Probační a mediační služba připomíná Evropský den obětí trestných činů

20.02.2021 15:40 | Zprávy

Probační a mediační služba se 22. února tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Jeho cílem je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.

Probační a mediační služba připomíná Evropský den obětí trestných činů
Foto: PMS
Popisek: Probační a mediační služba - logo

Podle statistik za rok 2020 kriminalita na území České republiky během loňského roku poklesla a stejně tak i počet obětí trestné činnosti. Přesto Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Určitý pokles lze připsat epidemiologické situaci, faktem ale zůstává, že počet obětí trestných činů, které se obracejí s žádostí o pomoc, má od roku 2016 dlouhodobě klesající tendenci. „

V uplynulém roce sice došlo vlivem pandemie k poklesu kriminality, počet obětí trestné činnosti, se kterými spolupracujeme, se ale stále pohybuje v řádech tisíců osob ročně. Vzhledem k současné situaci, kterou ovlivňuje pandemie, je důležité zmínit také to, že 13% obětí tvoří zvlášť zranitelné skupiny, jako děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti. V rámci Evropského dne obětí trestných činů tedy chceme připomenout možnost požádat o pomoc pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Minulý rok se pro řadu lidí nesl ve znamení nuceného přesunu nejen pracovního života do online režimu. S tím úzce souvisí také zvýšené riziko kybernetické kriminality a vyšší nároky na zabezpečení informačních technologií. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru zejména děti a mladiství, ale i senioři. Ti dohromady představují 10 % z celkového počtu obětí, které se na nás obrátí. Největší skupinou pak zůstávají dospělí ve věku 18 – 64 let tvořící 90 % obětí, se kterými spolupracujeme.

Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáháme zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Evropský den obětí trestných činů v datech

Obecné

 •  
 • 22. února 1990 ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí s cílem zvýšit mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí
 • Evropský den obětí trestných činů slouží k připomenutí práv obětí
 • postupný pozitivní vývoj v oblasti práv obětí -> angažování státu, přiznání širších práv obětí a větší zájem o péči o oběti -> následovalo přijetí Zákona o obětech trestných činů (2013)
 • Probační a mediační služba na svých střediscích a poradnách pro oběti pomohla od poloviny roku 2013, kdy se vedou oficiální statistiky, do konce roku 2020 více než 45 tisícům obětem
 • v roce 2020 Probační a mediační služba spolupracovala s 4 306 obětmi
 • od poloviny roku 2015 Probační a mediační služba pomohla téměř 200 obětem kybernetické kriminality
 • v 90 % případů jde o pomoc dospělému, v 5 % seniorovi, zbytek tvoří děti a mladiství
 • 48 % obětí s Probační a mediační službou komunikuje telefonicky, 26 % prostřednictvím osobních konzultací, 10 % písemnou formou, 13 % obětí kombinuje telefonickou a písemnou formu, zbytek využívá jiné způsoby komunikace
 • Probační a mediační služba v 83 % případů spolupracuje s přímou obětí trestné činnosti, zbytek tvoří nepřímé oběti a pozůstalí

Poradny pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já? II“

 • poradny v rámci projektu rozšiřovaly běžnou činnost Probační a mediační služby
 • projekt ukončen v červnu 2020, od července 2016 celkem podpořeno 4 470 osob, realizováno bylo 14 827 konzultací
 • v současné době využíváme know-how získané v projektu pro další práci s obětmi prostřednictvím poradců na našich střediscích
 • ze dvou třetin přicházejí pro pomoc ženy
 • cca 24 % jsou oběti majetkové kriminality
 • cca 18 % se stalo obětí násilné trestné činnosti
 • 39 % lidí si do poraden chodí pro právní informace, 36 % pro psychosociální podporu, 14 % s potřebou týkající se náhrady škody a odškodnění, zbytek další potřeby

Potřeby obětí

 • potřeba bezpečí a jistoty
 • potřeba psychosociální podpory
 • potřeba informací a orientace v situaci
 • potřeba spravedlnosti
 • potřeba zadostiučinění
 • potřeba přiměřené důvěry
 • potřeba důstojného přístupu
 • potřeby vůči pachateli

Jak pomáháme?

 1. Poskytujeme podporu a pomoc každému, kdo se cítí být obětí (aniž by muselo být podáno trestní oznámení).
 2. Pomáháme při vyrovnávání se s dopady trestného činu.
 3. Informujeme o trestním řízení a právech obětí.
 4. Podáváme základní právní informace (náhrada škody, peněžitá pomoc, zastupování zmocněncem).
 5. Doprovázíme oběti na jednání u soudu, policie, na úřady…
 6. Poskytujeme psychosociální podporu.
 7. Nabízíme obětem (i pachatelům) restorativní programy, např. mediaci – dobrovolné mimosoudní jednání s pachatelem a obětí za účasti prostředníka.

Pomáháme hledat odpovědi na otázky:

 • Jak a kde podat trestní oznámení?
 • Jak získat informace o vyšetřování?
 • Jak uplatnit náhradu škody?
 • Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
 • Kde a jak rychle sehnat právní informace o průběhu trestního řízení?
 • Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
 • Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, deprese, strachu?
 • Komu se můžu anonymně svěřit se svými obavami?
 • Jak se domoci odškodnění?

Hlavní zjištění práce s oběťmi

 •  Pro oběti je nejdůležitější formou podpory vyslechnutí.
 • Oběť nikdy nezapomene na trestný čin.
 • Přestože oběť situaci nezpůsobila, musí investovat energii do nápravy následků.
 • Pro oběti jsou zvláště citlivé okamžiky těsně po činu, po návratu z léčení, při návratu do práce či školy.
 • Vhodnou pomocí lze předejít vzniku posttraumatické poruchy.
 • Oběť je tou osobou, která nejlépe ví, co potřebuje a co jí pomáhá.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Zajímá mě, co si přeje ODS?

Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že: ,,Zdá se, že si voliči nepřejí další federalizaci EU, bezbřehou migraci a ničení konkurenceschopnosti a životní úrovně radikální zelenou ideologií vtělenou do Green Dealu. To je nadějná zpráva." Jak ale vysvětlíte vaše spojení s Lidovci a TOPkou? Nemyslíte, že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

20:48 AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

Dům přírody Brd v létě oslaví rok od svého otevření. Lidé si do nového návštěvnického střediska hned…