MŠMT: Česká republika už dva roky pomáhá ukrajinským dětem

24.02.2024 7:44 | Tisková zpráva

Zítřejší dvouleté výročí vojenské invaze Ruska na Ukrajinu zároveň připomíná dva roky solidarity a podpory, kterou naše země ukrajinským uprchlíkům poskytla. Česká republika od té doby dokázala zapojit do svého vzdělávacího systému téměř 50 tisíc ukrajinských dětí uprchlíků a umožnit pokračování studia pro více než 3,5 tisíce ukrajinských studentů uprchlíků na českých vysokých školách.

MŠMT: Česká republika už dva roky pomáhá ukrajinským dětem
Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

V tomto školním roce tvoří ukrajinští azylanti celkem 1,6 % z celkového počtu dětí v?mateřských školách, 3,7 % z celkového počtu žáků základních škol, 1,0 % z celkového počtu žáků ve středních školách a 2,5 % z celkového počtu žáků v konzervatořích.

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině jen do zemí Evropské unie uprchlo přes čtyři miliony lidí. Česká republika téměř obratem zajistila těmto lidem nejen důstojné životní podmínky, ale také okamžitý přístup ke vzdělání.

„Ministerstvo školství ve spolupráci s?dalšími partnery zřídilo webovou stránku i sociální síť v?ukrajinštině se všemi informacemi potřebnými k?zahájení školní docházky, zavedlo informační telefonní linky, legislativně jsme školám umožnili snáze navyšovat kapacity a ulehčili jsme uprchlíkům počáteční adaptaci ve školách. Vyčlenili jsme finance na jazykové vzdělávání ukrajinských dětí, na ukrajinské asistenty pedagoga a upravili přijímací zkoušky na střední školy tak, aby se mohly o toto studium ucházet právě i děti z?Ukrajiny. Děkuji školám, učitelům a všem, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli těmto dětem zajistit perspektivní budoucnost,“ shrnul ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně upravil zákon Lex Ukrajina, na který navázaly výzvy na pořádání adaptačních a jazykových skupin. Prvních 90 dnů svého pobytu na území České republiky se tak mohly ukrajinské děti adaptovat na život v?nové zemi a nastoupit do školy až ve chvíli, kdy jsou na ni alespoň částečně připraveny.

Adaptační skupiny s celodenním provozem zároveň umožnily zapojení ukrajinských rodičů na českém trhu práce. Následovaly výzvy na pořádání prázdninových kurzů pro ukrajinské děti uprchlíky, podpořeno bylo i jazykové vzdělávání ukrajinských žáků středních škol. Upraveny byly podmínky pro zápis těchto dětí k?povinné školní docházce, přihlašování ke střednímu vzdělávání i ukončování tohoto studia maturitní zkouškou. MŠMT podporovalo především zapojení UA dětí do běžné výuky, k?čemuž slouží pozice ukrajinského asistenta pedagoga. Ve spolupráci s?vysokými školami se podařilo zajistit studium pro 3,5 tisíce nově příchozích ukrajinských studentů.

Opatření, která MŠMT učinilo v souvislosti se zapojením ukrajinských uprchlíků do českého vzdělávacího systému v letech 2022 a 2023, se odhadují na 2,89 miliardy korun.

Pro studenty vysokých škol a vědce prchající z?Ukrajiny vytvořil Dům zahraniční spolupráce weby?ZDE?a?ZDE, které dosud nabízejí pomoc českých výzkumných organizací.

Kromě uvedených opatření připravuje MŠMT další legislativní i nelegislativní úpravy umožňující co nejsnadnější zapojení ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému, a to včetně možnosti uznávání českého vzdělání po případném návratu na Ukrajinu. Cílem je, aby období, které tyto děti stráví v?českých školách, nebylo ztraceno a nemusely po svém návratu opakovat všechny předměty.

Za dva měsíce spustí MŠMT plošné testování znalosti češtiny u žáků cizinců na základních školách, ve druhé polovině roku má dojít k?posílení kapacit učitelů českého jazyka jako cizího jazyka, upraven bude systém jazykové přípravy cizinců a soustředit se chce také na větší zapojení ukrajinských mladých lidí do středoškolského vzdělávání tak, aby se co nejlépe začlenili do české společnosti.

MŠMT s?významnou podporou svých resortních organizací, zejména Národního pedagogického institutu, České školní inspekce či Domu zahraniční spolupráce, a také ve značné synergii s?dalšími vládními i nevládními organizacemi vyvinulo maximální úsilí směřující k?organizační, finanční, legislativní i metodické podpoře všech škol, které se již dva roky ve vzdělávacím procesu intenzivně věnují ukrajinským dětem, žákům i studentům.

Kvalitu, operativnost a smysluplnost postupu ministerstva školství při integraci a vzdělávání ukrajinských dětí, žáků a studentů průběžně oceňovalo i mezinárodní prostředí, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v?Evropě nebo Evropská komise a Evropský parlament.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Ceny elektřiny v únoru výrazně klesly

11:27 Český statistický úřad: Ceny elektřiny v únoru výrazně klesly

V únoru 2024 se vývozní ceny zvýšily meziměsíčně o 2,1 %, meziročně o 1,6 %. Dovozní ceny meziměsíčn…