SPVR: Výzva radním k pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů

29.09.2014 17:49

Máme připravené kompromisní řešení regulace venkovní reklamy v Praze, které by vedlo na jedné straně k zásadnímu úbytku počtu reklamních nosičů v ulicích, na druhé straně by zachovalo velkou většinu z příjmu cca 100 mil. Kč, které dnes město z pronájmu pozemků pro reklamu inkasuje.

SPVR: Výzva radním k pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů
Foto: SPVR
Popisek: Svaz provozovatelů venkovní reklamy
reklama

Vážené paní radní, vážení pánové radní,

ještě jednou si Vás jménem Svazu provozovatelů venkovní reklamy dovolujeme oslovit, abychom shrnuli naše stávající kritické připomínky k Vašemu Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“), jež Rada hl. m. Praha („Rada“) schválila na svém zasedání dne 15. července 2014. Zároveň bychom Vás chtěli upozornit na nové závažné informace, které se objevily během posledních dní a které dokazují skutečný negativní dopad tohoto Nařízení na obyvatele hlavního města.

Již dříve jsme Vás dopisem upozornili na nezákonnost přijatého Nařízení v bodě, kterým se nově plošně zakazují veškeré reklamní nosiče nad 6m2. Svaz si je samozřejmě vědom potřeby určité regulace počtu a velikosti reklamních ploch ve městě, ale přijaté nekompromisní znění je pro drtivou většinu subjektů působících na trhu venkovní reklamy v hlavním městě natolik likvidační, že ho nelze obhájit veřejným zájmem. Bez jakékoliv předchozí diskuse a nabídky kompromisu, např. v otázce oblastí platnosti zákazu, došlo k hrubému zásahu do základních - ústavou chráněných práv a svobod. Bezprecedentní likvidací velkoplošné reklamy v Praze omezujete celý řetězec podnikání zakončený prodejem výrobků a služeb se všemi z toho vyplývajícími negativními dopady.

Zákazem naopak napomáháte vzniku dominance francouzské společnosti JCDecaux, která má s městem podepsanou dlouhodobou - a z mnoha pohledů nevýhodnou - smlouvu do roku 2021 a která jediná má exkluzivní právo Vámi povolené nosiče do 6m2 na velké části města provozovat. Praha zároveň přichází o nezanedbatelných 100 mil. Kč příjmu do rozpočtu z ušlého nájemného ze zakázaných reklamních nosičů.

Máme připravené kompromisní řešení regulace venkovní reklamy v Praze, které by vedlo na jedné straně k zásadnímu úbytku počtu reklamních nosičů v ulicích, na druhé straně by zachovalo velkou většinu z příjmu cca 100 mil. Kč, které dnes město z pronájmu pozemků pro reklamu inkasuje. Pokud na nadcházejícím jednání Rady hl. města Prahy pozastavíte účinnost PSP, bude k dispozici dostatečný prostor pro nalezení shody ve znění nové regulace, která bude výhodná pro hlavní město, ale zároveň i přijatelná pro provozovatele venkovní reklamy.

Kromě výše uvedených rozporů se zákonem v části zákazu reklamních ploch se nyní nově objevují i zcela věcné důkazy o praktických dopadech Nařízení na budoucí kvalitu života obyvatel hlavního města. Týkají se nových možností pro nadměrné zastavování pozemků či území, vágní definice výšky nových budov, nově přípustného nedostatečného počtu parkovacích stání u novostaveb, porušování hygienických norem při zastínění a absenci oslunění a zákazu výstavby svodidel a protihlukových stěn. Jedná se o natolik závažné skutečnosti, že Vás důrazně žádáme o jejich prostudování v dokumentu, který tvoří přílohu tohoto dopisu.

Je zcela zjevné , že takto stěžejní předpis, jakým PSP bezesporu jsou, a který bude mít zásadní vliv jak na kvalitu života všech Pražanů, tak na potenciální miliardové zisky developerských společností, by neměl být zpracován soukromou osobou zainteresovanou v oboru. Tento dokument skrývá obrovský korupční potenciál při následném posuzování přiměřenosti a při posuzování výjimek, kterým PSP nově otevírají cestu. Vše bude rozhodovat jediný úřad – Institut plánování a rozvoje města.

Znovu Vás vyzýváme, abyste na nadcházejícím jednání Rady hl. města Prahy pozastavili účinnost PSP a poskytli tak prostor k nápravě největších omylů a negativ v jejich obsahu. Spěch při jejich urychleném prosazování se jinak nemile vymstí ve formě škod, které z důvodu neuváženého znění některých paragrafů, jistě vzniknou.

S pozdravem,

Rudolf Bílý
Prezident SPVR

Důkazy o škodlivosti předpisu pro občany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Humanitární vybavení pro Český červený kříž pomohla zajistit Nadace ČEZ

17:59 Humanitární vybavení pro Český červený kříž pomohla zajistit Nadace ČEZ

Český červený kříž má nové vybavení, které pomohla zajistit Nadace ČEZ. Částka 145 tisíc korun pomůž…