Ministerstvo zdravotnictví: Spolupráce v rámci Pandemické úmluvy je založena na národní suverenitě členských států

30.11.2023 19:15 | Tisková zpráva

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla snídaně s novináři, která byla zaměřena na představení připravované Pandemické úmluvy a vyvrácení aktuálně kolujících dezinformací. Jejím cílem je obsáhnout tzv. celý cyklus pandemie, tedy prevenci, připravenost a reakci na hrozby pro veřejné zdraví, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a posílit celkově ochranu veřejného zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví: Spolupráce v rámci Pandemické úmluvy je založena na národní suverenitě členských států
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obecně má dohoda za cíl zlepšit připravenost všech členských států WHO, a to formou užší koordinace a spolupráce, která může účinněji pomoci předejít budoucím zdravotním krizím nebo snižovat jejich dopady.

“Chtěl bych zdůraznit, že tato dohoda pouze shrnuje a formalizuje procesy, které již dlouhodobě probíhají, případně ty, které byly implementovány v době pandemie covid-19. Jde například o pomoc chudším zemím, spolupráci laboratoří, sdílení informací či zkušenosti s léčbou,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Anketa

Povedla se stávka ČMKOS?

77%
18%
hlasovalo: 10838 lidí

“Záměrem dohody v žádném případě není kontrola nad zdravotními systémy jednotlivých členských států WHO. Naopak. Princip spolupráce je založen na národní suverenitě členských států, které mají svrchované právo vydávat a implementovat legislativní předpisy s cílem poskytování zdravotních služeb,” řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum. “Ani po ratifikaci dohody nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování a řízení zdravotní péče v ČR nebo klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel. Toto bude vždy rozhodnutí České republiky,” doplnila ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Kateřina Baťhová.

Jakmile bude mezinárodní dohoda a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem ČR jako tzv. Prezidentská smlouva.

Aktuální návrh dohody a stejně tak všechny dostupné dokumenty jsou veřejně dostupné na stránkách Světové zdravotnické organizace zde. Na tomto odkazu najdete i video záznam z každého jednání komise pro přípravu Dohody, stejně tak jako zápisy z každého jednání a písemná vyjádření všech zainteresovaných stran.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Co se stalo s vašimi sliby?

Slibovali jste legalizaci HHC a místo toho jste zakázali i THC. Jste na sebe pyšní? Co jste vlastně ze svého programu ve vládě prosadili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

22:02 Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

Po zimní technologické přestávce jsme obnovili stavební práce na pravém krajním poli bezpečnostního …