Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

12.06.2024 10:04 | Tisková zpráva

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V podobné situaci jako tato rodina se může ocitnout až 400 tisíc Čechů, kteří podle posledního sčítání lidu mají v Česku evidovaný trvalý pobyt, ale žijí v zahraničí. I ti totiž někdy musí poplatky za odpady v Česku platit. Měli by si proto vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

V Česku existují dva druhy poplatku za komunální odpad. Obec ve vyhlášce určí, který z nich bude vybírat. Podle toho se pak liší, kdo a za co musí platit. Právě druh poplatku je pro lidi pobývající v cizině zásadní.

„poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ záleží na tom, zda člověk v obci skutečně žije. Výše poplatku se pak zpravidla odvíjí od objednaného objemu popelnic, případně od množství skutečně odkládaného odpadu. Tento poplatek v případě lidí za hranicemi nebývá problém.

Na druhou stranu u „poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ nezáleží na množství produkovaného odpadu. Poplatníkem je každý, kdo má v obci evidovaný trvalý pobyt, tedy i lidé žijící ve skutečnosti v zahraničí.

Na povinnost platit tento druhý poplatek narazila i rodina, která se obrátila na ombudsmana. Konkrétně šlo o poplatky za dvě děti narozené a žijící s rodiči v zahraničí. V roce 2018, když bylo dětem dva a pět let, pro ně otec požádal o vydání osvědčení o českém státním občanství. Následoval automatizovaný proces: systém trvalý pobyt dětem zaevidoval na adresu otce, a to od data, kdy se narodily.

Magistrát následně začal za děti požadovat placení poplatků za odpady, a to již od roku 2017. Žádost otce o prominutí poplatků zamítl. „Dlouhodobě se zasazuji, aby v takových situacích obecní úřady poplatek promíjely. Rodiče nemohou zaevidování trvalého pobytu dětí k datu jejich narození nijak ovlivnit. To měl magistrát vzít v potaz při vyřizování žádosti otce o prominutí poplatků týkajících se dětí,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček.

Stejně jako ombudsman případ zhodnotil také krajský úřad. Na jeho popud pak svůj závěr změnil i magistrát. Poplatky nakonec vstřícně prominul za celé období mezi lety 2017 a 2021. Otec tak dostal zpátky víc než sedm tisíc korun, které za děti zaplatil.

„Příběh této rodiny jasně dokládá, jak důležité je, aby lidé znali pravidla a hlídali si své povinnosti. Ovšem zároveň, je i ukázkou toho, že život může přinášet nečekané situace a úřady musí posuzovat konkrétní okolnosti každého případu,“ uzavřel ombudsman. Poplatkům za odpady se podrobně věnuje v letácích na svých webových stránkách.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Regiony potřebují odvykačku, jsou závislé na dotacích

V tomto vašem článku píšete, že stát musí připravit plán na komplexní péči o řadu oblastí společnosti, počínaje výchovou a vzděláváním, sociální péčí (ale přísnou, neumožňující zneužívání), bydlením, bojem s dezinformacemi... Můžete mi vysvětlit, co mají dezinformace společného s tím, jak se některý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Motoristé sobě zakládají mládežnickou organizaci Generace MOTOR. Povede ji bývalý lídr Svobodných Matěj Gregor

10:00 Motoristé sobě zakládají mládežnickou organizaci Generace MOTOR. Povede ji bývalý lídr Svobodných Matěj Gregor

Předsednictvo politické strany Motoristé sobě na svém prvním červencovém zasedání rozhodlo o vzniku …