Nemocnice investovala do péče o pacienty s mozkovou příhodou miliony korun

11.11.2014 19:56

Celkem 56 miliónů korun letos investovala Nemocnice České Budějovice, a. s., do vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra, které poskytuje jako jediné v Jihočeském kraji komplexní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Zmíněné prostředky byly vynaloženy na nákup nového přístrojového vybavení pro obory neurologie, intenzivní a resuscitační péče, neurochirurgie, radiodiagnostika a rehabilitace.

Nemocnice investovala do péče o pacienty s mozkovou příhodou miliony korun
Foto: Martin Kovář
Popisek: Chirurgický zákrok

Celkem 85 procent z celkově investované částky získá nemocnice zpět z fondů Evropské unie díky dotaci v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu (IOP).

„Nemocnice v rámci tohoto projektu zakoupila 52 souborů či kusů přístrojové techniky. Některé přístroje nahradily ty, které již byly při každodenním používání do značné míry opotřebované či technicky zastaralé, neboť v posledních osmi letech došlo k významnému posunu medicínských technologií kupředu. Více než polovinou pořízených přístrojů dosud centrum nedisponovalo. Tím došlo k výrazné modernizaci, zrychlení a rozšíření spektra diagnostiky a možností poskytované akutní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou,“ uvedl ředitel Úseku zdravotní péče a místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Jaroslav Novák, MBA.

Pořízení nových přístrojů posunulo Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., na mnohem vyšší úroveň péče o pacienty, postižených mozkovou příhodou. „Přístrojové vybavení je podmínkou pro zajištění kvalitní péče. Avšak velkým úkolem pro členy cerebrovaskulárního týmu je pokračovat v proškolení personálu centra, optimalizovat logistiku a management ošetření pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou s cílem co nejrychlejšího stanovení diagnózy a adekvátního rychlého ošetření. Po akutním ošetření je pak samozřejmě nutné zajistit i kvalitní neurorehabilitaci,“ konstatoval MUDr. Novák.

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., má nyní k dispozici unikátní vysoce sofistikované přístroje, představující nejmodernější trend v současné neurorehabilitaci, takzvanou roboticky asistovanou rehabilitaci. „Cvičení s dopomocí, v představě, pestrost, variabilita, virtuální prostředí jsou velmi atraktivní pro pacienty a odvádějí pozornost od jejich postižení. Kromě významných funkčních pokroků u pacientů mají velký význam i pro ergodiagnostiku, analýzu dat a další výzkum,“ přiblížil využití RHB přístrojů MUDr. Novák.

Cévní mozková příhoda, lidově mozková mrtvice, pepka, nebo mozkový infarkt, je třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v České republice. Nemocnost v ČR je navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.

Vzhledem k tomu, že počet pacientů s tímto onemocněním roste, byla k jejich léčbě zřízena síť specializovaných pracovišť. Ta jsou rozdělena na tři stupně péče, aby se odstranila roztříštěnost a zvýšila úroveň poskytované zdravotní péče. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče. Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., je jedním z 10 komplexním cerebrovaskulárním center v ČR, které poskytují specializovanou péči pro pacienty s mozkovou příhodou ve všech oborech požadovaných akreditací.

„Všechny přístroje již má nemocnice k dispozici, proběhla jejich instalace a proškolení personálu tak, aby začaly na jednotlivých pracovištích sloužit pacientům co nejdříve v plném rozsahu,“ poznamenal ředitel úseku zdravotní péče.

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2135 dětí.

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních šest investovala nemocnice do svého rozvoje více než 1,1 miliardy korun.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

Co nebo koho považujete za největší hrozbu pro ČR?

Dobrý den, pokud mám správné informace, tak ANO nepodpořilo usnesení, že je pro nás největší bezpečnostní hrozbou Rusko. Zajímalo by mě proč? Jestli si to nemyslíte, co je podle vás pro nás tou největší bezpečnostní hrozbou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

19:15 Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se…