Finanční správa eviduje už přes milion přiznání, 6 z 10 elektronicky

02.04.2024 16:05 | Tisková zpráva

K 25. březnu bylo podáno zhruba 1,16 mil. přiznání k daním z příjmů, což je zhruba 41 % celkového odhadovaného počtu. Téměř 61 % přiznání bylo doručeno elektronicky datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu MOJE daně. Finanční správa proto očekává, že podíl elektronických přiznání letos překročí hranici 70 % ve srovnání s 66 % v roce 2023 a 45 % v roce 2022.

Finanční správa eviduje už přes milion přiznání, 6 z 10 elektronicky
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Zatímco konec lhůty pro podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě je už v úterý 2. dubna, na elektronická podání zůstává čas o měsíc déle do 2. května. Povinně elektronicky přitom musí přiznání podat všichni, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Letos již není možné zopakovat plošnou toleranci listinných podání, kterou finanční správa mimořádně uplatnila v loňském roce z důvodu velkého množství osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka začátkem roku 2023, tedy právě v době podávání daňových přiznání. Rostoucí počet elektronických podání potvrzuje, že tato bezprostředně nastolená tolerance poskytla potřebný časový prostor a umožnila většině dotčených osob pochopit zákonné požadavky a přijmout trend digitalizace.

Data z finančních úřadů nicméně ukazují, že stále existuje určitá zranitelná skupina poplatníků, pro kterou z objektivních důvodů nebyly tyto dočasné úlevy dostačující. Finanční správa se proto rozhodla i letos uplatnit loňský přístup v případě OSVČ starších 70 let, kterým byla začátkem roku 2023 ze zákona zřízena datová schránka, ale dosud nekomunikovaly se správcem daně elektronicky. Správci daně zpracují listinná podání daňových přiznání těchto osob uskutečněná ve lhůtě do 2. dubna standardním způsobem, vyřízením podání se tak stanou vady ve způsobu podání bezpředmětnými, resp. budou odstraněny z moci úřední. Daný postup nevylučuje, že se správci daně pokusí poplatníka kontaktovat na základě svých kapacitních možností a při znalosti jeho poměrů s nabídkou pomoci při přechodu na digitální komunikaci, případně vyhoví žádosti poplatníka o praktickou pomoc se zvládnutím elektronického způsobu podání.

„Navržená mimořádná tolerance zachovává rovnováhu mezi podporou digitalizačního úsilí státu a objektivními možnostmi některých samostatně výdělečných osob, zejména příslušníků nejstarší generace. Z aktuálních statistik víme, že každý ze 14 finančních úřadů eviduje průměrně nižší stovky případů, kdy přes veškerou pomoc a osvětu občané starší 70 let podali své daňové přiznání v listinné podobě. Správa daní v elektronické podobě vůči této skupině občanů působí objektivní potíže, jelikož se o případné výzvě či jiné korespondenci ze strany finančního úřadu vůbec nedozví. Rovněž vynucování splnění povinnosti uložením pokuty ztrácí s ohledem na limity těchto lidí v oblasti elektronické komunikace na významu, jelikož nevede k dosažení cíle správy daní. Pro stát je přínosný každý ekonomicky aktivní zástupce této generace, a není tedy žádoucí nastolit stav, kdy by se o stanovení své daňové povinnosti dozvídal až z exekučních úkonů správce daně“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

„Navržená mimořádná tolerance zachovává rovnováhu mezi podporou digitalizačního úsilí státu a objektivními možnostmi některých samostatně výdělečných osob, zejména příslušníků nejstarší generace," řekla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy.

Také u ostatních poplatníků finanční úřady zachovají proklientský přístup. Odborní pracovníci na zřízených informačních linkách poradí s dotazy k daňovým přiznáním. Při vadném způsobu podání správci daně s ohledem na své kapacitní možnosti poplatníka neformálně kontaktují a vyzvou jej k nápravě bez rizika sankce. Nedojde-li k nápravě ani po doručení následné formální výzvy, ze zákona pak musí být uložena pokuta ve výši 1 000 Kč.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Olga Richterová byl položen dotaz

Porodnost

Dobrý den, píšete, co chcete dělat pro zvýšení porodnosti, ale nezapomínáte, že jste už více jak dva roky ve vládě? Co jste zatím pro rodiny udělali? Vždyť i to navýšení rodičovské je nedostatečné a navíc diskriminující. A co je vlastně podle vás hlavní příčinou klesající porodnosti? Koukám, že neod...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Vítězství v soutěži Úřednický čin roku

22:04 Ministerstvo spravedlnosti: Vítězství v soutěži Úřednický čin roku

Ministerstvo spravedlnosti gratuluje týmu z odboru strategie a koncepce justice, který získal presti…