Povodí Labe dokončilo opravy vrat na zdymadlech v Kostelci a Lysé nad Labem

05.07.2021 19:39 | Zprávy

Na zdymadlech v Lysé nad Labem a Kostelci nad Labem byly dokončeny akce VD Lysá nad Labem, plavební komora, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat plavební komory.

Povodí Labe dokončilo opravy vrat na zdymadlech v Kostelci a Lysé nad Labem
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe

Zhotovitelem prací na VD Lysá nad Labem byla firma HARTEX CZ, s.r.o., na VD Kostelec nad Labem firma LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Účelem oprav bylo zajištění provozuschopnosti stávajících plavebních komor.

Předmětem oprav byla realizace komplexní obnovy povrchové ochrany (protikorozní ochrany) vybrané strojně technologické části plavební komory – dolní i horní vzpěrná vrata plavební komory včetně příslušenství. V Lysé nad Labem se navíc řešilo odstranění poruchy betonového dna dolního ohlaví.

Oprava protikorozní ochrany zahrnovala výměny těsnění vrátní (prahové, boční, srazové), opeření (dřevěné odrazné prvky) a drobné opravy deformací kovových prvků. Celkem bylo protikorozní ochranou opatřeno 838 m2 a 1559 m2 plochy. Vrata se po odstrojení zbavila nátěrů pomocí tryskacího média, vyráběného ze strusky. Poté byly nanášeny základové a vrchní nátěry. Z důvodu požadované trvanlivosti nátěrů na 15–20 let a extrémních klimatických podmínek na plavební komoře (např. mrazové cykly) bylo investorem dbáno a striktně kontrolováno dodržování technologických předpisů. Nátěry se např. nesměly provádět za mrazu nebo vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

Práce v Lysé nad Labem na dolním ohlaví zahrnovaly opravu poruchy betonového dna a opravu líce zdí dolního ohlaví a úvratí. Během stavebních prací došlo za pomoci hydrodemolice k šetrnému odbourání vrchní části betonové desky dna v tloušťce 250 mm a plochy 155 m2. Odbouraná plocha desky betonového dna byla postupně provizorně přitěžována silničními panely, aby nedošlo vlivem působení vztlaku k případnému prolomení dna, které je v nestabilním podloží tvořeno labskými písky. Vybouraná část betonové desky byla nahrazena novou železobetonovou deskou. Proti působení vztlaku spodní vody byla odbouraná plocha dolního ohlaví prokotvena skalními kotvami průměru 28 mm a délky 2800 mm. Oprava líce zdí v ploše 86 m2 zahrnovala odstranění výplně stávající spáry do hl. 7 cm, její vyčištění tlakovou vodou a přespárování vysokopevnostní spárovací hmotou.

Opravné práce byly prováděny v době plánované plavební odstávky, trvající 2,5 měsíce, v provizorně zahrazených a následně vyčerpaných plavebních komorách.

Z důvodu kolidace prací na opravě vrat a dna byla vrata dolního ohlaví vyzdvižena pomocí jeřábové techniky a opravována mimo plavební komoru. Zpětné nasazování vrat je velice složitý proces, neboť vrata, vážící cca 20 tun, musejí být osazena a vycentrována s milimetrovou přesností.

Akce byly plně hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy za provedené práce SFDI přispělo částkami 7,848 a 3,017 mil. Kč.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste vlastně založili novou frakci?

K čemu je to přesně dobré, pro nás? Četla jsem, jaké máte priority, ale chápu to správně, že doteď jste je bez nové frakce nemohli prosazovat? Proč? A co říkáte na to, jak založení hlavně vládní politici kritizují a tvrdí, že bude sloužit zájmům Ruska? I když podle nich slouží Rusku každý, kdo má ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hrady CZ představí na Kunětické hoře jeden z posledních koncertů Lucie s Davidem Kollerem

13:15 Hrady CZ představí na Kunětické hoře jeden z posledních koncertů Lucie s Davidem Kollerem

Devatenáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se po úspěšném startu na Točníku představí …