Ombudsman: Stanovování doplatku na bydlení bude spravedlivější

10.07.2023 10:01 | Tisková zpráva

Ombudsman ukončil výzkum ke stanovení obvyklého nájemného úřadem práce pro účely doplatku na bydlení. U úřadu práce zjišťoval, jak určuje výši obvyklého nájemného potřebnou pro stanovení doplatku na bydlení. Zjistil, že jednotlivá kontaktní pracoviště úřadu práce nepostupují jednotně a často využívají způsoby, které mohou zkreslit výši obvyklého nájemného.

Ombudsman: Stanovování doplatku na bydlení bude spravedlivější
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, jejímž primárním účelem je zajistit rodinám finanční pomoc s úhradou nákladů na bydlení. Částka doplatku na bydlení závisí na tom, do jaké výše úřad práce započítá skutečně hrazené nájemné. Skutečnou výši nájemného může úřad práce zohlednit jen do výše tzv. nájemného v místě obvyklého, které se platí za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách. Pro účely doplatku na bydlení úřad práce musí mít k dispozici nejméně tři srovnatelné údaje o nájemném. Ty získává obvykle ze spisů jiných klientů, kteří pobírají dávky na bydlení.

Ombudsman zjistil, že téměř každé druhé kontaktní pracoviště čerpalo ze zdrojů, které mohou zkreslit výši obvyklého nájemného. V některých případech úřad práce nesrovnával vzájemně srovnatelné byty. Jako zdroj pro stanovení obvyklého nájemného v bytech soukromých pronajímatelů například nemohou sloužit byty pronajímané obcemi, nebo ty, které pronajímá družstvo svým členům. Ombudsman zdůrazňuje, že je potřeba srovnávat vždy jen místně srovnatelné byty. V případě, že nemá úřad práce ke srovnání byt s obdobnými charakteristikami v téže obci nebo v jiné, ale srovnatelné obci, může použít výši obvyklého nájemného zjištěnou pro jinou velikostní kategorii, nebo určit nájemné svým uvážením až do výše skutečného nájemného. Úřad práce také mnohdy čerpal ze starých, již neaktuálních nájemních smluv. Ombudsman proto na úřad práce apeluje, aby vycházel jen z aktuálních smluv a aby výši nájemného pravidelně aktualizoval, a to nejméně jednou za rok.

Závěry výzkumu ombudsman projednal na kulatém stole se zástupci úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo na základě jednání s ombudsmanem vydalo nový metodický pokyn, který zohledňuje doporučení z jeho výzkumu. Po vydání pokynu také proškolilo zaměstnance úřadu práce v této problematice.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Správa železnic: Výstava srovnává současný a budoucí most na Výtoni

7:23 Správa železnic: Výstava srovnává současný a budoucí most na Výtoni

Správa železnic zahájila venkovní panelovou výstavu, která nabízí srovnání stávající a plánované pod…