KDP: Zefektivnění výběru daní je i otázkou oddělení poctivých daňových subjektů od těch rizikových

16.04.2014 10:50

Komora daňových poradců ČR, profesní organizace zřízená zákonem, diskutovala budoucí směry prezentované OECD, Evropskou komisí a Ministerstvem financí ČR efektivního výběru daní v České republice.

KDP: Zefektivnění výběru daní je i otázkou oddělení poctivých daňových subjektů od těch rizikových
Foto: Komora daňových poradců ČR
Popisek: Komora daňových poradců ČR
reklama

Na tiskové konferenci byly hlavními tématy omezení přesouvání daňových základů do zahraničí, elektronizace daňové správy a analýza získaných informací pro včasné určení rizikového chování daňových subjektů, ale také upozornění daňových poradců na probíhající diskuze vrátit do sněmovny zákon, který by plošně postihoval přípravu krácení daně jako trestný čin.

Tisková konference KDP ČR se v Hotelu Continental v Brně uskutečnila v rámci VII. ročníku dvoudenní konference Česko-slovenské fórum 2014. Zaměřila se tentokrát na Daňové problémy v kontextu českého a slovenského daňového práva. Šlo o společné setkání Komory daňových poradců České republiky a Slovenské komory daňových poradců a uskutečnila se i za účasti zástupců statní správy, justice a akademické sféry. Konference dnes končí. Tiskové konference se zúčastnil prezident KDP ČR Ing. Martin Tuček, náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová a viceprezidentka KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová.

Cílené daňové kontroly a elektronizace výkazů

Jedním z hlavních cílů současné vlády je lepší výběr stávajících daní, nikoliv zvyšování daní či zavádění dodatečného zdanění. Pomoci by tomu mělo několik plánovaných opatření, která umožní daňové správě zaměřit se na nepoctivé daňové subjekty a jejich daňové delikty. Mezi ně patří například i tzv. karuselové (kolotočové) daňové podvody, při nichž dochází k významným daňovým únikům a český stát může přicházet ročně až o desítky miliard korun.
„Na základě dnešních daňových kauz vyhodnocujeme, jaká data nám v jednotlivých případech chyběla a v jakém časovém okamžiku, a na jejich získání se budeme následně zaměřovat,“ řekla Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí ČR, k plánované další elektronizaci daňových výkazů. Díky analýzám dat z těchto výkazů pak může ministerstvo financí detekovat rizikové chování daňových subjektů a včas zasáhnout. „Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí,“ dodala Mgr. Simona Hornochová.

Varování před plošným zavedením trestnosti - přípravy daňového trestného činu

Komora daňových poradců ČR rovněž upřednostňuje směr, kdy budou velmi efektivně postihovány daňovou správou nepoctivé daňové subjekty vyhýbající se placení daní, které atakují státní rozpočet. Zejména ty, jež jsou zakládány jen proto, aby řetězovitě provedly velké množství transakcí a v jednom okamžiku jeden z nich daň neodvedl. Mezi mnoha diskutovanými opatřeními pro zamezení daňových úniků v ČR je diskutováno i zavedení trestnosti již přípravy daňového trestného činu zkrácení daně, přitom doposud je trestným činem samotné krácení daně.

„Zaznamenáváme snahy vrátit do hry novelu § 240 trestního zákona a rozšířit jej o odst. 4 a 5, který by poskytl úřadům nástroj, jak trestně postihovat daňové subjekty již za přípravu krácení daně. Chtěli bychom však před plošným zavedením takového opatření důrazně varovat,“ řekl k tomu Ing. Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců. „Jako profesní organizace musíme upozornit, že plošné zavedení takovéhoto opatření by se mohlo dotknout řady daňových subjektů, pro něž původně toto opatření nebylo navrhováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Toto opatření je podle jeho slov proto třeba zúžit, například tak, že se bude týkat pouze nepoctivých daňových subjektů v oblasti spotřební daně za přesně vymezených podmínek. V opačném případě by mohlo v praxi docházet k řadě situací, které by mohly přímo či nepřímo poškodit podnikatelské prostředí. Díky komplikovanému výkladu daňových zákonů, ale i tohoto opatření, by se podnikatelé mohli bát konzultovat varianty optimalizace svého daňového základu s daňovým poradcem; mohlo by v krajním případě docházet ke zneužívání tohoto zákonného opatření konkurenčními subjekty, zejména prostřednictvím podávání účelových trestních oznámení; ale také by mohlo docházet ke zneužití samotnou daňovou správou.

