dva státy ve stejné době, ve stejném politicko-vojenském bloku, ale přeci rozdílné v míře a formě spolupráce s nacistickým Německem. Na jedné straně sebevědomá maďarská politika, která dosahuje v letech 1938–1941 úspěchu v podobě postupné územní revize na úkor států jako Československo, Rumunsko a Jugoslávie. Na druhé straně zaskočená politická reprezentace Slovenské republiky, která po dvaceti letech ve společném státě s Čechy dosahuje svého dlouhodobého cíle, územní a politické suverenity, ale za cenu absolutního podřízení německému patronátu. Oba státy svých „úspěchů“ dosahují za abnormálních mezinárodněpolitických podmínek a pod zásadním patronátem zájmové politiky hitlerovského Německa. Jaký vliv to mělo na charakter režimů, vzájemné slovensko-maďarské vztahy, na vývoj maďarské a slovenské společnosti, například ve vztahu k řešení židovské otázky? Na toto vše a další se bude pokoušet hledat odpovědi nabízená přednáška.
11:45–12:30 Hudební skladatel válečným zajatcem. Olivier Messiaen: Kvartet pro konec času (1941) PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
13:00 Exkurze po knihovnách FF UK Mgr. Jan Kamenický
13:00–14:00 Pérák, Kilroy a tank z lepenky. Fámy a městské legendy druhé světové války PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Přednáška se zabývá zajímavým, ale pro mainstreamové dějepisectví stále pořád málo využívaným tématem: ústně šířenými vyprávěními a folklorem druhé světové války. Hodinová přednáška spojená s obrazovou prezentací připomene ty nejpopulárnější fámy a městské legendy nejrozsáhlejšího konfliktu světových dějin se zvláštním důrazem na postavy tzv. městských fantomů jako byl Pérák, Kilroy či Mad Gasser of Mattoon. Tyto fantastické až bizarní fenomény pak zařadí do širšího historického, společenského a kulturního kontextu podobných představ šířených i při dalších válečných konfliktech, tak jak je dokumentoval mezinárodní etnologický výzkum.
14:15–15:15 Gringos a Stalin versus „plebejské národy“: Latinská Amerika a druhá světová válka PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Přednáška se zaměří na základní kontury vývoje v Latinské Americe za druhé světové války, samozřejmě s časovými přesahy. Jejím cílem bude vyvrátit mnohé antikomunistické a antipopulistické schematické výklady, jež se kolem regionu vytvářejí. Výklad se koncentruje jak na globální aspekty latinskoamerického vývoje (intervence USA, vyhlášení/nevyhlášení války státům Osy, aktivní bojová účast, otázka latinskoamerické identity), tak na vybrané aspekty vývoje některých středoamerických států (Guatemala, Nikaragua, Salvador) a zemí jihoamerických (zejm. Brazílie, Bolívie a Argentina).
15:20 Exkurze po knihovnách FF UK Mgr. Jan Kamenický
15:30–16:30 Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina: Dějiny starověku ve světle a stínu největší války novověku. Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Druhá světová válka ovlivnila osudy mnoha států a národů, ale také, ba zejména, jednotlivců. Prožili ji i významní badatelé o dějinách starověku, jejichž díla i dnes stále studujeme a citujeme, často aniž si uvědomujeme, že je napsali lidé, kteří se kromě toho, že se zabývali vědou, také snažili žít normální život ve velmi těžké době, která jim to ale leckdy neumožnila. S nástrahami se přitom vyrovnali různě, někteří se ctí, jiní nikoli a ještě jiní je svou aktivitou dokonce předešli. Právě to se však, když válka skončila, stalo nástrahou pro jejich kolegy, kteří se teď museli vyrovnávat s nimi.
17:00–17:45 koncert Bennewitzova kvarteta; Nežádoucí hudba. Pavel Haas: smyčcový kvartet č.2 „Z Opičích hor“ průvodní slovo: Štěpán Ježek
I. Krajina
II. Kočár, kočí a kůň
III. Měsíc a já
IV. Divá noc

Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky FF UK.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

CzechInvest: 5Gthon. Akce, která zlepší budoucnost českých měst

22:11 CzechInvest: 5Gthon. Akce, která zlepší budoucnost českých měst

CzechInvest je partnerem soutěže, jejímž cílem je najít chytrá řešení pro rozvoj a budoucnost českýc…