SMO: Samosprávy vyzvaly vládu a parlament k posílení rozpočtů obcí

16.06.2020 16:26

Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR jakožto spolky obcí a měst s celostátní působností se za podpory Národní sítě Místních akčních skupin ČR, primátora Hl. m. Prahy a hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého kraje při konání Podporujícího shromáždění starostů na Malostranském náměstí v Praze dohodly na této Výzvě Parlamentu ČR a Vládě ČR:

SMO: Samosprávy vyzvaly vládu a parlament k posílení rozpočtů obcí
Foto: sms.cz
Popisek: Sdružení místních samospráv - logo

„Malostranská deklarace“

1. Obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době a uvědomují si, že pandemie koronaviru a její důsledky představuje největší výzvu naší země v moderní historii, ale také vlastní zodpovědnost při jejím zvládnutí (zajištují ochranné pomůcky, dezinfekci, odpouští platby živnostníkům a firmám - nájemné a další platby).

2. Samosprávy počítají s poklesem inkasa sdílených daní v nadcházejícím období. Ovšem nemohly souhlasit s postupem státu, kdy tento očekávaný pokles ve sdílených daních byl v jejich rozpočtech dále prohlouben zákonem o kompenzačním bonusu (zákon č. 159/2020 Sb.). Vítají proto jednoznačné rozhodnutí senátorů napříč politickým spektrem poskytnout kompenzaci obcím a městům. Oceňují, že se k pomoci samosprávám přihlásila i Vláda ČR. Konstatujeme, že je důležité poskytnout pomoc obcím a městům rychlou cestou bez zbytečných prodlení a bez administrativní zátěže. Věříme, že se pomoc státu bude týkat i krajů, jež také nesou podstatnou část nákladů krize.

3. Samosprávy deklarují, že je jejich cílem udržet naplánované investice a pomoci tak opět „rozpohybovat“ regionální ekonomiku. Ovšem bez pomoci státu takový postup bude obtížný, ba dokonce u řady samospráv nemožný. Vyzýváme tak Vládu ČR a Parlament ČR k dlouhodobé systematické podpoře samospráv naší země, posílení jejich rozpočtů i pravomocí v souladu se zásadou subsidiarity, ale také k zásadní redukci administrativní zátěže a byrokracie. Finanční podpora samospráv znamená transparentní užití veřejných zdrojů nejblíže občanům.

4. Vyzýváme Parlament ČR a Vládu ČR k zásadní diskusi o financování samospráv v naší zemi a k posílení příjmů samospráv. Podporujeme návrhy zákonodárných iniciativ - změnu rozpočtového určení daní (RUD), které podaly Liberecký kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj. Konstatujeme, že zejména menší města, obce a strukturálně postižené regiony pocítí dopady krize nejcitelněji, ty však na svých účtech nedisponují výraznými přebytky hospodaření, jak se často zavádějícím způsobem uvádí. Proto žádáme, aby do iniciativ na změnu RUD byly zařazeny i menší města a obce, přičemž na žádnou samosprávu by změna RUD neměla dopadnout negativně.

5. Opakovaně žádáme Vládu ČR, aby do Legislativní rady Vlády ČR byli zahrnuti i zástupci samospráv. Pokládáme za nešťastné, pokud při přípravě legislativních návrhů samosprávy nemají byť jediného delegovaného zástupce v tomto významném legislativním orgánu Vlády ČR. Žádáme také Parlament ČR, aby při přijímání nové legislativy minimalizoval jejich administrativní zátěž a rovněž aby našim stanoviskům byla ze strany obou zákonodárných sborů Parlamentu ČR věnována zvýšena pozornost.

V Praze na Malostranském náměstí dne 16. června 2020

Stanislav Polčák
předseda SMS ČR

František Lukl
předseda SMO ČR

Veronika Vrecionová
předsedkyně SPOV ČR

za podpory:

Jiří Krist
předseda NS MAS

Zdeněk Hřib
primátor Hl. m. Prahy

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Jan Kuchař byl položen dotaz

Co říkáte na tento návrh?

Pořádně slyšíme o úsporách, ale nikdo z politiků nejde příkladem. Jestli není možné, abyste si zmrazili platy – prý kvůli tomu, že by se to týkalo třeba i soudců, proč ještě nikdo nepřišel s tím, aby se platy politiků staly samostatnou skupinou? Pak by bylo přeci vše vyřešeno. Není vše ostatní z vaš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta: Balíkovnou zboží přes portál Offero zdarma

12:00 Česká pošta: Balíkovnou zboží přes portál Offero zdarma

S rostoucím zájmem o integraci dalších partnerů vznikl program Balíkovna pro partnery, který má za ú…