„My jako komora vyzýváme, aby v takovém rozsahu o zavedení trestnosti přípravy trestního činu zkrácení daně vůbec nebylo uvažováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Problematika přesunu daňových základů do jiných zemí

V neposlední řadě je podle názoru zástupců Komory daňových poradců ČR nutno sledovat diskuze ke zlepšení daňové legislativy v otázce přesunů základů daně do jurisdikce státu, v němž jsou příjmy zdaněny výhodnější sazbou. Toho je často dnes využíváno zejména velkými nadnárodními firmami. Státy mají daně vybírat na základě jasně daných pravidel, nikoli na základě neuchopitelných pravidel etiky a morálky. O tomto tématu se však vede zatím neuzavřená diskuze.

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje již 4492 daňových poradců a eviduje 812 společností vykonávající daňové poradenství. KDP ČR v loňském roce oslavila 20 let od svého založení.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/ . Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz . 

Anotace příspěvků jednotlivých mluvčích konference Komory daňových poradců:

Ing. Martin Tuček  prezident Komory daňových poradců ČR

Krácení daně je trestným činem, je rozumné, aby tomu tak bylo i u jeho přípravy?

Je zřejmé, že záměrem návrhu úpravy trestního zákoníku je postihnout zejména situace týkající se trestné činnosti spojené s lihovinami nebo pohonnými hmotami. Mnohdy zjevná příprava podvodných obchodů, jejichž cílem je především vylákat z českého státu daň z přidané hodnoty, nás stojí ročně miliardy korun. Snaha o uvolnění rukou státu v takových případech je pochopitelná. Jako problematické se však jeví plošné zavedení tohoto pravidla trestnosti přípravy krácení daně. Bude snad i nahlas vyslovená či diskutovaná úvaha o záměru daňového poplatníka snížit svůj základ daně spouštěcím signálem pro orgány činné v trestním řízení? Právo minimalizovat daňový základ je právem každého poplatníka. To, co se na první pohled zdá jako cesta legálního snížení daní, může být nakonec cestou zcela nelegální. Při konzultaci s daňovým poradcem je možné legální postup nalézt a nelegální zavrhnout. Pokud však dojde k dalšímu posunu v kriminalizaci podnikatelského prostředí, pak i taková konzultace může být kvalifikována jako příprava trestného činu krácení daně. Zatímco u dokonaného trestného činu je obsah tohoto činu celkem zjevný a uchopitelný, u jeho přípravy by bylo obtížné hledat přesné definice či nezpochybnitelné znaky okamžiku, kdy z pouhé úvahy se stává aktivita směřující k jejímu dokonání.

Komora daňových poradců České republiky považuje tento legislativní záměr za velmi problematický a obává se praktické možnosti zneužití tohoto silného nástroje státní mocí.  

Mgr. Simona Hornochová  náměstkyně ministra financí ČR

Elektronizace, analýza, spolupráce a cílené zaměření kontrol je budoucí směr daňové správy 

Získání potřebných zdrojů do veřejných rozpočtů prostřednictvím zvyšování daní není cílem ministerstva financí. Primárně je třeba stávající daně lépe vybírat. Proto se aktuálně soustředíme na hledání dalších zdrojů prostřednictvím zefektivnění činnosti finanční a celní správy. Podle našeho názoru je elektronizace daňové správy tou správnou cestou k dosažení výsledků, jimiž jsou efektivní výběr daní, snížení nároků na poctivé daňové subjekty ze strany správce daně, štíhlá daňová správa a zamezení daňovým únikům. To následně povede k možnosti financování prorůstových opatření a k zachování či snižování daňové kvóty. Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí.

Ing. Petra Pospíšilová  Viceprezidentka KDP ČR

Efektivní zabránění přesunu základu daně

Diskuse o přesunech základů daně do jurisdikce státu, ve kterém jsou příjmy zdaněny výhodnější sazbou, běží už nějakou dobu. Je však nezbytné si uvědomit, že v této diskusi nebudou jen vítězové, ale i poražení, pokud se státy nechtějí vracet do situace násobného zdanění téhož příjmu podniku. Pro Českou republiku toto téma možná není tak prioritní jako pro jiné státy OECD či pro Evropskou komisi. Stát však potřebuje tuto diskusi sledovat, aby se případně mohl včas bránit těm krokům, které by mohly způsobit neodůvodněné snížení základů daně právě v České republice. Některé země na politice nízkého zdanění příjmů, které přiláká zahraniční investory, postavily svoji ekonomickou strategii. Pokud OECD chce efektivně zabránit přesunu základu daně, pak musí dosáhnout buď konsensu všech států, nebo definovat konkrétní účinná pravidla tak, aby nebyla založena na širokých a neuchopitelných definicích a politických proklamacích. Státy mají daně vybírat na základě jasně daných pravidel, nikoli na základě neuchopitelných pravidel etiky a morálky.

Ing. Martin Tuček
prezident Komory daňových poradců ČR

Členem Komory daňových poradců ČR se stal při jejím založení v roce 1993. V roce 1995 se pak stal členem Komory auditorů ČR. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života.

Je partnerem společnosti ADEUS a působí zde jako daňový poradce a auditor. Odborně se věnuje především poradenství a auditu pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a v současné době působí ve funkci prezidenta Komory daňových poradců ČR.

Mgr. Simona Hornochová
náměstkyně ministra financí ČR (oblast daní a cel)

Vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Daňové problematice se věnuje od roku 1996 a působila jako manažer daňového oddělení v nadnárodní společnosti.

V rámci KDP ČR pracovala v sekcích daně z příjmů právnických osob, účetnictví, mezinárodního zdanění, správy daní a v sekci pro otázky profese. Do 2. února 2014 byla rovněž členkou Prezidia KDP ČR.

Dne 3. února 2014 byla jmenována náměstkyní ministra financí ČR pro oblast daní a cel.

Ing. Petra Pospíšilová
viceprezidentka Komory daňových poradců ČR

Pracovala 10 let jako daňová poradkyně v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík pro široký okruh korporátních klientů zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Později se specializovala především na problematiku nepřímých daní.

V období let 2005–2007 vykonávala funkci ředitele odboru Legislativy nepřímých daní na Ministerstvu financí ČR, kde kromě daně z přidané hodnoty měla na starosti rovněž agendu spotřebních daní a zavedení legislativní úpravy energetických daní.

Od roku 2007 pracuje v ČSOB na pozici ředitele útvaru Daní a má na starosti daňovou agendu celé skupiny ČSOB v ČR.

Je rovněž členkou IFA, předsedá Daňové komisi České bankovní asociace a pracovní skupině pro DPH při Evropské bankovní federaci. Taktéž je členkou Fiskálního výboru Evropské bankovní federace a pracuje v Technické poradní skupině pro DPH při OECD. V Confédération Fiscale Européenne je předsedkyní Výboru pro nepřímé daně a je členkou VAT Expert Group, pracovní skupiny pro DPH při Evropské komisi.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vědci z Univerzity obrany přispěli k vývoji filtrů proti koronaviru

19:27 Vědci z Univerzity obrany přispěli k vývoji filtrů proti koronaviru

Zvýšení účinnosti při zachycování nejmenších částic a tedy i virů u filtrů FFP3 se podařilo v rámci …